Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

UNICEF pomáha deťom
utekajúcim pred násilím naprieč Európou

Miesto priateľské k deťom je postavené v rámci zóny pre migrantov zriadenej Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov. Mobilný tím z miestnej mimovládnej organizácie La Strada pomáha znovuzjednotiť deti so svojimi rodinami a poskytnúť deťom psychosociálnu podporu a služby potrebné k rozvoju v skorom detstve.

Miesto poskytuje deťom bezpečný priestor určený na oddych a hry, pokým rodičia dokončujú registračný proces. Navyše, mobilný tím vyhľadáva, identifikuje a poskytuje starostlivosť deťom, ktoré potrebujú špeciálnu ochranu. UNICEF tiež obstaral materiály na hry a učenie. Miesto priateľské k deťom dokáže podporiť naraz približne 50 detí.

Za posledný mesiac sa počet migrantov prechádzajúcich krajinou zvýšil na 1500 až 2000 denne, pričom približne 30 percent z nich sú ženy a deti. Mnohí unikajú pred konfliktom vo svojej domovskej krajine, v Sýrii, Iraku a Afganistane. Najviac ohrozené sú deti cestujúce samé, bez sprievodu rodiča alebo iného dospelého člena rodiny.

Deti sú posielané od jedného úradu k druhému a hrozí im, že sa ocitnú v právnom alebo politickom vákuu tranzitnej a hosťovskej krajiny. Čelia budúcnosti bez vzdelania a s obmedzeným prístupom k súdnictvu a zdravotníctvu a svojim základným právam dieťaťa ktoré sú garantované členskými štátmi OSN vrátane Slovenska .

 „Rozhodnutie opustiť svoj domov a blízkych a vydať sa na náročnú až život ohrozujúcu cestu s nejasným koncom len s malým batôžkom na pleciach je naozaj ťažké. Život, ktorý utečencov čaká na novom mieste tiež nie je taký, ako by sme si sami priali – aj niekoľko mesiacov čakania v provizórnych podmienkach v utečeneckom tábore, zotavovanie sa zo zážitkov z vlasti, ale aj dlhej cesty, neznalosť jazyka a miestnych zvyklostí v hosťujúcej krajine, ťažkosti s hľadaním práce a začlenením sa do spoločnosti,... Preto sa UNICEF snaží poskytnúť podporu najmä ženám a deťom nie len na novozriadenom mieste priateľskom k deťom v Macedónsku, ale najmä v domovských krajinách, kde sa snaží zlepšovať ich životy a zabezpečovať nevyhnutné formy ochrany a pomoci,“ dodáva predseda Slovenského výboru pre UNICEF Juraj Mišura.

UNICEF nalieha na úrady, aby zaobchádzali s detskými migrantmi bez ohľadu na ich legálny status, náboženstvo alebo príslušnosť, ale predovšetkým ako s deťmi majúcimi práva podľa Dohovoru OSN o právach dieťaťa. Musí im byť poskytnutá špeciálna starostlivosť a pozornosť, ako aj konzistentná ochrana bez diskriminácie. UNICEF aj naďalej monitoruje situáciu v teréne a pracuje s miestnymi úradmi, aby zaistil deťom náležitú ochranu.

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UN0475155/Nurullaev
celý článok

Cesta okolo sveta v kuchyni: vianočné dobroty

© UNICEF/UN0254202/Dejongh
celý článok

MY OSLAVUJEME NARODENINY, VY DOSTÁVATE DARČEKY