Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
UNICEF/UN0357027/Saman

O čo všetko
pandémia deti pripravila?

Deti na celom svete po roku pandémie čelia desivej novej realite. Rok pandémie významným spôsobom zasiahol do ich životov. Pandémia COVID-19 zasiahla do životov rodín po celom svete. V každej jednej oblasti detského života sa vývoj za posledných 12 mesiacov pozastavil a pandémia postavila deti pred novú realitu so zničujúcimi následkami. Za posledný rok sa zvýšil počet detí, ktoré boli ponechané bez pomoci, hladné, opustené, zneužívané a trpiace úzkosťou. Vzdelávanie stoviek miliónov detí bolo pozastavené. Prístup k základnej zdravotnej starostlivosti – vrátane bežných očkovaní – bol výrazne sťažený. Pandémia má tiež negatívny vplyv na psychické zdravie mladých ľudí a tlačí ich rodiny za hranice chudoby. Takéto sociálne a ekonomické prostredie môže mať za následok opätovný nárast detských manželstiev.


„Signály, že deti budú trpieť následkami spôsobenými pandémiou ešte dlhé roky po jej skončení, sú jednoznačné.“
- Henrietta Fore, výkonná riaditeľka UNICEF

 

Hoci nastal obrovský pokrok v distribúcii život zachraňujúcich vakcín proti COVID-19, najnovšie správy UNICEF informujú o devastačných následkoch, ktoré pandémia zanechala v životoch detí na celom svete.

 

Podľa správy z novembra 2020

 

 

  • Školy pre viac ako 168 miliónov detí v školskom veku na celom svete boli zatvorené takmer celý rok. Dve tretiny krajín, kde boli školy celkom alebo čiastočne uzavreté, sa nachádzajú v Južnej Amerike a oblasti Karibiku. Najmenej jedno z troch detí nemalo prístup k dištančnému vzdelávaniu počas obdobia, keď boli školy zavreté.

 

 

  • V 59 krajinách, kde sa zbierali údaje, utečenci a žiadatelia o azyl nemali zabezpečenú vyhovujúcu ochranu proti ochoreniu COVID-19 v súvislosti so zatvorenými hranicami štátov a zvyšujúcou sa xenofóbiou a izoláciou.

 

 

  • Očakáva sa, že vzrastie miera detskej chudoby a počet detí žijúcich v rodinách s nízkym príjmom vzastie do konca roka o približne 140 miliónov.
  • Predpokladá sa nárast počtu detí vo veku do 5 rokov života trpiacich chronickou alebo akútnou podvýživou o 6 až 7 miliónov. 

 

 

  • Viac ako 94 miliónov ľudí ocitlo nebezpečenstve nákazy osýpkami v dôsledku pozastavených očkovacích kampaní v 26 krajinách.

 

 

  • Najmenej jedno zo siedmich detí a mladých ľudí celosvetovo, žilo počas roka 2020 v domácej izolácii, čo viedlo k pocitom úzkosti, depresie a odlúčenia.

 

 

  • Podľa správ, môže byť do konca tohto desaťročia uzavretých viac ako 10 miliónov detských manželstiev, čo bude viesť k významnému kroku späť v snahe eliminovať takéto praktiky.

 

 

  • Viac ako 3 miliardy ľudí na celom svete nemajú prístup k čistej vode a mydlu. V najmenej rozvinutých krajinách, tri štvrtiny obyvateľov a viac ako dve tretiny škôl nemajú vybudované hygienické stanice na zamedzenie prenosu ochorenia COVID-19. 

 

Ešte pred vypuknutím pandémie spôsobovali ozbrojené konflikty, chudoba, podvýživa a klimatická zmena masívny nárast v počte detí odkázaných na pomoc. COVID-19 túto situáciu celosvetovo zhoršil. Akokoľvek vážna sa môže táto situácia zdať, vždy existuje nádej na zlepšenie. Počas pandémie UNICEF spolupracoval s partnermi, aby zabezpečil pre deti a ich rodiny zdravotnú starostlivosť, výživu, vzdelanie, prístup k čistej vode, sanitácii a hygiene (WASH), psychosociálnu podporu...

 

ĎAKUJEME :-)

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UN0704357/Beguel
celý článok

Ilustrácie, ktoré zachraňujú životy