Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Pri príležitosti Európskeho
týždňa dojčenia UNICEF Slovensko spoluorganizuje seminár pre odbornú aj laickú verejnosť

Na základe vedeckých poznatkov dnes vieme, že materské mlieko predstavuje absolútny základ, ktorý dieťa po narodení potrebuje. Dojčenie je kľúčový faktor adaptácie novorodencov nielen z hľadiska výživy, ale aj podpory vývoja vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom po pôrode. S cieľom zdôrazňovať aktuálny význam dojčenia pre celú svetovú komunitu vyhlasuje Svetová aliancia na podporu dojčenia (World Alliance for Breastfeeding Action / skr. WABA) od roku 1992 každý rok prvý augustový týždeň za Svetový týždeň dojčenia a prvý októbrový týždeň za Európsky týždeň dojčenia. Zámerom tohto týždňa je tiež sústrediť pozornosť svetovej verejnosti na hlbšie poznanie významu niektorej z mnohých predností dojčenia ako aj zvyšovanie úsilia o jeho uplatnenie.

Téma tohoročného Európskeho týždňa dojčenia je: „Podpora dojčenia. Bližšie k matkám.“ Vychádza zo skúseností, že aj keď matky začnú po pôrode úspešne dojčiť, často bez podpory v domácom prostredí zlyhávajú a dieťatko priskoro úplne odstavia. Súčasná matka spravidla nedostáva  účinnú podporu a rady k riešeniu problémov s dojčením od svojej matky, starších žien v rodinách, pretože ani oni nemajú potrebnú skúsenosť.

Aj z tohto dôvodu vypracovali zástupcovia Svetovej zdravotníckej organizácie a UNICEF na základe aktuálnych vedeckých poznatkov  kroky podpory dojčenia, ktoré zhrnuli v rámci globálnej iniciatívy Nemocnice priateľské k deťom (Baby Friendly Hospital Initiative). Sú určené zdravotníkom, organizátorom ale aj mladým ženám, matkám a ich rodinám na všetkých kontinentoch. Na Slovensku presadzuje tento globálny program Slovenský výbor pre UNICEF od roku 1993 s cieľom transformovať zdravotnícku starostlivosť o rodičku a novorodené dieťa tak, aby podporovala rozvoj laktácie, materskú starostlivosť bezprostredne po pôrode, ale aj neskôr presadzovaním zmysluplných postupov starostlivosti.

Medzi kroky BFHI patrí aj povzbudzovanie zakladania dobrovoľných skupín matiek na podporu dojčenia na komunálnej úrovni a upozorňovať na ne matky pri prepúšťaní zo zdravotníckeho zariadenia. Dobrovoľné, kvalifikované poradkyne dojčenia a podporné skupiny sa v súčasnosti stávajú dôležitými článkami hnutia podpory dojčenia a materskej starostlivosti. Prvá podporná skupina dojčiacich matiek s názvom „Zdravá rodina“, vznikla už v roku 1996 ako občianske združenie z iniciatívy Slovenského výboru pre UNICEF. Čoskoro sa ukázala potreba hlbšieho vzdelávania mladých žien v podpore dojčenia a organizovanie dobrovoľných poradkýň dojčenia. Práve táto časť iniciatívy Nemocnice priateľské k deťom sa rozvíja najúspešnejšie a pred 10 rokmi vyústila do založenia OZ Mamila, ktoré v súčasnosti združuje v rôznych krajoch Slovenska už 60 podporných skupín, vedených certifikovanými poradkyňami. Výsledky spoločných iniciatív na podporu dojčenia a materstva sú povzbudzujúce. Viaceré prieskumy dokazujú ich význam pre zlepšenie schopností matiek dlhšie dojčiť a na základe celoštátneho zberu dát frekvencie a dĺžky dojčenia v prvom polroku zaznamenávame výrazný nárast úspešnosti dojčenia v SR: vzostup dojčenia na konci šiesteho mesiaca veku dieťaťa z 20 % v roku 1990 na 52 % v roku 2012.

Zásadám podpory dojčenia a najnovším trendom v starostlivosti o dojčiace matky a deti bude venovaný aj seminár, ktorý spoluorganizuje Slovenský výbor pre UNICEF, Novorodenecké oddelenie Nemocnice ak. L. Dérera UNB a OZ Mamila. Seminár sa bude konať pri príležitosti Európskeho týždňa dojčenia 2. októbra od 13:00 hod na prízemí Nemocnice ak. L. Dérera na Limbovej 5 v Bratislave. Podujatie je zaradené do kreditného systému kontinuálneho vzdelávania. Na seminári je vítaná účasť odbornej ako aj laickej verejnosti. Seminár je realizovaný ako súčasť národnej iniciatívy UNICEF Slovensko Nemocnice priateľské k deťom. V rámci nej je v súčasnosti na základe hodnotenia podľa medzinárodných protokolov držiteľom plakety BFH 29 nemocníc na Slovensku, 5 ďalších nemocníc sa o jej získanie usiluje. 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UN0475155/Nurullaev
celý článok

Cesta okolo sveta v kuchyni: vianočné dobroty

© UNICEF/UN0254202/Dejongh
celý článok

MY OSLAVUJEME NARODENINY, VY DOSTÁVATE DARČEKY