Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Deň boja proti
detskej obrne: Vírusom trpí aktuálne menej detí než kedykoľvek predtým

„Pokrok pri vytláčaní vírusu detskej obrny je reálny a dramatický. Aktuálne sú na svete len dve krajiny, kde sa nám ho neporadilo úplne zastaviť: Afganistan a Pakistan,“ hovorí Peter Crowley, vedúci sekcie pre detskú obrnu v UNICEF. „Avšak kým nebudeme schopní všade a konštantne očkovať deti proti tomuto vírusu, hrozba tu ostane.“

Ešte pred troma rokmi bola Nigéria krajinou s viac ako polovicou všetkých prípadov detskej obrny na svete. Tento rok, po prvýkrát v histórii, sa v Nigérii podarilo zastaviť šírenie vírusu. Podobne aj v Indii, kde detskou obrnou trpeli detskou obrnou tisícky detí, sa vďaka dôslednému očkovaniu už 4 roky neobjavil žiaden prípad.

UNICEF prispel k tomuto pokroku distribúciou 1,7 miliardy očkovacích dávok za rok 2014 a vyškolením desiatok tisíc zdravotníkov v komunitách od Pakistanu po Nigériu. Ďalšie faktory, ktoré prispievajú k postupnému vymiznutiu vírusu je napríklad banálne umývaniu rúk mydlom, či dojčenie detí v prvých mesiacoch života.

Aj napriek pokroku sa nedávno objavili prípady detskej obrny na Ukrajine, či Madagaskare, kde je miera očkovania stále nízka. Napríklad na Ukrajine je proti vírusu očkovaných menej ako 14% detí. Tieto prípady dokazujú, že je potrebné zintenzívniť snahu o posilnenie systému očkovania a zabezpečiť všetkým deťom prístup k základným zdravotným službám. Peter Crowley z UNICEF toto vidí ako jedinú cestu pre dosiahnutie vízie zastaviť prenos vírusu úplne do konca roka 2016.

“Slovenský výbor pre UNICEF sa pripája ku globálnej snahe zastaviť vírus detskej obrny získavaním finančných prostriedkov najmä prostredníctvom svojich pravidelných darcov tzv. Priateľov detí, no v našom e-shope na webe unicef.sk umožňujeme darcom zakúpiť vakcíny aj priamo. Na očkovanie 60 detí postačí necelých 10 €,“ vysvetľuje predseda UNICEF Slovensko, Juraj Mišura.

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UN0475155/Nurullaev
celý článok

Cesta okolo sveta v kuchyni: vianočné dobroty

© UNICEF/UN0254202/Dejongh
celý článok

MY OSLAVUJEME NARODENINY, VY DOSTÁVATE DARČEKY