Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Možno už čoskoro
sa budú rodiť deti bez AIDS

Na svete žije 17,8 milióna sirôt, ktoré prišli o jedného alebo oboch rodičov kvôli chorobe AIDS. Prvýkrát v histórii sa však podarilo nazhromaždiť dostatok informácii, nástrojov a skúsenosti  na dosiahnutie generácie bez AIDS. Prvým predpokladom, aby sa dieťa narodilo zdravé a chránené pred vírusom je, aby tehotné a dojčiace matky podstúpili liečbu. Vďaka zjednodušeniu celoživotnej antiretrovirálnej liečby, pri ktorej stačí zobrať jednu tabletku denne, sa zvýšili šance ochrániť deti pred prenosom vírusu z matky, ale aj samotných nakazených matiek prežiť a žiť spokojný život.

Za ostatné roky 62% tehotných žien v krajinách, kde patrí boj proti AIDS medzi priority, pristúpilo k antiretrovirálnej liečbe, čím zamedzili prenosu infekcie z matky na dieťa. Najvýraznejší úspech bol zaznamenaný v subsaharskej Afrike. V Ghane poklesli nové infekcie u novorodencov medzi rokmi 2009 a 2012 až o 76%. O viac ako 50% klesli v takmer všetkých ostatných krajinách subsaharskej Afriky.
Správa zdôrazňuje, že ak chceme dožiť generácie bez AIDS, je nutné zabezpečiť taktiež liečbu pre deti žijúce s touto chorobou. Podľa výkonného riaditeľa Spoločného programu OSN pre AIDS (UNAIDS) Michela Sidibeho „generácia bez AIDS je taká, v ktorej sa všetky deti narodia bez AIDS a zostanú pred ním chránené počas celého života a deti žijúce s HIV vírusom majú zabezpečený prístup k liečbe.“ V porovnaní s až 64% dospelých, ktorí dostali potrebnú starostlivosť v roku 2012,  iba 34% detí získalo prístup k liečbe. V dôsledku toho až 210 000 detí zomrelo na následky choroby AIDS v roku 2012.

UNICEF zdôrazňuje, že je nutné zamerať sa najmä na cieľovú skupinu adolescentov, čím by sa výskyt nových infekcií vo vekovej kategórii 10 až 19 rokov mohol znížiť na polovicu. Ohrozené sú najmä deti a  mladí ľudia žijúci na okraji spoločnosti. Príčinou sú diskriminácia, chudoba a tvrdé zákony znemožňujú adolescentom dať sa otestovať a vyhľadať potrebnú zdravotnú starostlivosť a podporu.

Intervencie ako používanie kondómu, antiretrovirálna liečba, prevencia vírusu z matky na dieťa, dobrovoľná zdravotná obriezka mužov, osveta, sociálna ochrana či posilňovanie zdravotného systému sú naďalej účinné v boji proti AIDS. Výrazne pomáhajú aj inovácie, napr. používanie mobilov v Zambii a Malawi pri zisťovaní výsledkov testov pomáha k omnoho skoršej diagnostike choroby a nasadeniu liečby u pacientov.

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

celý článok

Útok na nemocnicu Okhmatdyt poukazuje na to, že ukrajinské deti nie sú v bezpečí

© UNICEF/UNI312535/Alghabri
celý článok

Výnos zbierky umožní vyliečiť z podvýživy 1 622 detí