PRIATELIA DETÍ UNICEF

UNICEF neúnavne pomáha deťom v rôznych častiach sveta postihnutých prírodnými katastrofami, vojnami či epidémiami chorôb. Zabezpečujeme prístup k čistej vode, liekom alebo úkrytom. Aby sme to zvládli, potrebujeme vašu podporu. Staňte sa Priateľom detí UNICEF. Zlepšite svet detí ešte dnes.

Prečo je dôležité pomáhať pravidelne?

Výška mesačného príspevku*

Kontaktné údaje

Ochrana osobných údajov

Spôsob platby

Dátum platnosti vyplňte vo formáte MM/RR (rovnako ako na karte). Ďakujeme za informáciu. Umožní nám hladký priebeh realizácie vašich príspevkov a zjednoduší proces komunikácie.

Poslaním SMS na číslo 870 môžete mesačne prispievať fixnou sumou 5€.

Doplňujúce údaje

Doplňujúce údaje sú nepovinné. Ich vyplnením nám však pomôžete presnejšie identifikovať vaše dary, optimálnejšie s vami komunikovať a vďaka týmto údajom máme jasnejšiu predstavu o vás, našich PRIATEĽOCH DETÍ UNICEF.

Ako ste sa dozvedeli o možnosti pravidelne prispievať?

Ako Priateľ detí UNICEF od nás ako prejav vďaky dostanete:

  • brožúrku o našej práci,
  • malý darček,
  • certifikát Priateľa detí UNICEF k 1. výročiu vášho prispievania,
  • raz štvrťročne newsletter s novinkami zo sveta UNICEF.

 

Vašich 7 € mesačne dokáže zabezpečiť napríklad prísun vysoko nutričnej stravy pre 10 podvyživených detí, alebo 100 vakcín proti tetanu, ktoré ochránia sto novorodencov od neuveriteľne bolestivého a nebezpečného ochorenia. Váš pravidelný príspevok pomôže deťom, aby boli zdravé a silné.
Vašich 10 € mesačne dokáže zabezpečiť napríklad tablety na vyčistenie takmer 10 000 litrov vody. Vďaka vášmu pravidelnému príspevku umožníme deťom piť nezávadnú vodu, pretože nedostatočná hygiena a kontaminovaná voda sú zdrojom nebezpečných ochorení.
Vašich 15 € mesačne dokáže zabezpečiť napríklad  vybavenie potrebné pre bezpečný pôrod takmer 70 detí. V mnohých krajinách a regiónoch prichádzajú deti na svet v nehygienických podmienkach a bez zásahu akéhokoľvek odborníka. Vďaka vašej pravidelnej podpore to dokážeme zmeniť.
Akákoľvek vaša pravidelná mesačná podpora nám pomôže zachraňovať životy detí, chrániť ich a rozvíjať ich potenciál. Ďakujeme.

Ako konkrétne UNICEF pomáha deťom?

Voda

UNICEF zabezpečuje, aby deti mali prístup k pitnej vode, hygiene a primeranej sanitácii - hĺbi studne a inštaluje ručné čerpadlá, stavia lapače dažďovej vody tam, kde je čistá, poskytuje prostriedky dezinfekciu a čistenie vody, vzdeláva o hygiene.

Zdravie

UNICEF ako najväčší dodávateľ vakcín do rozvojových krajín zaisťuje očkovanie, dodáva terapeutickú výživu pre podvýživené deti, vitamíny, lieky a siete proti komárom, učí o správnych technikách dojčenia, pomáha deťom, život ktorých zasiahol AIDS, a bojuje proti závažným smrteľným ochoreniam.

Vzdelanie

UNICEF usiluje o kvalitné základné vzdelanie pre všetky dievčatá aj chlapcov, dodáva učebné pomôcky a školí učiteľov, zriaďuje alternatívne školy pre pracujúce deti, zriaďuje centrá pre deti z ulice a podporuje rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť poslať dieťa do školy.

Ochrana

UNICEF na celom svete propaguje práva detí a zasadzuje sa, aby boli chránené pred násilím, vykorisťovaním, zneužívaním a AIDS, zriaďuje centrá, v ktorých siroty nachádzajú základnú starostlivosť - stravu, lieky a poradenstvo, v mnohých prípadoch aj alternatívne vyučovanie (ak nemôžu navštevovať školu), kde ich učí ako prežiť a ako sa o seba v budúcnosti postarať. Tiež vedie deti k tomu, aby spolurozhodovali o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú.

Humanitárna pomoc

UNICEF sa v krízových situáciách stará o dodávky pitnej vody, vakcín a nevyhnutnej výživy, zriaďuje pre deti bezpečné miesta a provizórne školy, opravuje tie poškodené, zaisťuje pre deti psychorehabilitáciu a zabezpečuje ochranu ich práv.