Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Týždeň modrého gombíka
štartuje 15. mája

„Heslom tohtoročného Týždňa modrého gombíka je Darujme deťom nádej. Našou zbierkou chceme upozorniť aj to, aký krehký je mier a aké nesmierne dôležité je nestratiť v ťažkej situácii vieru v ľudskosť,“ uviedol predseda Slovenského výboru pre UNICEF Juraj Mišura.

Deťom na Ukrajine, ktoré trpia v dôsledku ozbrojeného konfliktu, môžete pomôcť Vašimi príspevkami do pokladničiek dobrovoľníkov v uliciach slovenských miest a obcí od 15. do 21. mája alebo prostredníctvom elektronickej zbierky na nadej.unicef.sk. Ak chcete deťom pomáhať dlhodobo, je to veľmi jednoduché. Poslaním SMS s textom UNICEF A v hodnote 5 € na číslo 870 sa stanete naším pravidelným prispievateľom. Prispievanie si môžete kedykoľvek deaktivovať poslaním SMS s textom UNICEF D.

K cieľovej krajine tohtoročnej zbierky má blízko aj vyslanec dobrej vôle UNICEF – slovenský tanečník a choreograf Jaro Bekr. S UNICEF Slovensko veľmi aktívne spolupracuje už niekoľko rokov.

„Minulý september som vycestoval na východ Ukrajiny do oblasti Donbas. Nebol to môj prvý kontakt s touto krajinou – pred rokmi som tu bol v pionierskom tábore ako mnoho iných malých či väčších Čechoslovákov. Boli to zvláštne pocity. Všetky zmeny, ktorými Československo prešlo za posledné desaťročia, sa udiali mierovou cestou. Situácia na Ukrajine však určite mierová nie je. Samozrejme, počas mojej cesty som mal aj obavy z bezpečnosti. Na všetko, čo som prežíval, som sa pozeral aj z pohľadu otca dvoch detí a sám seba som sa pýtal, ako by som sa správal na mieste ľudí, ktorých zasiahol tento konflikt. Videl som nielen to, aký dopad mal a stále má existujúca situácia na deti a celé ich rodiny, ale aj to, aké je dôležité, aby mali deti napriek všetkému pocit normálnosti, aby stále chodili do školy, mali nielen učebnice a školské pomôcky, ale aj prístup k psychologickej pomoci. Toto všetko je však “nadstavba”. Najprv im treba poskytnúť jedlo, vodu, lieky, prikrývky…”

Ani počas zbierky Týždeň modrého gombíka nepoľavujú aktivity UNICEF na školách, ktoré sa zameriavajú na neformálne vzdelávanie o detských právach a témach s nimi spojenými. Súčasťou týchto aktivít je aj mega akcia v Bratislave na Spojenej škole na Tilgnerovej ulici. Do aktivít sa zapojí celý pedagogický zbor i všetkých 1100 žiakov a žiačok. Okrem besied s Jarom Bekrom a Samom Majdekom z portálu refresher.sk, ktorí študentom a študentkám porozprávajú o svojich skúsenostiach z Ukrajiny, budú mať všetci žiaci a žiačky 1. stupňa možnosť zúčastniť sa interaktívnych workshopov pod vedením Junior Ambasádorov UNICEF Slovensko. Škola sa okrem finančnej zbierky pre deti na Ukrajine rozhodla aj pre inú formu pomoci. Do vybranej školy na východe Ukrajiny pošlú zásielku cudzojazyčných kníh a podporia takto výuku cudzích jazykov.

Počas minuloročnej zbierky Týždeň modrého gombíka sa vyzbieralo takmer 57-tisíc eur, vďaka ktorým boli podporené programy na liečenie detskej podvýživy v africkej Mauritánii.

Predpokladáme, že tento rok sa do zbierky zapojí minimálne 2000 dobrovoľníkov vo viac ako 100 mestách a obciach na celom Slovensku. V minulom ročníku zbierky sa podarilo dosiahnuť najvyšší výnos dolnokubínskym dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam pod vedením pani učiteľky Patrície Zrnčíkovej. Všetci spoločne vyzbierali viac ako 2500 € a opäť tak ukázali nielen svoju šikovnosť, ale predovšetkým srdce, ktoré dávajú do každej podobnej aktivity. „Deti sa na zbierku tešia vždy niekoľko týždňov pred jej spustením. Určite je v tom aj kúsok radosti z toho, že nemusia sedieť v škole, no v konečnom dôsledku sa toho naučia veľmi veľa aj pri zbierke. Nielen o situácii detí v krajine, ktorej sa snažia pomôcť; veľmi prakticky sa učia aj psychológiu či marketing. Téma dobra a zla je určite súčasťou našich diskusií po každej zbierke. Všetky skúsenosti, ktoré deti takto získavajú, prispievajú k rozvoju ich osobnosti.“

Kríza na Ukrajine trvá už od roku 2014. Situácia na východe krajiny je nestála napriek podpisu viacerých dohôd, v ktorých sa jednotlivé strany dohodli na zložení zbraní a upokojení konfliktu. V súčasnosti kríza ovplyvňuje 3,8 milióna obyvateľov krajiny, z toho 1 milión detí. Obzvlášť ťažká je táto situácia práve pre deti – mnohé rodiny sa stretávajú s obrovskými ťažkosťami, museli sa už niekoľkokrát sťahovať, míňajú sa im finančné zdroje a strácajú psychické schopnosti zvládať vzniknutú situáciu. V krajine je viac ako 1,6 milióna obyvateľov (z toho asi 222-tisíc detí) vnútorne vysídlených.

V roku 2016 UNICEF:

  • zabezpečil pitnú vodu a životne dôležitú infraštruktúru pre zásobovanie vodou, sanitárne a hygienické potreby pre 2,5 mil. ľudí,
  • dodal teplé oblečenie 10-tisíc deťom a rodinám, ktorí žijú v chudobných komunitách blízko kontaktnej línie,
  • obnovil 50 škôl a poskytol vzdelávacie materiály pre 150-tisíc detí,
  • zabezpečil pôrodnícke vybavenie a umožnil tak bezpečné pôrody približne 29-tisíc novorodencov,
  • poskytol psychosociálnu podporu 207-tisíc deťom a ich opatrovníkom,
  • poskytol vzdelávanie v oblasti ochrany pred mínami pre 500-tisíc detí a ich rodiny.
Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UN0475155/Nurullaev
celý článok

Cesta okolo sveta v kuchyni: vianočné dobroty

© UNICEF/UN0254202/Dejongh
celý článok

MY OSLAVUJEME NARODENINY, VY DOSTÁVATE DARČEKY