Titulom Škola priateľská k deťom sa už môže pýšiť mnoho škôl
na celom Slovensku!


Ktoré to sú? 
Pozrite si prehľad za školský rok:
 
 
Školy, ktoré získali v školskom roku 2016/2017 titul ŠPD, si bannery na web môžu stiahnuť tu: banner č. 1, banner č. 2

Všetkým školám gratulujeme a ďakujeme za spoluprácu!
 

Informácie k školskému roku 2017/2018

Momentálne prebieha aktualizácia kritérií programu Škola priateľská deťom. Informácie zverejníme čoskoro. Ďakujeme za pochopenie!
 
 
 
 Informácie k školskému roku 2016/2017
 
 
Program Škola priateľská k deťom je vhodným doplnkom výuky ľudsko-právnej problematiky na materských, základných a stredných školách. Je súčasťou medzinárodného programu UNICEF a siete škôl označených logom Škola priateľská k deťom.
 
Keďže tento program je celoročný a splnenie jednotlivých kritérií si vyžaduje nemálo úsilia a času, je nevyhnutné, aby sa do neho škola zaregistrovala najneskôr do 30. septembra 2016.
 
Registrácia do programu Škola priateľská k deťom neznamená automatickú registráciu do ostatných aktivít UNICEF Slovensko (Týždeň modrého gombíka, Školy pre Afriku a ďalšie zbierky). S informáciami o podrobnostiach aktivít vás budeme vždy kontaktovať.
 

Jednotlivé kritériá programu sú upravené tak, aby vaša škola nebola stále priateľskejšia len k žiakom, ale aj k rodičom a celému pedagogickému a nepedagogickému zboru :). Naším cieľom je povzbudiť vytváranie dobre fungujúcich komunít, v ktorých centre je sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa.

Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu programu., kľúčové sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi.

Program je realizovaný v dvoch úrovniach – základnej a nadstavbovej.
 
Na získanie titulu Škola priateľská k deťom je potrebné splniť minimálne týchto 7 základných kritérií:
 
 
* Nadstavbová úroveň je určená školám, ktorým sa podarilo minimálne v jednom školskom roku splniť všetky kritériá základnej úrovne programu. Podstatou nadstavbovej úrovne je tvorba akčného plánu školy za spoluúčasti detí.

Do programu ŠPD sa môžu zapojiť materské, základné, stredné aj špeciálne školy.
Materské školy, základné školy len s ročníkmi 1. – 4. a špeciálne školy nemusia plniť posledné kritérium – aktívny žiacky školský parlament/rada.
 
Súčasťou programu Škola priateľská k deťom je aj rovesnícke (peer-to-peer) vzdelávanie. Zabezpečujeme ho prostredníctvom našich Junior Ambasádorov, mladých ľudí, ktorí navštevujú školy zapojené do programu a organizujú interaktívne workshopy na témy súvisiace s právami dieťaťa. Naši ambasádori sú dobrovoľníci, ktorí jednotlivé školy navštevujú vo voľnom čase a bez nároku na finančnú odmenu. Snažíme sa v čo možno najvyššej miere pokryť ich návštevami všetky zapojené školy, no z dôvodu limitovaného počtu dobrovoľníkov a veľkému „dopytu“ po ich prezentáciách nie sme schopní zaručiť, že sa prezentácia bude konať na každej zapojenej škole.