Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

„#EmergencyLessons" kampaň zdôrazňuje
dôležitosť vzdelávania detí v konfliktných a katastrofou zasiahnutých oblastiach

Kampaň na rozšírenie povedomia verejnosti má za cieľ osloviť 20 miliónov Európanov, hlavne do 25 rokov, v Grécku, Maďarsku, Írsku, Taliansku, Slovinsku, Slovensku a v Spojenom kráľovstve prostredníctvom sociálnych médií. Chce inšpirovať ľudí, aby v mene miliónov detí a mládeže, ktorých vzdelávanie prerušila kríza, pozdvihli svoje hlasy. 

Kampaň #EmergencyLessons vychádza zo skutočných príbehov detí žijúcich v krízových situáciách v Guinei, Iraku, Nepále a na Ukrajine.  Ich príbehy o prekážkach, ktorým čelia, len aby sa vzdelávali, jasne dokazujú, prečo by sa mali naďalej učiť. V nasledujúcich siedmich mesiacoch zverejníme jednotlivé príbehy na sociálnych sieťach s označením #EmergencyLessons. Zlepšíme tak povedomie, pochopenie a podporu pomedzi Európanmi. 

„Mladí ľudia najlepšie chápu, prečo vzdelanie hrá dôležitú úlohu dnes aj neskôr v ich budúcnosti.  Kto iný si je viac vedomý toho, že ich zajtrajšok závisí od toho, čo sa naučia dnes? Kto má väčší nárok žiadať, aby im svet poskytol zručnosti potrebné na vybudovanie lepšieho sveta? Závisí od toho naša budúcnosť," povedal výkonný riaditeľ UNICEF, Anthony Lake.

462 miliónov detí, takmer každé štvrté dieťa v školskom veku, žije v 35 krajinách postihnutých krízou, vrátane približne 75 miliónov detí, ktoré zúfalo potrebujú podporu v oblasti vzdelávania.  

Deti, ktoré nechodia do školy, nie len zameškajú učivo a premárnia svoje možnosti , ale podliehajú väčším rizikám zneužívania, vykorisťovania a náboru ozbrojenými silami.  Školy poskytujú deťom bezpečné útočisko pred hrozbami a krízami. 

Medzi ostatné prínosy chodenia do školy, ktoré kampaň podporuje, patrí budovanie priateľstiev, pocit stability, ktorý prináša každodenná rutina a učitelia podporujúci deti v prekonaní traumy.

„V Európe berieme školu ako samozrejmosť a zabúdame, akú dôležitú úlohu hrá v živote dieťaťa, hlavne v období, keď sa okolo nich rúca celý svet," uviedol Európsky komisár pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie, Christos Stylianides.

„Dúfame, že kampaň pomôže Európanom lepšie pochopiť, prečo je vzdelanie v krízových situáciách rovnako dôležité ako prístup k jedlu, vode, vakcínam a prístreškom.”

Mnoho celebrít podporuje kampaň #EmergencyLessons. Patrí k nim napríklad talianska astronautka z Európskej vesmírnej agentúry - Samantha Cristoforetti, slovinský basketbalista Boštjan Nachbar, maďarská moderátorka a redaktorka Kriszta D. Tóth, ako aj slovenský tanečník Jaro Bekr.

###

O Kancelárii Európskej komisie pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (ECHO)   

Európska komisia pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (ECHO) financuje záchranné operácie pre obete prírodných katastrof a konfliktných situácií na celom svete.  Pomoc poskytuje nepredpojato a priamo ľuďom v núdzi, bez ohľadu na rasu, etnickú skupinu, náboženstvo, pohlavie, vek, národnosť a politické presvedčenie.

Pre viac informácií o Európskej komisii pre humanitárnu pomoc a civilnú ochranu (ECHO), kliknite na http://ec.europa.eu/echo/index_en

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UN0475155/Nurullaev
celý článok

Cesta okolo sveta v kuchyni: vianočné dobroty

© UNICEF/UN0254202/Dejongh
celý článok

MY OSLAVUJEME NARODENINY, VY DOSTÁVATE DARČEKY