Podporte zbierky UNICEF

Detský fond UNICEF poskytuje dlhodobú rozvojovú pomoc v najchudobnejších oblastiach sveta a okamžitú humanitárnu pomoc na miestach, kde došlo k prírodným katastrofám alebo vojnovým krízovým konfliktom. Pomáhame deťom vo viac ako 150 krajinách a oblastiach sveta - v Európe, Ázii, Afrike, Amerike aj Pacifiku. Pomôžte nám pomáhať. Váš dar zmení životy detí.

Nižšie si môžete vybrať jednu z oblastí, kde chcete svoj dar smerovať a pomôcť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi.

 

Ktorú z našich aktuálnych zbierok chcete podporiť?*

Výška príspevku*

Kontaktné udaje

">Ochrana osobných údajov

Prosíme Vás o uvedenie kontaktných údajov pre účely ďalšej komunikácie.

Spôsob platby*

Ak vám žiadny z uvedených spôsobov platieb nevyhovuje, kontaktujte nás: info@unicef.sk.

* Údaje označené hviezdičkou sú povinné.

Zbierkou a s heslom Pre každé dieťa, detstvo chceme upozorniť na to, že konflikt neberie deťom len materiálne veci, ale zanecháva na nich aj celoživotné postihnutia. Prichádzajú o domovy, školy, ale hlavne o detstvo, ktoré si zaslúžia. Radi by sme týmto deťom aspoň z časti vrátili kúsok detstva, na ktorý majú právo.

Napätá situácia a ozbrojené konflikty na Ukrajine majú za následok životy a zdravie detí. Mnohé boli spolu so svojimi rodinami nútené opustiť svoje domovy. Okrem priameho fyzického ohrozenia sú vystavované psychickému tlaku v súvislosti s násilím, ktorého sú svedkami. Teenageri, ktorí vstúpili priamo do ozbrojených bojov, sa tak de facto stali detskými vojakmi.

Ako UNICEF pomohol
 • poskytli sme psychosociálnu podporu viac ako 46 000 deťom,
 • vyškolii sme takmer 5000 učiteľov a psychológov, aby dokázali rozpoznať príznaky depresie u detí,
 • 1,6 milióna ľuďom sme poskytli nezávadnú vodu a viac ako 164 tisíc deťom a dospelým základné hygienické potreby,
 • 200 tisíc deťom sme rozdali školské potreby,
 • takmer 280 tisíc detí sme informovali o rizikách nášľapných mín a nevybuchnutej munície,
 • dodali sme lieky 8000 ľuďom a deťom s HIV a test na HIV viac ako 31 000 tehotným ženám,
 • zabezpečili sme vakcíny proti obrne pre 4,7 milióna detí.

UNICEF apeluje na obe strany, aby nezaťahovali do ozbrojených konfliktov mladistvých a aby urobili všetko pre ochranu detí v ohrozených oblastiach. Poskytuje tiež základné hygienické potreby, zdravotnú starostlivosť, psychosociálnu podporu, ochranu a provizórne vzdelávanie. Pomôžte nám pomáhať aj vy.

Cholera u detí v Jemene nemohla prísť v horšom období ako teraz. Viac ako 1,8 milióna detí trpí akútnou podvýživou (toto číslo sa takmer zdvojnásobilo od roku 2014), vrátane odhadovaných 385 000 osôb s ťažkou akútnou podvýživou, čo deti vystavuje bezprostrednému styku so smrťou. Akútna podvýživa spôsobuje, že deti sú čím ďalej, tým viac náchylné na choroby. 

UNICEF i napriek nebezpečnej situácii pokračuje v poskytovaní život zachraňujúcej pomoci pre najviac ohrozené deti, zabezpečuje im očkovanie, liečbu akútnej podvýživy, zdravotnícke pomôcky, vakcíny, hygienické potreby, podporu pri vzdelávaní, psychosociálne poradenstvo a finančnú výpomoc.

Nedostatok pitnej vody a hnačka spôsobená jej zlou kvalitou a nedostatočnou hygienou si vo svete vyžiadajú takmer 3 000 detských životov každý deň.

Prostriedky získané na Slovensku budú použité najmä na:

 • výstavba vodovodného systému a čistiacich zariadení na slnečný pohon, ktoré privedú nezávadnú pitnú vodu do škôl, zdravotných stredísk a ďalších verejných budov,
 • výstavbu bezpečných latrín na školách a verejných budovách,
 • vzdelávanie miestnych technikov o tom, ako majú obsluhovať a robiť údržbu vodovodných a sanitačných zariadení,
 • šírenie osvety medzi deťmi a ich rodičmi, vďaka ktorej si osvoja základné hygienické návyky súvisiace s vodou

Viac informácii nájdete TU.

Ako konkrétne UNICEF pomáha deťom?

Voda

UNICEF zabezpečuje, aby deti mali prístup k pitnej vode, hygiene a primeranej sanitácii - hĺbi studne a inštaluje ručné čerpadlá, stavia lapače dažďovej vody tam, kde je čistá, poskytuje prostriedky dezinfekciu a čistenie vody, vzdeláva o hygiene.

Zdravie

UNICEF ako najväčší dodávateľ vakcín do rozvojových krajín zaisťuje očkovanie, dodáva terapeutickú výživu pre podvýživené deti, vitamíny, lieky a siete proti komárom, učí o správnych technikách dojčenia, pomáha deťom, život ktorých zasiahol AIDS, a bojuje proti závažným smrteľným ochoreniam.

Vzdelanie

UNICEF usiluje o kvalitné základné vzdelanie pre všetky dievčatá aj chlapcov, dodáva učebné pomôcky a školí učiteľov, zriaďuje alternatívne školy pre pracujúce deti, zriaďuje centrá pre deti z ulice a podporuje rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť poslať dieťa do školy.

Ochrana

UNICEF na celom svete propaguje práva detí a zasadzuje sa, aby boli chránené pred násilím, vykorisťovaním, zneužívaním a AIDS, zriaďuje centrá, v ktorých siroty nachádzajú základnú starostlivosť - stravu, lieky a poradenstvo, v mnohých prípadoch aj alternatívne vyučovanie (ak nemôžu navštevovať školu), kde ich učí ako prežiť a ako sa o seba v budúcnosti postarať. Tiež vedie deti k tomu, aby spolurozhodovali o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú.

Humanitárna pomoc

UNICEF sa v krízových situáciách stará o dodávky pitnej vody, vakcín a nevyhnutnej výživy, zriaďuje pre deti bezpečné miesta a provizórne školy, opravuje tie poškodené, zaisťuje pre deti psychorehabilitáciu a zabezpečuje ochranu ich práv.

Zachráňte viac životov

Chcem prispievať pravidelne a zachrániť tak ešte viac životov