Chcem prispieť
Chcem prispieť

Vianočná zbierka
UNICEF 2018 - vyhodnotenie

Veľmi by sme sa chceli poďakovať  všetkým koordinátorom, žiakom, rodičom za účasť na Vianočnej zbierke UNICEF 2018.

Počasie nám veľmi neprialo, mnohí ste zmokli, dokonca pršalo tak, že sa jednej skupine rozmočili pokladničky už v prvý deň zbierkovania. Mnohým sa z dôvodu vysokej chorobnosti nepodarilo zbierku uskutočniť.  Aj napriek nepriazni počasia, od ktorého je zbierka veľmi závislá a vysokej chorobnosti sa nám spoločne podarilo vyzbierať krásnu sumu:

19 130,76 EUR 

Celá suma bude venovaná na pomoc deťom v Subsaharskej Afrike, ktoré trpia podvýživou. Vďaka Vám im bude poskytnutá nevyhnutná zdravotná starostlivosť, vysoko nutričná výživa, voda...

Dali ste im šancu na uzdravenie a nádej na lepší život – pocit, že nie sú svetu ľahostajné, napriek tomu, že žijú vo vzdialených krajinách.

heart ZO SRDCA VÁM ĎAKUJEME heart

 

 

Zoznam škôl, ktoré sa zúčastnili Vianočnej zbierky UNICEF 2018

Základná škola Ul.17. novembra 31 Sabinov
Základná škola Rohožník Rohožník 399 Rohožník
Dopravná akadémia Trenčín Školská 66 Trenčín
Súkromná materská škola Suché miesto 2/A Chorvátsky Grob
Súkromná materská škola Dúbravská cesta 14 Bratislava
Základná škola Podzámska35 Hlohovec
Spojená škola Tilgnerova 14 Bratislava
Gymnázium M.M. Hodžu  Hodžova 860/9  Liptovský Mikuláš
Gymnázium Grösslingová  Grösslingová 18 Bratislava
Základná škola Krosnianska 2 Košice
Gymnázium Párovská Párovská 1 Nitra
Gymnázium Školská 837 Tvrdošín
Spojena škola Ľ. Podjavorinskej 22 Prešov
Základná škola SNP Ostredková 14 Bratislava
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany Komenského 215 Sučany
Stredná odborná škola pedagogická SNP 509/116 Turčianske Teplice
Základná škola Považská 12 Košice
Základná škola Polomka Komenského 34 Polomka
Obchodná akadémia Bernolákova 2 Martin
ZŠ Kláry Jarunkovej Kolkáreň 7/12 Podbrezová
Základná škola Severná 1  Moldava nad Bodvou
Základná škola M. Rázusa 1672/3 Zvolen
SOŠ ekonomická Stojan 1 Spišská Nová Ves
Obchodná akadémia D. M. Janotu Čadca 17. novembra 2701 Čadca
SOŠ chemická Vlčie hrdlo 50 Bratislava
Súkromná stredná umelecká škola Hálkova 2968/22 Žilina
Obchodná akadémia Kálmána Kittenbergera 2 Levice
Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva Sklenárova 7 Bratislava
Základná škola Komenského 3 Bernolákovo
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351 Zvolen
Gymnázium Hansa Selyeho s VJM Ul. biskupa Királya 5 Komárno
Stredná odborná škola technická Družstevná 1737 Humenné
Gymnázium F. G. Lorcu Hronská 3 Bratislava
Základná škola S. Chalupku 14 Prievidza
ZŠ J. A. Komenského  Komenskeho 3 Komárno 
Stredná zdravotnícka škola Nitra Farská 23 Nitra
Gymnázium bilingválne T. Ružičku 3 Žilina
ZŠ P.J. Šafárika  Škultétyho 11 Tornaľa
Základná škola Saratovská 85  Levice
Súkromná spojená škola Starozagorská 8 Košice
Gymnázium  Kpt. Nálepku 6 Sobrance
Základná škola s materskou školou Jána Smreka č. d. 377 Melčice - Lieskové, okres Trenčín
Základná škola Abovská 36 Košice
Stredná odborná škola technická 1.mája 500 Vrable
ZŠ Pohraničná 9 Pohraničná 9 Komárno 
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jilemnického 1282 Žiar nad Hronom
MŠ Š Furdeka  Štefana Furdeka 1 Martin
SSOŠP Senica Hollého 1380 Senica
Základná škola pri Súkromnom liečebno-výchovnom sanatóriu Diaľničná 1 Senec
ZŠ s MŠ Bracovce Bracovce 26,  Bracovce
Základná škola s materskou školou Častá Hlavná 293 Častá
Základná škola Školská 3 Čierna nad Tisou
ZŠ s MŠ Mútne Mútne 224 Mútne
Základná škola P. Jilemnického 1035/2 Zvolen
ZŠ s MŠ Boleráz č. 456 Boleráz
ZŠ s MŠ Ondreja Štefku M. R. Štefánika 432 Varín 
Materská škola Trebišovská 11 Košice
Mestský dom kultúry, prísp. org. M. R. Štefánika 875/200 Vranov nad Topľou 
Základná škola Nevädzová 2 Bratislava 
Základná škola Pankúchova 4 Bratislava
ZŠ Pavla Križku Kremnica Ul.P.Križku 392/8 Kremnica
Základná škola s materskou školou Školská 292/ 7 Bojnice
Gymnázium Jesenského 2243 Kysucké Nové Mesto
Základná škola vo Svätom Jure Kollárova 2 Svätý Jur
Základná škola Ul. sv. Michala 42 Levice
Základná škola Juh 1054 Vranov nad Topľou
Špeciálna základná škola Klenovec Partizánska 909 Klenovec
Stredná odborná škola obchodu a sluzieb Budovateľská 32 Komarno
Stredná odborná škola obchodu a služieb Budovateľská 32 Komárno
Gymnázium Alberta Einsteina  Einsteinova 35 BRATISLAVA V.
Materská škola Hlavná 346 Nižná Myšľa
Súkromné gymnázium Ul. P. Križku 390/4 Kremnica
Gymnázium Cyrila Daxnera Ulica Cyrila Daxnera 88/3 Vranov nad Topľou
ZŠ J. Kráľa Mládežnícka 24 Šahy
Základná škola Hviezdoslavova 1 Revúca
Základná škola Juraja Fándlyho Fándlyho 763/7A Sereď
Súkromná obchodná akadémia  Petrovianska 34 Prešov
Základná škola s materskou školou Hviezdoslavova 415/40 Ludanice
SZŠ Kysucká 14 Senec
Stredná odborná škola strojnícka Športová 1326 Kysucké Nové Mesto
Stredná odborná škola služieb Ul. sv. Michala 36 Levice
Základná škola Kovarce 164 Kovarce
Základná škola s materskou školou Andreja Kubinu 34 Trnava
Základná škola s materskou školou Kňažia Komenského 279/32 Dolný Kubín
Základná škola č. d. 185 Výčapy-Opatovce
Stredná odborná škola obchodu a služieb  Nábr. J. Kalinčiaka č. 1 Prievidza
Základná škola Seňa  Seňa 507 Seňa 
ZŠ s MŠ Krušetnica 83 Krušetnica
SOŠ techniky a služieb Laskomerského 3 Brezno
Obchodná akadémia Sereď Mládežnícka 158/5 Sereď
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu  Na pántoch 9 Bratislava
Spojená škola Ľudovíta Štúra 155 Dudince
ZŠ s MŠ Tulčík Tulčík 116 Prešov
Súkromná materská škola Splash International Drábova 3 Košice
ZŠ s MŠ Štefana Žáryho Poniky Družstevná 201 Poniky
Základná škola Školská 14  Levice 
ZŠ s MŠ Františka Jozefa Fugu Vinné 514 Vinné
Hotelová akadémia Otta Brucknera MUDr. Alexandra 29 Kežmarok
Základná škola Bukovecká 17 Košice
Spojená Škola Piešťany Žilinská 51 Piešťany
Spojená škola Hlavná 2 Žilina- Bytčica
Základná škola Slobody 2 Poltár
Stredná odborná škola strojnícka Partizánska cesta 76 Bánovce nad Bebravou
Stredná odborná škola služieb Košická 20, Prešov Prešov
Základná škola Ivana Branislava Zocha Jilemnického 3 Revúca
Spojená škola Komárňanská 28 Nové Zámky
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13 Sučany
Stredná zdravotnícka škola Sládkovičova 36 Prešov
SOŠ hotelovych sluzieb a obchodu Zdravotnicka 3 Nove Zamky
Súkromná stredná odborná škola pedagogická Tovarnícka 1641 Topoľčany
Materská škola Komenského 301 Batizovce
Základná škola s materskou školou Urmince č.: 298 Urmince
Základná škola Hrnčiarska 2119/1 Zvolen
Základná škola Eliáša Lániho 261/7 Bytča
SOŠP Sládkovičova ulica 104 Ružomberok
Základná škola Komenského 307/22 Svidník
Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14 Nitra
Základná škola Ladislava Balleka  Ul. E. B. Lukáča 6 Šahy 
Elokované pracovisko-ZŠ s MŠ MŠ Dolná Trnovská 38 Žilina-Trnové
Zš s Mš Gogoľova 2143/7 Topoľčany
Stredná priemyselná škola Partizánska 1059/23 Snina
ZŠ s MŠ Žemberovce Osloboditeľov 30 Žemberovce
Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium Skalická 1 Bratislava
Základná škola č. d. 212 Čierne nad Topľou
Základná škola Hollíčska 50 Bratislava
Stredná odborná škola sv. Cyrila a Metoda Tehliarska 2 Michalovce
Stredná odborná škola techniky a služieb Cintorínska 4 Nitra
Gymnázium Petra Pázmáňa s VJM - Pázmány Péter Gimnázium Letomostie 3 Nové Zámky
Obchodná akadémia Veľká okružná 32 Žilina
MŠ Ďorocká Ďorocká 4 NovéZámky
Stredná odborná škola dopravná Zelená 2 Martin-Priekopa
Základná škola č.65 Horná Lehota
ZŠ Dolinský potok Dolinský potok 1114/28 Kysucké Nové Mesto
Zakladna skola vychodna Skolska 790 Vychodna
Stredná odborná škola - Szakközépiskola Tornaľa Šafárikova 56 Tornaľa
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia Požiarnická 1 Košice
ZŠ s MŠ  Palín 104 Michalovce
Základná škola Námestie mladosti 1 Žilina
ZŠ s MŠ Nižná Slaná Letná 14 Nižná Slaná
ZŠ Chminianske Jakubovany  Chminianske Jakubovany 270 Chminianske Jakubovany
Obchodná akadémia Prievidza F. Madvu 2 Prievidza
Spojená škola Nová 803 Dobšiná
SOŠ polytechnická  Demänovská cesta 669 Liptovský Mikuláš
Gymnázium Park mládeže 5 Košice
Stredná zdravotnícka škola-EKI Námestie 1.mája č. 1 Rožňava
Materská škola- Óvoda Cyrilometódska 42 Nové Zámky
Hotelová akadémia Štefánikova 28 Humenné
Súkromná SOŠ spoločného stravovania Závodská cesta 2961 Žilina
Materská škola Bajzova 152 Predmier
Špeciálna základná škola  A. Sládkovičova 24  Žarnovica 
IPR, SOŠ pre žiakov s TP Mokrohájska 1 Bratislava
Prvé slovenské literárne gymnázium Clementisova 1166 Revúca
Materská škola Hliník nad Váhom 1014/11 Bytča

PREČÍTAJTE SI VIAC

© Martin Črep
celý článok

Nový vyslanec dobrej vôle UNICEF – Miro Jaroš