Pravidelné darcovstvo 

Pravidelné darcovstvo patrí medzi najefektívnejšie formy pomoci. Nie všetky krízy, ktoré sa udejú vo svete, aj skončia na titulných stránkach novín. UNICEF reaguje na všetky mimoriadne udalosti, poskytuje ochranu a pomoc deťom, na ktoré by sa inak zabudlo. 

Aby sme dokázali splniť náš cieľ a pomáhať deťom kdekoľvek na svete, potrebujeme vašu podporu. Váš dar dá ohrozeným deťom nádej - nádej na lepší život, zabezpečí im prístup k vode, liekom či úkrytom. 

Program PRIATELIA DETÍ UNICEF pomáha všade tam, kde sa deti ocitnú v núdzi. Tým, že sa stanete jeho súčasťou, zlepšíte svet detí ešte dnes.

 

Viete, prečo je dôležité pomáhať pravidelne?

Výška mesačného príspevku*

Kontaktné údaje

Ochrana osobných údajov

Spôsob platby

Dátum platnosti vyplňte vo formáte MM/RR (rovnako ako na karte). Ďakujeme za informáciu. Umožní nám hladký priebeh realizácie vašich príspevkov a zjednoduší proces komunikácie.

Poslaním SMS na číslo 870 môžete mesačne prispievať fixnou sumou 5€.

Doplňujúce údaje

Doplňujúce údaje sú nepovinné. Ich vyplnením nám však pomôžete presnejšie identifikovať vaše dary, optimálnejšie s vami komunikovať a vďaka týmto údajom máme jasnejšiu predstavu o vás, našich PRIATEĽOCH DETÍ UNICEF.

Ako ste sa dozvedeli o možnosti pravidelne prispievať?

Ako Priateľ detí UNICEF od nás ako prejav vďaky dostanete:

  • brožúrku o našej práci,
  • certifikát Priateľa detí UNICEF k 1. výročiu vášho prispievania,
  • newsletter s novinkami zo sveta UNICEF.

 

Vašich 7 € mesačne dokáže zabezpečiť napríklad prísun vysoko nutričnej stravy pre 10 podvyživených detí, alebo 100 vakcín proti tetanu, ktoré ochránia sto novorodencov od neuveriteľne bolestivého a nebezpečného ochorenia. Váš pravidelný príspevok pomôže deťom, aby boli zdravé a silné.
Vašich 10 € mesačne dokáže zabezpečiť napríklad tablety na vyčistenie takmer 10 000 litrov vody. Vďaka vášmu pravidelnému príspevku umožníme deťom piť nezávadnú vodu, pretože nedostatočná hygiena a kontaminovaná voda sú zdrojom nebezpečných ochorení.
Vašich 15 € mesačne dokáže zabezpečiť napríklad  vybavenie potrebné pre bezpečný pôrod takmer 70 detí. V mnohých krajinách a regiónoch prichádzajú deti na svet v nehygienických podmienkach a bez zásahu akéhokoľvek odborníka. Vďaka vašej pravidelnej podpore to dokážeme zmeniť.
Akákoľvek vaša pravidelná mesačná podpora nám pomôže zachraňovať životy detí, chrániť ich a rozvíjať ich potenciál. Ďakujeme.

Ako konkrétne UNICEF pomáha deťom?

Voda

UNICEF zabezpečuje, aby deti mali prístup k pitnej vode, hygiene a primeranej sanitácii - hĺbi studne a inštaluje ručné čerpadlá, stavia lapače dažďovej vody tam, kde je čistá, poskytuje prostriedky dezinfekciu a čistenie vody, vzdeláva o hygiene.

Zdravie

UNICEF ako najväčší dodávateľ vakcín do rozvojových krajín zaisťuje očkovanie, dodáva terapeutickú výživu pre podvýživené deti, vitamíny, lieky a siete proti komárom, učí o správnych technikách dojčenia, pomáha deťom, život ktorých zasiahol AIDS, a bojuje proti závažným smrteľným ochoreniam.

Vzdelanie

UNICEF usiluje o kvalitné základné vzdelanie pre všetky dievčatá aj chlapcov, dodáva učebné pomôcky a školí učiteľov, zriaďuje alternatívne školy pre pracujúce deti, zriaďuje centrá pre deti z ulice a podporuje rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť poslať dieťa do školy.

Ochrana

UNICEF na celom svete propaguje práva detí a zasadzuje sa, aby boli chránené pred násilím, vykorisťovaním, zneužívaním a AIDS, zriaďuje centrá, v ktorých siroty nachádzajú základnú starostlivosť - stravu, lieky a poradenstvo, v mnohých prípadoch aj alternatívne vyučovanie (ak nemôžu navštevovať školu), kde ich učí ako prežiť a ako sa o seba v budúcnosti postarať. Tiež vedie deti k tomu, aby spolurozhodovali o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú.

Humanitárna pomoc

UNICEF sa v krízových situáciách stará o dodávky pitnej vody, vakcín a nevyhnutnej výživy, zriaďuje pre deti bezpečné miesta a provizórne školy, opravuje tie poškodené, zaisťuje pre deti psychorehabilitáciu a zabezpečuje ochranu ich práv.