Chcem prispieť
CHCEM POMôcť

Škola priateľská
k deťom

   ŠKOLA PRIATEĽSKÁ 
 K DEŤOM

 

Celoročný program Škola priateľská k deťom (ŠPD) sa plne odvíja od myšlienky Dohovoru o právach dieťaťa. Program vzdeláva, vychováva a nabáda k uplatňovaniu práv dieťaťa celé školské komunity – deti, pedagógov, rodičov a iných partnerov škôl. Cieľom programu je, aby činnosť školy bola vykonávaná s pochopením pre deti, v ich záujme a za ich spoluúčasti. V školách priateľských k deťom je prirodzené, že nezabúdajú prispôsobiť rozhodovania záujmom dieťaťa.

Materiály k programu Škola priateľská k deťom (ŠPD)

Organizácie, ktoré sa môžu programu zúčastniť:

 • materské školy
 • základné školy
 • stredné školy
 • gymnáziá
 • špeciálne školy
 • materské centrá a centrá voľného času
 • skautské oddiely atď.

PROGRAM ŠPD pre ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

sme veľmi radi, že Vám môžeme podať informácie o priebehu programu Škola priateľská k deťom (ŠPD) v školskom roku 2018/2019.

V prvom rade prijmite naše ospravedlnenie za oneskorenú informáciu. Mnohí z Vás sa na nás obracali s otázkami o ŠPD, na ktoré im z našej strany nebola poskytnutá adekvátna odpoveď.

Ako ste boli mnohí informovaní, Slovenský výbor pre UNICEF prijal na Valnom zhromaždení 20. 9. 2018 rozhodnutie o transformácii na NADÁCIU UNICEF SLOVENSKO, vďaka ktorej bude môcť napĺňať svoju misiu pomoci deťom v núdzi efektívnejšie a promptnejšie.

Ďakujeme Vám za Vašu aktivitu a čas, ktorý venujete napĺňaniu programu ŠPD, za obetavé organizovanie zbierok pre deti, ktoré sa ocitli v núdzi.

Tento rok by sme radi využili na získanie námetov a nápadov od Vás, aby sme v budúcnosti ponúkli program, ktorý bude čo najefektívnejší a bude zodpovedať súčasným potrebám škôl a detí.

Koncom roka 2018 Vám bude zaslaný krátky evaluačný dotazník, ktorý nám pomôže Vaše nápady zozbierať a následne vyhodnotiť.

Nižšie nájdete hlavné kritériá, ktoré je potrebné splniť na obhájenie (získanie) titulu „Škola priateľská k deťom“.

Kritériá na splnenie programu ŠPD 2018/2019:

 1. Vyplniť krátky evaluačný formulár, ktorý UNICEF SLOVENSKO rozpošle koncom roka 2018
 2. Urobiť s deťmi aspoň jednu z aktivít z publikácií, ktoré sú uvedené nižšie. 
 3. Zúčastniť sa aspoň jednej zbierky organizovanej UNICEF SLOVENSKO - Vianočná zbierka 2018 alebo Týždeň modrého gombíka 2019
 4. Kúpiť aspoň jeden Darček pre život na https://www.unicef.sk/darceky/

Možnosti výberu aktivít pre bod č. 2

Termín ukončenia aktivít bodu č. 2 je do 30. 4. 2019. Prosíme o zaslanie 1 ks fotografie z realizovanej aktivity.


V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na skoly@unicef.sk

Tešíme sa na spoluprácu s Vami v tomto školskom roku.

Váš tím UNICEF

 

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF Fuad
celý článok

Dôležitá informácia pre našich pravidelných darcov