Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Kamarátstva zo školy
sú pre deti dôležité ako lieky, zdôrazňuje UNICEF

Multimediálne materiály: 

Škola a priateľstvá v nej sú v oblastiach zasiahnutých krízou pre deti obzvlášť potrebné – predstavujú formu psychologickej pomoci a sú rovnako dôležité ako strava alebo lieky. V oblastiach zasiahnutých krízou je tak potrebné podporovať školy a vzdelávanie, chce na to poukázať aktuálna spoločná kampaň UNICEF a EÚ. Dnes zverejnila organizácia ďalšie zo série videí s názvom #EmergencyLessons. Toto video sa zameriava na školské priateľstvá a jeho medzinárodná časť vznikla v škole pre deti vysídlencov v Irackom Erbile.

Ambasádorom projektu na Slovensku je tanečník Jaro Bekr. Aktuálne video s ním aj s Malak a Rapu zo Sýrie a Iraku nájdete tu www.sk.emergencylessons.eu. Jaro Bekr v ňom spomína na svoje detské časy a zároveň poukazuje na dôležitosť priateľstva v krajinách zasiahnutých krízou. „Môj najlepší kamarát z detstva sa volal Milan, vyrastali sme spolu a som s ním v kontakte dodnes,“ spomína Jaro Bekr. „Škola je dôležitá kvôli tomu, že tieto priateľstvá sa dlhé roky vytvárajú a potom idú s nami celý život,“ dodáva. „Škola je v krízových oblastiach rovnako dôležitá ako lieky alebo strava. Predstavuje formu pomoci, deti vďaka normálnym sociálnym väzbám budú vedieť aj ďalej v živote fungovať, nadväzovať kontakty. Priatelia ich zároveň dokážu na chvíľku odpútať od krízovej situácie, v ktorej žijú,“ vysvetlila projektová manažérka UNICEF Monika Sasaráková.

 

Európska komisia v súčasnosti venuje vzdelávaniu v kríze 4% z celkového humanitárneho rozpočtu EÚ, ide o najmenej financovanú humanitárnu oblasť. Globálne sa len 2% fondov z humanitárnych zbierok použijú na vzdelanie. „Vzdelanie zachraňuje deťom v krízových oblastiach život. Škola pre nich predstavuje útočisko, pocit bezpečia a  istoty, ktorú potrebujú,“ vysvetlila Monika Sasaráková.

UNICEF a EÚ nazvali projekt #EmergencyLessons a chcú ním prostredníctvom sociálnych sietí osloviť mladých ľudí vo veku 13 až 25 rokov. Projekt prebieha v siedmich európskych a siedmich partnerských krajinách zasiahnutých krízou. Cieľom kampane je poukázať na rozdiely vo vnímaní školy a vzdelávania u mladých Európanov a u detí žijúcich v krízových krajinách. Pre Slovensko je partnerskou krajinou Ukrajina, ktorá je mu najbližšia geograficky. Zatiaľ čo na Slovensku vnímajú deti školu ako niečo nudné a samozrejmé, pre ukrajinské deti predstavuje škola bezpečné miesto a priestor, kde dokážu zabudnúť na hrôzy, ktoré museli prežiť počas konfliktu.

Aktuálna kampaň Emergency Lessons bude prebiehať od mája do decembra a jej súčasťou bude aj návšteva slovenského tímu v oblastiach Ukrajiny, ktoré boli zasiahnuté konfliktom. Kampaň odštartovala prvým videom priamo z krízových oblastí, je zavesené na youtu.be/fYzsV4zvxYs

www.sk.emergencylessons.eu

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UN0475155/Nurullaev
celý článok

Cesta okolo sveta v kuchyni: vianočné dobroty

© UNICEF/UN0254202/Dejongh
celý článok

MY OSLAVUJEME NARODENINY, VY DOSTÁVATE DARČEKY