Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© Slovenská nadácia pre UNICEF

Od detí pre
dedkov a babky

Deti sú veľmi vnímavé a talentované. A niekedy dokážu veci,  na ktoré si my dospelí ani netrúfneme. A kým dospelí majú v čase pandémie kopu starostí, deti sa snažia potešiť dedkov v a babky, ktorí sú vírusom najviac ohrození. 

Slovenská nadácia pre UNICEF mala možnosť zoznámiť sa v priebehu tohto školského roku s deťmi zo Základnej školy v Plaveckom Štvrtku a jej učiteľmi. Keď sa školy zatvorili z dôvodu pandémie, učitelia z tejto základnej školy robili všetko preto, aby deti pokračovali vo vzdelávaní.  

Do školy chodia deti z vylúčenej komunity, ale aj deti s nadaním, či špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.  Učiteľov pandémia neodradila. Roznášali úlohy do rómskej osady, pomáhali s on-line zadaniami a technickým vybavením. A potrebovali pre deti rúška. Preto s pomocou dobrovoľníkov a darcov, darovala Slovenská nadácia pre UNICEF škole rúška a mydielka pre 139 detí, vyrobené mladou slečnou – Junior Ambasádorkou UNICEF. Deti sa rozhodli za rúška a mydielka pomôcť tak ako vedia. A tak Slovenská nadácia pre UNICEF mohla odovzdať rúška aj seniorom spolu s malým potešením. Deti pre seniorov pripravili pekné odkazy vo forme obrázkov či medovníčkov. 
 


© Mestský úrad Bratislava – Vrakuňa 
Slovenská nadácia pre UNICEF odovzdala rúška a darčeky od detí Martinovi Kurucovi, starostovi mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Niektorí aktívni seniori z tejto mestskej časti sa tiež zapojili ako dobrovoľníci v Slovenskej nadácii pre UNICEF, aby pomohli deťom.  

 


© Mestský úrad Bratislava – Vrakuňa 

 

O UNICEFe

UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už viac ako 70 rokov. Pracujeme vo viac ako 190 krajinách a teritóriách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál. A nikdy sa nevzdáme...
 

 

 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

celý článok

Útok na nemocnicu Okhmatdyt poukazuje na to, že ukrajinské deti nie sú v bezpečí

© UNICEF/UNI312535/Alghabri
celý článok

Výnos zbierky umožní vyliečiť z podvýživy 1 622 detí