Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF

Prečo vetranie izieb v zime nemusí byť zdravé?

Vzduch voľným okom nevidíme, napriek tomu je všade okolo nás. Potrebujeme ho na prežitie. Keďže je neviditeľný, veľmi ťažko vidíme jeho znečistenie a ešte ťažšie sa jeho znečisťovanie trestá. 

 

Viete, ako jednoducho odsledovať, či je vaše ovzdušie dlhodobo vystavované znečisťovaniu? 

 

Môžete pociťovať nasledovné symptómy: suché alebo podráždené oči, bolesti hlavy, únavu, alergie, dýchavičnosť či problémy s dýchaním. Ak navyše trpíte astmou, môžete pozorovať častejšie astmatické záchvaty, bolesti v hrudi, kašeľ, chrčanie. Ak máte vo svojom okolí továrne, rušnú premávku alebo elektrárne, s najväčšou pravdepodobnosťou ste vystavení vysokej úrovni znečistenia ovzdušia. 


Škodlivé častice z ovzdušia prenikajú aj placentou a môžu negatívne ovplyvňovať vývin plodu. Dlhodobé vystavenie znečistenému ovzdušiu môže narušiť štruktúru mozgu a spôsobovať najmä deťom a mladým ľuďom problémy so sústredením sa a učením. Deti a mladí ľudia trpia zlou kvalitou ovzdušia viac ako dospelí, pretože dýchajú rýchlejšia a prijímajú tak do tela viac škodlivých látok. A keďže mozog aj telo sú ešte vo vývine, tieto látky im môžu škodiť v období rastu. 

 

 

Ella Roberta bolo milé dievčatko. Jej rodina bývala v blízkosti jednej z najrušnejších cestných komunikácií Londýna. V rokoch 2010 až 2013 bola vystavená vysokým hodnotách oxidu dusičnatého a pevných výparov. Hlavným zdrojom boli práve emisie z dopravy, ktoré v tom období presahovali hodnoty určené WHO, Európskou úniou a britskými predpismi. Vo veku 7 rokov jej diagnostikovali astmu, na ktorú o 2 roky neskôr zomrela. Do svojej smrti bola viac ako 30 krát prijatá v nemocnici na urgentnom príjme. Stala sa prvým človekom na svete, v ktorého úmrtnom liste je potvrdené, že zomrela v dôsledku znečisteného ovzdušia. 

Zima je obdobím, kedy kúrime, pretože nám je zima. Aj kúrenie má svoje pravidlá, najmä ak používame pevné palivá, napríklad v krbe. Prekúrené byty zvykneme ráno vetrať. No to, že si vyvetraním pustíme do bytu čerstvý a čistý vzduch tiež už nemusí byť pravda, pretože práve v zimnom období sa aj na Slovensku kvalita ovzdušia zhoršuje.   

 

 © UNICEF/UN0476390/Pancic

 

V Slovenskej nadácii pre UNICEF sme spolu so SAMO Europe s.r.o. merali mieru znečistenia ovzdušia. Hoci len jeho pevných častíc PM2,5 a PM10. Ich zdrojom je najmä vykurovanie domácností pevným palivom, frekventované úseky ciest a parkoviská. 
Merania sa vykonávali na sídlisku Brezno – Mazorník a v areáli školy v Bratislave- Petržalke. V oboch prípadoch boli preukázané zvýšené hodnoty pevných častíc v ovzduší, keď sa začalo kúriť. O zhoršenej kvalite ovzdušia hovoríme, ak hodnoty pevných častíc PM2,5 sú na úrovni 25-50 μg/m3 (mikrogramov na meter kubický), veľmi zlé keď prekročia hodnotu nad 50. Pri pevných časticiach PM10 je kvalita ovzdušia zlá, ak hodnoty prekročia μg/m3, veľmi zlá nad 100 μg/m3. 

 


 
Obrázok: meranie SAMO Europe s.r.o, Brezno, január až november 2022 
V Brezne sa drobné častice PM2,5 prehupli v septembri na úroveň okolo 40 μg/m3, v októbri nad 50 μg/m3. Aj začiatkom roka počas zimných mesiacov január až marec prekračovali hodnoty 25 μg/m3. Častice PM10 sa od septembra priblížili k hranici 50. 

 

 

Obrázok: meranie SAMO Europe s.r.o, Bratislava, september až november 2022 

 

V Bratislave – Petržalke meranie začalo len v septembri 2022. Koncom októbra (43. týždeň) kedy začalo byť chladnejšie počasie a ľudia začali kúriť, úroveň pevných častíc PM2,5 prekročila hodnotu 50 μg/m3 a častice PM10 na tom neboli lepšie a blížili sa k hranici 100 μg/m3. Odvtedy drobné častice PM2,5 prekračujú hodnotu 25 μg/m3 a kvalita ovzdušia je zhoršená. 

Predstavte si, že zrnko piesku má priemer 90 mikrometrov, ľudský vlas 50 – 70 mikrometrov. Pevná častica PM2,5 má priemer len 2,5 mikrometrov a  veľmi ľahko vnikne do nášho tela. Môže sa ľahko dostať do nášho krvného obehu a zasiahnuť aj mozog. Stávame sa akýmisi otrokmi našich nárokov na kvalitu života. Už ani otvorenie okna, nemusí pre nás znamenať zaručene čerstvý vzduch, ale naopak, toxický. Preto aj na Slovensku pribúdajú meracie stanice, hoci je meranie kvality ovzdušia pomerne drahý špás. UNICEF sa kvalite ovzdušia venuje na globálnej úrovni, pretože zápal pľúc je až v 20 % príčinou úmrtia detí do 5 rokov. 50% z týchto úmrtí je spojených práve so znečisteným ovzduším, ktorému boli tieto deti vystavené. 

 

Ako sa dá sledovať kvalita ovzdušia? 

 

Môžete si pozrieť merania napríklad na portáli https://dnesdycham.populair.sk/ alebo si urobiť jednoduchý pokus. Urobte si z vaty stredne veľkú loptičku a vyložte ju na celý deň von, pred dom, na balkón alebo na okno. Uvidíte, či ostane pekná biela. To, čo sa na nej zachytí je to, čo aj vy vdychujete počas dňa. A na záver ešte jeden údaj, ktorý odsledoval UNICEF počas prípravy štúdie Ako vplýva prostredie na zdravie detí. Prostredníctvom znečisteného ovzdušia, vody a potravín každý z nás neúmyselne spotrebuje štvrť kg plastov za 1 rok, čo sa rovná zjedeniu kreditnej karty každý týždeň. Možno by stálo za to prehodnotiť naše ekologické správanie...

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

celý článok

Útok na nemocnicu Okhmatdyt poukazuje na to, že ukrajinské deti nie sú v bezpečí

© UNICEF/UNI312535/Alghabri
celý článok

Výnos zbierky umožní vyliečiť z podvýživy 1 622 detí