Škola priateľská k deťom

 

Cieľom program Škola priateľská k deťom je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Práva dieťaťa sú v centre záujmu. Kľúčovými sú participácia, rešpekt, zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije. Nastavuje rámec fungovania medzi deťmi, pedagógmi a rodičmi na materských, základných a stredných školách.

Do programu Škola priateľská k deťom sa môžu zapojiť materské, základné, stredné aj špeciálne školy. Materské školy, základné školy len s ročníkmi 1. – 4. a špeciálne školy nemusia plniť posledné kritérium – aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada.

Jednotlivé kritériá programu Škola priateľská k deťom sú upravené tak, aby vaša škola nebola stále priateľskejšia len k žiakom, ale aj k rodičom, celému pedagogickému a nepedagogickému zboru. Naším cieľom je povzbudiť vytváranie dobre fungujúcich komunít, v ktorých centre je sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa.

 
Titulom Škola priateľská k deťom sa už môže pýšiť mnoho škôl
na celom Slovensku! 


Ktoré to sú? 
Pozrite si prehľad za školský rok:
 
 
Všetkým školám gratulujeme a ďakujeme za spoluprácu!
 
 

Informácie k šk. r. 2017/2018

Keďže tento program je celoročný a splnenie jednotlivých kritérií si vyžaduje nemálo úsilia a času, je nevyhnutné, aby sa do neho škola zaregistrovala najneskôr do 15.10.2017 na www.unicef.sk/spd-registracia.

Na získanie titulu Škola priateľská k deťom 2017/2018 je potrebné splniť minimálne týchto 5 základných kritérií:

 • informovanie o programe Škola priateľská k deťom,
  • ​dotazník pre žiakov je dostupný tu (nie je potrebný v prípade materských škôl, 1. a 2. ročníka základných škôl),
 • nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF,
 • práva detí v školskom vzdelávacom programe,
 • zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF,
 • aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada,
  • ​​materské školy, základné školy len s ročníkmi 1. – 4. a špeciálne školy nemusia plniť kritérium – aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada,
  • dotazník pre členky a členov ŽŠR alebo ŽŠP je dostupný tu.
Súčasťou programu je aj voliteľné kritérium, ktorého splnenie závisí od vášho rozhodnutia:
 • spoločné rodičovské združenia alebo spoločné neformálne stretnutia.

UPOZORNENIE:

Prosíme zapojené školy, aby všetky materiály k jednotlivým kritériám zasielali emailom na skoly@unicef.skVopred ďakujeme!
 
 
 
Materiály na stiahnutie:

 

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na skoly@unicef.sk alebo +421 903 770 418.

Tešíme sa na spoluprácu!