Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/Willocq

KLUB JUNIOR
AMBASÁDOROV UNICEF

KLUB JUNIOR AMBASÁDOROV JE  PRIESTOR, KDE MLADÍ ĽUDIA MAJÚ MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ JEDINEČNÉ INFORMÁCIE O POMOCI V PRAXI FORMOU ON-LINE/OSOBNÝCH STRETNUTÍ. 
 
Dozvedia sa ako sa poskytuje pomoc v jednotlivých sektoroch (vzdelávanie, zdravotníctvo, voda sanitácia, hygiena), ako sa poskytuje pomoc v rámci jednotlivých povolaní (inžinieri, manažéri, herci, športovci, účtovníci), ako funguje koordinácia OSN počas humanitárnej krízy a ďalších globálnych témach. 
 
© UNICEF/UN011706/Sokhin
 
 

Junior Ambasádori majú možnosť:

  • Podieľať sa na tematickom obsahu klubu – vyberať témy, ktoré ich zaujímajú a chcú sa o nich dozvedieť viac.  
  • Zapojiť svoju kreativitu a zručnosti v 4 tímoch podľa vlastného výberu. 
 

Vzdelávači

prinášajú témy, o ktorých sa dozvedia v Klube na školy registrované v programe Škola priateľská k deťom UNICEF. Podieľajú sa na príprave interaktívnych vzdelávacích prezentácií a videí  pre školy. 

Kampanieri

spolupracujú s tímom UNICEFu na kampaniach. Podieľajú sa na príprave tém, textov, komunikácie na sociálnych sieťach, sloganov, propagačných vizuálov (plagáty, bannery, tričká, videá,..). 

Influenceri

propagujú témy pomoci a prácu UNICEFu na sociálnych sieťach. 

Eventeri

pomáhajú vymyslieť a organizovať podujatia (aj on-line) pre UNICEF  - môžu mať podobu koncertu, workshopu, či prednášky. 
 
 

STRETNUTIA KLUBU JUNIOR AMBASÁDOROV:

30. 10. 2020: Pre NOVÁČIKOV:  Čo robí UNICEF vo svete a na Slovensku, Etické zobrazovanie pomoci 
6. 11. 2020:  Bariéry na ceste k vzdelaniu, výzva s Annou Karolínou Schmiedlovou 
20. 11. 2020: OSN a UNICEF v čase humanitárnej krízy, pomoc v rizikových krajinách, ako odpovedať na otázky o pomoci
04. 12. 2020: Ako pomáhať deťom s rôznymi typmi postihnutí a ako odbúrať šikanu 
18. 12. 2020: Migrácia a jej dôvody a dopady 
08. 01. 2021: Detská  práca, jej dôvody a riešenia  
22. 01. 2021: Detskí vojaci
05. 02. 2021: Práca s marginalizovanými skupinami, diskriminácia, šikana  (ženy, rasizmus, LGBT)
12. 03. 2021: Klimatická zmena, jej dopady na pomoc 
26. 03. 2021: Stereotypy, dezinformácie, rôzne názory – moslimovia, kresťania, ženské vojačky, rodová (ne)rovnosť 

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI356311/Amro/AFP
celý článok

BEJRÚT: ROK PO NIČIVEJ EXPLÓZII