Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Konflikt v Sýrii
má na svedomí už jeden milión detských utečencov

„Miliónty detský utečenec nepredstavuje len ďalšie číslo. Predstavuje dieťa odtrhnuté od domova či dokonca rodiny, zažívajúce hrôzu, ktorú si nevieme ani predstaviť,“ povedal výkonný riaditeľ organizácie UNICEF Anthony Lake. „Je to hanba nás všetkých, pretože zatiaľ čo sa snažíme zmierniť trápenie ľudí postihnutých vojnou, ako celá spoločnosť sme zlyhali vo svojej  zodpovednosti k tomuto dieťaťu. Mali by sme sa na chvíľu zastaviť a samých seba sa opýtať, ako môžeme pri plnom vedomí aj naďalej tak zlyhávať voči deťom Sýrie,“ povedal Lake.

 „V stávke je prežitie generácie nevinných. Mladí ľudia v Sýrii strácajú svoje domovy, rodiny ako aj vlastnú budúcnosť. Sú traumatizovaní, deprimovaní a zúfalí dokonca aj potom, čo prekročia hranice do bezpečia,“ pridáva svoje vyjadrenie vysoký komisár UNHCR António Guterres.

Podľa organizácií UNICEF a UNHCR deti predstavujú až polovicu všetkých sýrskych utečencov. Väčšina z nich hľadá bezpečie v Libanone, Jordánsku, Turecku, Iraku a v Egypte, no čím ďalej tým viac utekajú do severnej Afriky a Európy.

Posledné údaje hovoria, že viac ako 740 000 detských utečencov zo Sýrie má menej ako 11 rokov.

UNHCR a UNICEF odhadujú, že v rámci Sýrie boli vyhnané z domovov celkovo viac ako 2 milióny detí. Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva, zomrelo v Sýrií v dôsledku konfliktu približne 7000 detí.

Fyzický šok, strach, stres a trauma, ktoré trápia tak veľa detí, predstavujú len malú časť dôsledkov krízy v tejto oblasti sveta. Obe organizácie OSN zdôrazňujú aj ďalšie nebezpečenstvá, ktorým musia detskí utečenci čeliť. Patria medzi ne napr. riziko nútenej detskej práce, predčasné uzatváranie manželstva ako aj sexuálne zneužívanie a obchodovanie s ľuďmi. Viac než 3 500 detí prešlo zo Sýrie do Jordánska, Libanonu a Iraku bez akéhokoľvek sprievodu dospelých alebo odlúčené od svojich rodín.

UNHCR a UNICEF počas najväčšieho humanitárneho projektu v Sýrií doposiaľ pomohli miliónom postihnutých rodín a detí. S podporou organizácie UNICEF a jej partnerov bolo viac ako 1,3 milióna detí v hosťovských a utečeneckých komunitách v susedných krajinách zaočkovaných proti osýpkam. Takmer 167 000 detským utečencom bola poskytnutá psychologická pomoc, viac než 118 000 deťom sa podarilo zaistiť pokračovanie školskej dochádzky.

Organizácia UNHCR doposiaľ registrovala a identifikovala všetkých milión detských utečencov. Úrad OSN pre utečencov pomáha deťom narodeným vo vyhnanstve získať rodné listy, a tak zabraňuje tomu, aby sa ocitli bez štátnej príslušnosti. UNHCR takisto zabezpečuje bezpečný úkryt pre všetkých utečencov.

Podľa organizácií UNHCR aj UNICEF je ešte stále potrebné vykonať množstvo práce na pomoc obetiam konfliktu v Sýrii. Na riešenie humanitárnej krízy v tomto regióne sveta, najmä v oblasti vzdelávania, zdravotnej starostlivosti ako aj ďalších služieb nevyhnutných pre deti, sú podľa odhadov organizácií potrebné prostriedky vo výške viac ako 5 miliárd amerických dolárov.

Avšak nie len finančné prostriedky sú nevyhnutné na zabezpečenie základných detských potrieb. Popri ešte intenzívnejšom úsilí hľadať politické riešenie krízy v Sýrií, strany zahrnuté do konfliktu musia zastaviť prenasledovanie civilistov a prestať s náborom detí do vojenskej služby. Deti a ich rodiny musia mať možnosť bez rizika opustiť Sýriu a hranice musia zostať otvorené, aby cez ne mohli prejsť do bezpečia.

Tí, ktorí si neplnia záväzky vyplývajúce z medzinárodného humanitárneho práva, by mali plne prevziať zodpovednosť za svoje konanie, vyjadrujú spoločne organizácie UNHCR a UNICEF.

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UN0503601/Rouzier)
celý článok

NA HAITI SA MNOHÝM ĽUĎOM ZRÚTIL SVET

© UNICEF/UN0431702/Schverdfinger
celý článok

Čo spôsobuje zatváranie škôl po celom svete?