Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Násilie v provincii
Kasai v Konžskej demokratickej republike má ničivý dopad na deti

V regióne bolo napadnutých viac ako 200 zdravotných centier. Už skoro ani jedno zdravotné centrum zo štyroch nefunguje normálne. Predbežne 400 000 detí je v ohrození z dôvodu podvýživy. 

Miestni zamestnanci dokumentovali, že od začiatku krízy bolo poškodených už 404 škôl. Skoro všetky sú obsadzované obyvateľmi a armádou, ktorí boli vyhnaní zo svojich obydlí z dôvodu násilia v krajine. Strach z násilia znamená pre učiteľov a zdravotných profesionálov to, že nemôžu vykonávať svoju prácu, keďže rodičia sú vystrašení z návštevy zdravotného centra, alebo z toho, že by mali svoje dieťa pustiť samé do školy.

Dokonca už pred poslednou vlnou násilia, bol región Kasai jeden z najchudobnejších v krajine. Viac ako jedno dieťa z desiatich sa nedožije svojich piatich narodenín, a to z dôvodu chýbajúcej zdravotnej starostlivosti a polovica detí v regióne trpí vážnou a trvalou podvýživou.

UNICEF vyzýva všetky skupiny, ktoré sú v konflikte, aby zabezpečili  deťom tie práva, ktoré majú byť dodržiavané, aby ukončili vážne porušenia práv proti deťom, aby rešpektovali školy a zdravotné zariadenia, a aby zaručili, že nebudú prekážať humanitárnej pomoci, ktorá sa bude snažiť pomáhať všetkým tým, ktorí budú v núdzi.

Dlhodobá prítomnosť UNICEF a všetkých partnerov v tomto regióne dopomáha k tomu, aby odozva organizácie bola čo najrýchlejšia, a aby sa vynakladala čoraz väčšia pomoc tým deťom a rodinám, ktoré boli ovplyvnené krízami a konfliktami. UNICEF stále zvyšuje pohotovostnú odozvu v tomto regióne. Táto odozva, zo strany UNICEF zahŕňa výživu, zdravie, vzdelanie, vodu, hygienu a program na ochranu detí.

 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

celý článok

Útok na nemocnicu Okhmatdyt poukazuje na to, že ukrajinské deti nie sú v bezpečí

© UNICEF/UNI312535/Alghabri
celý článok

Výnos zbierky umožní vyliečiť z podvýživy 1 622 detí