Titulom Škola priateľská k deťom sa už môže pýšiť mnoho škôl
na celom Slovensku.


Ktoré to sú? Pozrite si prehľad za školský rok 
2013/2014 (72 škôl), za školský rok 2014/2015 (36 škôl) a za školský rok 2015/16 (71 škôl).

Všetkým školám gratulujeme a ďakujeme za spoluprácu!

Informácie k školskému roku 2016/2017
 

Jednotlivé kritériá sú upravené tak, aby vaša škola nebola stále priateľskejšia len k žiakom, ale aj k rodičom a celému pedagogickému a nepedagogickému zboru :). Naším cieľom je povzbudiť vytváranie dobre fungujúcich komunít, v ktorých centre je sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa.

Program Škola priateľská k deťom je vhodným doplnkom výuky ľudsko-právnej problematiky na materských, základných a stredných školách. Je súčasťou medzinárodného programu UNICEF a siete škôl označených logom Škola priateľská k deťom.

Súčasťou programu Škola priateľská k deťom je aj rovesnícke (peer-to-peer) vzdelávanie. Zabezpečujeme ho prostredníctvom našich Junior Ambasádorov, mladých ľudí, ktorí navštevujú školy zapojené do programu a organizujú interaktívne workshopy na témy súvisiace s právami dieťaťa. Naši ambasádori sú dobrovoľníci, ktorí jednotlivé školy navštevujú vo voľnom čase a bez nároku na finančnú odmenu. Snažíme sa v čo možno najvyššej miere pokryť ich návštevami všetky zapojené školy, no z dôvodu limitovaného počtu dobrovoľníkov a veľkému „dopytu“ po ich prezentáciách nie sme schopní zaručiť, že sa prezentácia bude konať na každej zapojenej škole.

Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu programu., kľúčové sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

Program je realizovaný v dvoch úrovniach – základnej a nadstavbovej.
Na získanie titulu Škola priateľská k deťom je potrebné splniť minimálne týchto 7 základných kritérií:
Podrobné informácie o základnej úrovni programu.

Nadstavbová úroveň je určená školám, ktorým sa podarilo minimálne v jednom školskom roku splniť všetky kritériá základnej úrovne programu. Podstatou nadstavbovej úrovne je tvorba akčného plánu školy za spoluúčasti detí.

Podrobné informácie o nadstavbovej úrovni programu.

Do programu ŠPD sa môžu zapojiť materské, základné, stredné aj špeciálne školy.
Materské školy, základné školy len s ročníkmi 1. – 4. a špeciálne školy nemusia plniť posledné kritérium – aktívny žiacky školský parlament/rada.

Keďže tento program je celoročný a splnenie jednotlivých kritérií si vyžaduje nemálo úsilia a času, je nevyhnutné, aby sa do neho škola zaregistrovala najneskôr do 30. septembra 2016.

Registrácia 
do programu Škola priateľská k deťom neznamená automatickú registráciu do ostatných aktivít UNICEF Slovensko (Týždeň modrého gombíka, Školy pre Afriku a ďalšie zbierky). S informáciami o podrobnostiach aktivít vás budeme vždy kontaktovať.