Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Do zbierky Týždeň
modrého gombíka 2013 prispeli Slováci sumou takmer 64 000 eur

Myšlienku pomoci deťom v Ugande, ktorých zdravie a život každý deň ohrozuje nedostatok bezpečnej pitnej vody a tiež slabá hygiena, mohli darcovia podporiť viacerými spôsobmi. Počas tretieho májového týždňa sa mali možnosť už tradične zapojiť do zbierky v uliciach. Tento rok sa na zbierke podieľalo viac ako 3 000 dobrovoľníkov, ktorí sa pohybovali s označenými pokladničkami UNICEF vo viac ako 120 mestách a obciach Slovenska – zo západu na východ od Skalice až po Veľke Kapušany, či od obce Novoť na severe až po Veľkú Čalomiju na juhu. Spomedzi krajov prispeli v uliciach najviac obyvatelia Bratislavského, Banskobystrického a Prešovského kraja. Celkovo tvoril výťažok z pokladničiek sumu 60 182,62 eur.
Podporiť zámer Týždňa modrého gombíka 2013 bolo možné aj prostredníctvom SMS zbierky na čísle 844, ktorá trvala od 25.4. do 1.6.2013 v sieti všetkých mobilných operátorov. Touto formou pribudlo od darcov k 14. júnu na konto zbierky 2 884 eur (pozn. informácia o výťažku zbierky ešte nie je finálna). Prácu UNICEF bolo možné podporiť aj priamo poukázaním daru na účet zbierky. K 14. júnu poukázali darcovia sumu 917,91 eur. Celkový záujem zo strany Slovákov ukázal, že im životy detí vo vzdialenej Ugande nie sú ľahostajné a spoločne sa podarilo vyzbierať celkovo 63 988,53 eur.
Nedostatok bezpečnej pitnej vody a slabá hygiena v najmä vidieckych regiónoch Ugandy má za následok vysokú úmrtnosť detí v krajine. Podľa štatistík UNICEF sa v Ugande nedožije svojich piatych narodenín až jedno z desiatich detí. Hnačkové ochorenia, ktoré majú svoj pôvod v biologicky kontaminovanej vode, sú druhým najčastejším „zabijakom“ detí v Ugande. Aj prostriedky zo Slovenska pomôžu v boji s detskou úmrtnosťou v krajine. UNICEF vo vidieckych regiónoch Nebbi a Bulissa bude realizovať výstavbu vodovodného systému pre školy, zdravotné stredíská a ďalšie verejné zariadenia, taktiež výstavbu bezpečných latrín a v neposlednom rade aj osvetu, vďaka ktorej si osvoja rodičia a ich deti správne hygienické návyky súvisiace s vodou.
Možnosť pridať ruku k ochrane tisícov detí v Ugande pred smrteľnými chorobami zo znečistenej vody je ešte stále otvorená. Až do konca roka 2013 je možné darovať príspevok v ľubovoľnej sume na účet zbierky: číslo účtu 2021 9886 / 6500 (Poštová banka) (IBAN: SK82 6500 0000 0000 2021 9886 ), variabilný symbol 0313. Slovenský výbor pre UNICEF ďakuje partnerom, vďaka ktorým mohlol zbierku Týždeň modrého gombíka 2013 zrealizovať. Patria medzi nich spoločnosť DHL, Greentree caffé, Karton.sk, Lenovo, Nadácia Tesco, Poštová banka, Restart drink, Sugarbooks a agentúra Vagaboond. UNICEF Slovensko ďakuje taktiež svojim telekomunikačným partnerom a partnerom zbierky, spoločnostiam Orange Slovensko, Slovak Telekom a Telefónica Slovakia, ktorí sú poskytovateľom linky 844. V neposlednom rade patrí veľké poďakovanie aj koordinátorom zbierky, školám a dobrovoľníkom.

 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UN0503601/Rouzier)
celý článok

NA HAITI SA MNOHÝM ĽUĎOM ZRÚTIL SVET

© UNICEF/UN0431702/Schverdfinger
celý článok

Čo spôsobuje zatváranie škôl po celom svete?