Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Dnes je Svetový
deň boja proti detskej práci

UNICEF odhaduje, že približne 150 miliónov detí vo veku 5 – 14 rokov vykonáva detskú prácu. To znamená, že približne každé šieste dieťa na svete v tejto vekovej skupine pracuje. Podľa aktuálnych odhadov, ktoré zverejnila Medzinárodná organizácie práce (International Labour Organization) až 7,4 milióna detí vo vekovej skupine 5-14 rokov je zapojených do domácich prác, čo znamená, že sú zamestnané v cudzích rodinách. Ide predovšetkým o dievčatá, keďže sa v tomto prípade jedná hlavne o rôzne druhy domácich prác určených pre ženy.
Deti pracujúce v cudzích rodinách patria medzi najohrozenejšie. Ich mladý vek, spolu s nedostatkom vedomostí, separácia od vlastných rodín a závislosť od zamestnávateľa ich vystavujú veľkému nebezpečenstvu. Tieto deti sa častokrát stávajú obeťami obchodovania s deťmi a sú nútené vykonávať tie najťažšie druhy prác.
„Rozumieme, že veľa detí musí pracovať, aby podporili svoje rodiny,“ vyjadruje sa Susan Bissel, globálna koordinátorka ochrany detí v UNICEF. „Avšak, je neakceptovateľné, keď sú deti nútené vykonávať tie najnebezpečnejšie druhy práce, keď prestávajú chodiť do školy a keď je ohrozované ich zdravie a rozvoj. Musíme začať konať a prijímať kroky na riešenie tejto situácie, kde veľmi dôležitú úlohu zohráva prevencia, ktorá zabráni mnohým deťom stať sa súčasťou tohto problému.“
V niektorých krajinách už UNICEF prijal rôzne opatrenia, ktoré by mali napomôcť skoncovať s týmto problémom. Napríklad v Indii, v štáte Gujarat, sa UNICEF spojil s nadáciou IKEA, ktorá vytvorila tzv. Siete dospievajúcich dievčat. Ich poslaním je vzdelávanie mladých ľudí, ktorí sa stávajú obhajcami práv detí nútených čeliť práci a šíria osvetu v otázkach týkajúcich sa detskej práce ako aj detských sobášov. Skupiny pracujú v každej z 3450 obcí štátu Gujarat a spolu majú približne 35 000 členov. V teréne identifikovali už takmer 62 000 detí, ktoré kvôli práci nechodia do školy a následne sa snažia presviedčať ich rodičom, prečo je dôležité poslať dieťa naspäť do školy. Týmto spôsobom sa organizácii podarilo vrátiť do školských lavíc už približne 20 000 detí.

 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UN0475155/Nurullaev
celý článok

Cesta okolo sveta v kuchyni: vianočné dobroty

© UNICEF/UN0254202/Dejongh
celý článok

MY OSLAVUJEME NARODENINY, VY DOSTÁVATE DARČEKY