Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

3 milióny detí
narodených do vojny v Jemene

SAN´A, 16. január 2018 – Podľa správy UNICEF sa viac ako 3 milióny detí narodilo v Jemene od eskalácie násilia v marci 2015. Narodení do vojny popisuje, ako sú deti v Jemene vystrašené rokmi násilia, útlaku, ochorení, chudoby, podvýživy a obmedzenému prístupu k vode, zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu.  

Podľa správy:

 • Viac ako 5 000 detí bolo zabitých alebo zranených – v priemere 5 detí každý deň od marca 2015.
 • Viac ako 11 miliónov detí teraz potrebuje humanitnú starostlivosť – takmer každé jedno dieťa v Jemene.
 • Viac ako polovica jemenských detí nemá prístup k pitnej vode alebo adekvátnej sanitácii.
 • Odhadom 1,8 milióna detí je akútne podvyživených, vrátane 400 tisíc detí, ktoré bojujú o svoj život.
 • Takmer 2 milióny detí nechodí do školy, vrátane pol milióna, ktoré vylúčili od eskalácie konfliktu v marci 2015.
 • Podozrenie cholery a akútnej hnačky postihlo cez 1 milión ľudí, vrátane detí pod 5 rokov tvoriacich štvrtinu všetkých prípadov.
 • Tri štvrtiny dievčat pod 18 rokov je vydatých.
 • Zdravotní pracovníci a učitelia, ktorí poskytujú vzdelanie pre 4,5 milióna detí, sú čiastočne platení viac ako jeden rok. Menej ako polovica zdravotných zariadení je plne funkčná.
 • Koncom septembra 2017 bolo 256 škôl úplne zničených, 150 škôl obsadených ľuďmi bez domova a 23 ozbrojenými zložkami.

Ešte pred eskaláciou konfliktu v roku 2015 bol Jemen najchudobnejšou krajinou na strednom východe a jednou z najchudobnejších na svete. Jemen znáša už celé dekády konflikty, nízky rozvoj a ekonomický rast, deštrukciu nestálej verejnej infraštruktúry a služieb. Väčšina detí a rodín žije iba vďaka humanitárnej pomoci.

Táto správa vyzýva všetky skupiny konfliktu a celosvetovú verejnosť, aby ochrana detí sa stala našou prioritou, čo je možné dosiahnuť pomocou:

 • Okamžitého dosiahnutia mierového politického riešenia a ukončenia násilia.
 • Trvalého záväzku bezpodmienečne chrániť deti počas konfliktu podľa medzinárodného humanitárneho práva.
 • Poskytovania udržateľného a neobmedzeného prístupu detí  v núdzi k doručovanej pomoci. Obmedzenie dovozu tovaru do Jemenu musí byť zmiernené. Jedlo a palivo sú nevyhnutné na boj proti hladu, zabezpečovanie chodu nemocníc a zásobovanie vodou.
 • Prevencie úplného kolapsu verejných sociálnych služieb vrátane zdravotnej starostlivosti, prístupu k vode a vzdelaniu. Platy zdravotných pracovníkov a učiteľov musia byť vyplácané.
 • Poskytovania dostačujúceho kapitálu na pomoc. V roku 2018  vyčleňuje UNICEF 321 miliónov US$ na pokračovanie podpory detí v núdzi v krajine.

 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

celý článok

Útok na nemocnicu Okhmatdyt poukazuje na to, že ukrajinské deti nie sú v bezpečí

© UNICEF/UNI312535/Alghabri
celý článok

Výnos zbierky umožní vyliečiť z podvýživy 1 622 detí