Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Stanovisko Slovenského výboru
pre UNICEF k zákroku štátnych úradníkov v prípade Marco

Vykonaný zásah považujeme za nevhodný – bol v ostrom rozpore s viacerými článkami Dohovoru o právach dieťaťa. Hodnotíme ako absolútne neprípustné a neetické pristúpiť k odobratiu dieťaťa zo starostlivosti starej matky spôsobom, ktorý je absolútne neľudský, popiera právo na zaobchádzanie v súlade s najlepším záujmom dieťaťa, nerešpektuje jeho právo byť vypočuté, vyjadriť svoj názor, právo na dôstojné zaobchádzanie či právo na život v harmonickom rodinnom prostredí.

V súvislosti s traumou, ktorú prežil Marco, ako aj jeho spolužiaci, vyjadrujeme zároveň jednoznačné obavy o ďalšie prosperovanie všetkých zainteresovaných detí – priamych účastníkov nepatričného zásahu.

Žiaľ v posledných mesiacoch to nie je jediné porušenie práv detí tými, ktorí sú zodpovední a aj platení za to, aby práva detí na Slovensku neboli porušované.

Vyzývame kompetentných, aby okamžite zabezpečili nápravu a prijali účinné opatrenia tak,  aby deti na Slovensku netrpeli a boli šťastné.

 

Juraj Mišura, predseda Slovenského výboru pre UNICEF

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UN0503601/Rouzier)
celý článok

NA HAITI SA MNOHÝM ĽUĎOM ZRÚTIL SVET

© UNICEF/UN0431702/Schverdfinger
celý článok

Čo spôsobuje zatváranie škôl po celom svete?