Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Zoznam škôl
priateľských k deťom za šk. rok 2017/2018

Zoznam škôl a organizácií, ktoré získali titul Škola priateľská k deťom za školský rok 2017/2018.

Ďakujeme.

názov ulica mesto
Stredná odborná škola strojnícka Partizánska cesta 76 Bánovce nad Bebravou 
Základná škola Trieda SNP 20 Banská Bystrica
Materská škola Ul. 1 mája 4 Banská Štiavnica
Základná škola s materskou školou Pod Vinbargom 1 Bardejov
Materská škola Komenského 301 Batizovce
Základná škola Komenského 3  Bernolákovo
Základná škola s materskou školou Boleráz 456 Boleráz
Gymnázium Grösslingová 18 Bratislava
Gymnázium F. G. Lorcu Hronská 3 Bratislava
SOŠ chemická Vlčie hrdlo 50 Bratislava
Spojená škola - základná škola a gymnázium Tilgnerova 14  Bratislava
Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva Sklenárova 7 Bratislava
Súkromná materská škola - Dúhová škôlka Dúbravská cesta 14 Bratislava
Základná škola Dudova 2 Bratislava
Základná škola Nevädzová 2 Bratislava
Základná škola Pankúchova 4 Bratislava
Základná škola SNP Ostredková 14 Bratislava
Základná škola s materskou školou J. Nižnanského 21 Brestovany
Stredná odborná škola techniky a služieb Laskomerského 3 Brezno
Základná škola Eliáša Lániho 261/7 Bytča
Spojená škola Hlavná 2 Bytčica
Základná škola s materskou školou Hlavná 293 Častá
Základná škola Školská 3 Čierna nad Tisou
Základná škola Čierne nad Topľou 212 Čierne nad Topľou
Spojená škola organizačná zložka ŠZŠ Nová 803 Dobšiná
Základná škola Petra Škrabáka M. Hattalu 2151 Dolný Kubín
Základná škola Nám. kpt. Nálepku 12 Drienov
Spojená škola Ľ. Štúra 155/23 Dudince
Súkromné bilingválne gymnázium Hodská 10 Galanta
Základná škola Hlavná 375/26 Gbeľany
Základná škola Podzámska 35 Hlohovec
Základná škola s materskou školou Partizánska 391 Horná Streda
Základná škola Slovenského národného povstania Horná Ždaňa 107 Horná Ždaňa
Stredná zdravotnícka škola Lipová 32 Humenné
Základná škola s materskou školou Školská 28 Chminianska Nová Ves
Základná škola Chminianske Jakubovany 270 Chminianske Jakubovany
Súkromná materská škola - Dúhová škôlka Suché miesto 2/A Chorvátsky Grob
Základná škola s materskou školou Jur nad Hronom 284 Jur nad Hronom
Hotelová akadémia Otta Brucknera MUDr. Alexandra 29 Kežmarok
Špeciálna základná škola Partizánska 909 Klenovec
Základná škola Rozmarínová 1 Komárno
Súkromná materská škola Splash International Drábova 3 Košice
Súkromná pedagogická a sociálna akadémia Požiarnická 1 Košice
Súkromná spojená škola Starozagorská 8 Košice
Základná škola Abovská 36 Košice
Základná škola Považská 12 Košice
Základná škola Krosnianska 2 Košice
Základná škola Bukovecká 17 Košice
Základná škola Košická Polianka 148 Košická Polianka 
Špeciálna základná škola Majlátha 1 Kráľovský Chlmec
Spojená škola internátna - Špeciálna ZŠ internátna Sama Chalupku 315/16 Kremnica
Súkromné gymnázium a SŠ úžitkového výtvaníctva P. Križku 390/4 Kremnica
Základná škola Ul. P. Križku 392/8  Kremnica
Špeciálna základná škola  SNP 49 Krompachy
Gymnázium Jesenského 2243 Kysucké Nové Mesto
Stredná odborná škola služieb Ul. sv. Michala 36 Levice
Stredná umelecká škola Ladislava Bielika Vajanského 23 Levice
Základná škola Saratovská 85 Levice
Hotelová akadémia  Čs. brigády 1084 Liptovský Mikuláš
Stredná odborná škola polytechnická  Demänovská cesta 669 Liptovský Mikuláš
Základná škola s materskou školou Hviezdoslavova 415/40 Ludanice
Základná škola Nám. 4. apríla 16 Marianka
Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha Malá hora 3 Martin
Materská škola Aurela Stodolu 1 Martin
Odborné učilište Stavbárska 11 Martin
Stredná odborná škola obchodu a služieb Stavbárska 11 Martin
ZŠ s MŠ Jána Smreka Melčice - Lieskové 377 Melčice - Lieskové
Stredná zdravotnícka škola  Masarykova 27 Michalovce
Základná škola Krymská 5  Michalovce
Materská škola Vajanského 94 Modra
Základná škola Československej armády 15 Moldava nad Bodvou
Základná škola Muránska Dlhá Lúka 321 Muránska Dlhá Lúka
Materská škola Nemčiňany 129 Nemčiňany
Stredná zdravotnícka škola Farská 23 Nitra
Základná škola sv. Marka Petzwalova 1 Nitra
Spojená škola Školská 370/19 Nitrianske Pravno
Základná škola s materskou školou Letná 14 Nižná Slaná
Materská škola Cyrilometódska 42 Nové Zámky
Materská škola Vláčik Ďorocká 4 Nové Zámky
Spojená škola - SPŠ elektrotechnická S. A. Jedlika a OA Komárňanská 28 Nové Zámky
Základná škola  Nábrežná 95 Nové Zámky
Základná škola s materskou školou Štefana Ďurovčíka Palín 104 Palín
Základná škola s materskou školou Školská 459/12 Pečovská Nová Ves
Spojená škola - špeciálna základná škola Valová 40 Piešťany
Základná škola Mojmírova 98/30 Piešťany
Základná škola Komenského 34 Polomka
Súkromná základná škola DSA Sídl. Rozkvet 2047 Považská Bystrica
Materská škola Bajzova 152 Predmier
Stredná odborná škola  Košická 20 Prešov
Základná škola s materskou školou Malonecpalská ulica 206/37 Prievidza
Základná škola s materskou školou Rakovec nad Ondavou 2 Rakovec nad Ondavou
Prvé slovenské literárne gymnázium Železničná 260 Revúca
Základná škola Hviezdoslavova 1 Revúca
Základná škola Rohožník 399 Rohožník
Gymnázium P. J. Šafárika Akademika Hronca 1 Rožňava
Základná škola Ul. 17. novembra 31 Sabinov
Základná škola Seňa 507 Seňa
SZŠ Senec Kysucká 14 Senec
Základná škola pri SLVS Senec Diaľničná ulica 1 Senec
Stredná priemyselná škola Partizánska 1059/23 Snina
Gymnázium Kpt. Nálepku 6 Sobrance
Špeciálna základná škola Zimná 21 Spišská Belá
Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1 Spišská Nová Ves
Gymnázium Terézie Vansovej Ul. 17. novembra 24 Stará Ľubovňa
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Komenského 215 Sučany
Základná škola Slovenského národného povstania Partizánska 13 Sučany
Základná škola Kollárova 2 Svätý Jur
Základná škola Komenského 307/22 Svidník
Základná škola J. Kráľa Mládežnícka 24 Šahy
Základná škola Ladislava Balleka  E. B. Lukáča 6 Šahy 
Stredná odborná škola Štúrova 74 Šaľa
Cirkevná základná škola Žofie Bosniakovej Námestie hrdinov 6 Šurany
Gymnázium Ul. 17. novembra 1180/16 Topoľčany
SOŠ potravinárska Krušovská 2091 Topoľčany
Stredná odborná škola drevárska Pílska 7 Topoľčany
Základná škola s materskou školou Gogoľova 2143/7 Topoľčany
Stredná odborná škola Šafárikova 56 Tornaľa
Dopravná akadémia Školská 66 Trenčín
Stredná zdravotnícka škola  Daxnerova 6 Trnava
Súkromná základná škola BESST Limbová 3 Trnava
Základná škola s materskou školou Tulčík 116 Tulčík
Gymnázium Školská 837 Tvrdošín
Základná škola s materskou školou Urmince 298 Urmince
Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku M. R. Štefánika 432 Varín
Základná škola s materskou školou Višňové 446 Višňové
Základná škola Výčapy - Opatovce 185 Výčapy - Opatovce
Základná škola Školská 790 Východná
Gymnázium Janka Kráľa SNP 3 Zlaté Moravce
Základná škola Pribinova 1 Zlaté Moravce
Súkromné konzervatórium Pink Harmony Jesenského 42 Zvolen
Základná škola Hrnčiarska 2119/1 Zvolen
Základná škola P. Jilemnického 1035/2 Zvolen
Základná škola Martina Rázusa 1672/3 Zvolen
Základná škola Námestie mládeže 587/17 Zvolen
Špeciálna základná škola  A. Sládkoviča 24 Žarnovica
Základná škola s materskou školou Osloboditeľov 30 Žemberovce
Gymnázium Hlinská 29 Žilina
Obchodná akadémia Veľká okružná 32 Žilina
Súkromná stredná umelecká škola Hálkova 2968/22 Žilina
Základná škola Námestie mladosti 1 Žilina
Základná škola s materskou školou Hôrky 200 Žilina

 

Zoznam škôl a organizácií, ktoré získali titul Škola spolupracujúca s UNICEF za školský rok 2017/2018.

Ďakujeme.

škola ulica mesto
Základná škola Jozefa Gregora Tajovského Gaštanová 12 Banská Bystrica
Základná škola Sitnianska 32 Banská Bystrica
Základná škola Jozefa Horáka P. Dobšinského 17 Banská Štiavnica
Spojená škola Štúrova 848 Detva
Materská škola Nábrežie Rimavy 447 Hnúšťa
Základná škola Horná Lehota 65 Horná Lehota
Materská škola Horná Ždaňa 243 Horná Ždaňa
Materská škola Nová 2912/2 Lieskovec
Materská škola Štiavnička 203/ 32 Podbrezová
Základná škola s materskou školou Školská 418 Predajná
Materská škola Hlavná 87 Radnovce
Základná škola Ivana Branislava Zocha Jilemnického 94/3 Revúca
Gymnázium - Gimnázium Hurbanova 34 Tornaľa
Materská škola Tehelná 2549/5 Zvolen
Stredná priemyselná škola dopravná  Sokolská 911/94 Zvolen
Súkromná materská škola Nobelovo námestie 6 Bratislava
Základná škola s materskou školou J. A. Komenského  Hubeného 25 Bratislava
Základná škola s materskou školou Sibírska 39 Bratislava
Stredná odborná škola podnikania Strečnianska 20 Bratislava
Materská škola Timravina 8 Bratislava
Základná škola Budatínska 61 Bratislava
Základná škola Bieloruská 1 Bratislava
Stredná odborná škola pre žiakov s TP Mokrohájska 1 Bratislava
Fairyland International Kindergarten Hlavatého 4 Bratislava
Materská škola Nám. 4. apríla 62 Marianka
Základná škola Plavecký Štvrtok 351 Plavecký Štvrtok
Základná škola s materskou školou Bidovce 209 Bidovce
Základná škola s materskou školou Bracovce 26 Bracovce 
Materská škola Čučma 172 Čučma
Materská  škola Žiacka 18   Košice
Materská škola  Družicová 5 Košice
Materská škola Moldavská 23 Košice
Súkromná základná škola Užhorodská 39 Košice
Materská škola Kyjevská 2020/14 Rožňava
Materská škola Komenského 1319/1 Smižany
Základná škola s materskou školou Úbrež 141 Úbrež
Materská škola  Staromlynská 2 Horné Krškany - Nitra
Stredná odborná škola obchodu a služieb  Budovateľská 32 Komárno
Stredná odborná škola pedagogická F. Engelsa 3 Levice
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA Novozámocká 220 Nitra
Súkromná základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Na Hôrke 30 Nitra
Základná škola Štefana Moysesa Školská 608 Tesárske Mlyňany
SOŠ potravinárska  Krušovská 2091 Topoľčany
Gymnázium Dukelská 30 Giraltovce
Gymnázium Komenského 13 Lipany
Základná škola s materskou školou Orlov 5 Orlov
Špeciálna základná škola Ostrovany 11 Ostrovany
Gymnázium Kukučínova 4239/1 Poprad
Hotelová akadémia Baštová 32  Prešov
Základná škola Slovenská Kajňa 57 Slovenská Kajňa
Materská škola Tatranská 21 Stará Ľubovňa
Základná škola s materskou školou Tovarné 173 Tovarné
Gymnázium Ul. 1. mája 905 Púchov
Základná škola s materskou školou Cerová 277 Cerová
Stredná zdravotnícka škola Športová 349/34 Dunajská Streda
Materská škola Námestie SNP 187/11 Dunajská Streda
Základná škola s materskou školou Zsigmonda Móricza Hlavná 193 Orechová Potôň
Základná škola E. F. Scherera 40 Piešťany
Základná škola s materskou školou Vlčkovce 1 Vlčkovce
Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana Ul. 17. novembra 1296 Čadca
Základná škola s materskou školou Čimhová 6 Čimhová
Základná škola s materskou školou Kňažia Komenského 279/32 Dolný Kubín
Materská škola Korňa 720 Korňa
Základná škola s materskou školou Krušetnica 83 Kruštenica
Základná škola s materskou školou Oravská Polhora 130 Oravská Polhora
Základná škola s materskou školou Rosina 624 Rosina
Stredná odborná školy polytechnická Sládkovičova ulica 104 Ružomberok
Materská škola Sklené 307 Sklené
Základná škola s materskou školou Stankovany 330 Stankovany
Dopravná akadémia Rosinská cesta 2 Žilina
Základná škola s materskou školou Hôrky 200 Žilina

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF Njiokiktjien
celý článok

Daruj TUČNIAKA – ZÁCHRANÁRA na MDD