Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Projekt Školy pre
Afriku oslavuje 10 rokov

Investície do vzdelávania dieťaťa sú tým najpodstatnejším pre väčší hospodársky rast, lepšie zdravotníctvo, ale aj zdravšiu spoločnosť každej krajiny. Od roku 2000 sa nám podarilo dosiahnuť obrovský pokrok v dosahovaní všeobecného vzdelania po celom svete. Počet detí, ktoré do školy nechodia odvtedy klesol na polovicu. Aj dnes však nemá možnosť chodiť do školy až 59 miliónov detí a 65 miliónov stredoškolákov. Práve v subsaharskej Afrike žije najväčší počet takýchto detí – až každé druhé dieťa, ktoré do školy nechodí pochádza práve z tohto regiónu sveta. Navyše viac ako polovica z nich sú dievčatá.

Iniciatíva UNICEF-u, Školy pre Afriku, zlepšuje povedomie o vzdelávaní a vzdelávanie samotné už od roku 2005. UNICEF sa prostredníctvom nej usiluje najmä o

  • vzdelávanie v ranom veku, ktoré poskytuje nevyhnutný základ pre budúcnosť,
  • lepšiu kvalitu vzdelávania,
  • lepší prístup k vzdelávaniu so zameraním na dievčatá a najviac znevýhodnené skupiny detí vrátane detí so zdravotným postihnutím,
  • vzdelávanie v prípade núdze a humanitárnych katastrof.

Deti nenavštevujú školu alebo nedokončia školskú dochádzku z viacerých dôvodov. Napríklad pre nedostatok bezpečia v škole, alebo na ceste do nej, pre nedostačujúci počet učiteľov a kníh, nedostatok pitnej vody a hygienických zariadení ako oddelené toalety pre chlapcov a dievčatá a priestor na umývanie rúk. No niekedy ide aj o problémy, ktoré vyplývajú z povier v niektorých komunitách, čo ovplyvňuje najmä vzdelávanie dievčat.

Na Slovensku UNICEF zbiera prostriedky pre Školy pre Afriku prostredníctvom komunitných zbierok na školách, s ktorými spolupracuje v rámci vzdelávacieho programu Školy priateľské k deťom. Tento školský rok sa do projektu prihlásilo 64 slovenských škôl. Deti v školách na Slovensku sa tak môžu naučiť o tom, ako funguje vzdelávanie inde vo sveet a prečo je tak dôležité aj pre ne. Zároveň sa učia nezištne pomáhať a byť kreatívni. Pripraviť totiž komunitnú zbierku nie je jednoduché, no napokon to môže byť aj veľká zábava. Školy v minulých ročníkoch zbierali prostredníctvom bežeckých podujatí, výstavy stavebníc lego, organizácie benefičných koncertov, ale aj predaja vlastnoručne upečených koláčikov.

Prečítajte si kompletnú správu za r. 2015 k projektu Školy pre Afriku a viac o projekte na Slovensku.

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UN0475155/Nurullaev
celý článok

Cesta okolo sveta v kuchyni: vianočné dobroty

© UNICEF/UN0254202/Dejongh
celý článok

MY OSLAVUJEME NARODENINY, VY DOSTÁVATE DARČEKY