CHCEM POMôcť
CHCEM POMôcť

3 milióny detí
narodených do vojny v Jemene

SAN´A, 16. január 2018 – Podľa správy UNICEF sa viac ako 3 milióny detí narodilo v Jemene od eskalácie násilia v marci 2015. Narodení do vojny popisuje, ako sú deti v Jemene vystrašené rokmi násilia, útlaku, ochorení, chudoby, podvýživy a obmedzenému prístupu k vode, zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu.  

Podľa správy:

 • Viac ako 5 000 detí bolo zabitých alebo zranených – v priemere 5 detí každý deň od marca 2015.
 • Viac ako 11 miliónov detí teraz potrebuje humanitnú starostlivosť – takmer každé jedno dieťa v Jemene.
 • Viac ako polovica jemenských detí nemá prístup k pitnej vode alebo adekvátnej sanitácii.
 • Odhadom 1,8 milióna detí je akútne podvyživených, vrátane 400 tisíc detí, ktoré bojujú o svoj život.
 • Takmer 2 milióny detí nechodí do školy, vrátane pol milióna, ktoré vylúčili od eskalácie konfliktu v marci 2015.
 • Podozrenie cholery a akútnej hnačky postihlo cez 1 milión ľudí, vrátane detí pod 5 rokov tvoriacich štvrtinu všetkých prípadov.
 • Tri štvrtiny dievčat pod 18 rokov je vydatých.
 • Zdravotní pracovníci a učitelia, ktorí poskytujú vzdelanie pre 4,5 milióna detí, sú čiastočne platení viac ako jeden rok. Menej ako polovica zdravotných zariadení je plne funkčná.
 • Koncom septembra 2017 bolo 256 škôl úplne zničených, 150 škôl obsadených ľuďmi bez domova a 23 ozbrojenými zložkami.

Ešte pred eskaláciou konfliktu v roku 2015 bol Jemen najchudobnejšou krajinou na strednom východe a jednou z najchudobnejších na svete. Jemen znáša už celé dekády konflikty, nízky rozvoj a ekonomický rast, deštrukciu nestálej verejnej infraštruktúry a služieb. Väčšina detí a rodín žije iba vďaka humanitárnej pomoci.

Táto správa vyzýva všetky skupiny konfliktu a celosvetovú verejnosť, aby ochrana detí sa stala našou prioritou, čo je možné dosiahnuť pomocou:

 • Okamžitého dosiahnutia mierového politického riešenia a ukončenia násilia.
 • Trvalého záväzku bezpodmienečne chrániť deti počas konfliktu podľa medzinárodného humanitárneho práva.
 • Poskytovania udržateľného a neobmedzeného prístupu detí  v núdzi k doručovanej pomoci. Obmedzenie dovozu tovaru do Jemenu musí byť zmiernené. Jedlo a palivo sú nevyhnutné na boj proti hladu a zabezpečovanie chodu nemocníc a zásobovania vodou.
 • Prevencie úplného kolapsu verejných sociálnych služieb vrátane zdravotnej starostlivosti, vodného systému a vzdelania. Platy zdravotných pracovníkov a učiteľov musia byť vyplácané.
 • Poskytovania dostačujúceho kapitálu na pomoc. V roku 2018  vyčleňuje UNICEF 321 miliónov US$ na pokračovanie podpory detí v núdzi v krajine.

 

Pre každé dieťa.
Ktokoľvek ona je.
Kdekoľvek on žije.
Každé dieťa si zaslúži detstvo.
Budúcnosť.
Rovnakú nádej.

PREČÍTAJTE SI VIAC

celý článok

Týždeň modrého gombíka štartuje 14. mája

Slovenský výbor pre UNICEF už po 14. raz organizuje celoslovenskú verejnú zbierku Týždeň modrého gombíka. Cieľom zbierky, ktorá sa bude konať 14. - 20. mája 2018, je zabezpečiť humanitárnu pomoc pre deti na Ukrajine v konfliktných oblastiach.

celý článok

4 roky konfliktu na východe Ukrajiny

Konflikt berie deťom nielen materiálne veci, ale zanecháva na nich aj celoživotné postihnutia. Dostupné informácie z januára až novembra roku 2017 ukazujú v priemere za týždeň jedno detské nešťastie, ktorého hlavnou príčinou sú práve nášľapné míny, explozívne zvyšky a nevybuchnutá munícia.