Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Aj tri mesiace
od prvých otrasov v Nepále sú deti stále v ohrození

Aj keď sa humanitárna situácia za posledné tri mesiace zlepšia, stovky tisíc detí potrebujú aj naďalej prístrešok, jedlo, prístup k vode a sanitácii, zdravotnú starostlivosť, vzdelanie a ochranu. Približne jeden milión detí postihnutých zemetrasením žije v oblastiach s vysokým rizikom zosuvov pôdy a záplav. S obdobím dažďov sa stáva prístup do týchto oblastí čoraz náročnejší, čo ohrozuje dostupnosť vody, sanitačných zariadení, vzdelania a zdravotníckych služieb pre deti a vystavuje ich vysokému riziku vykorisťovania a zneužívania, vrátanie obchodovania.

Od prvého zemetrasenia bolo viac ako 10 000 detí akútne podvyživených. Viac ako 600 detí stratilo v dôsledku otrasov jedného alebo oboch rodičov. Vyše 32 000 školských tried bolo zničených a takmer 900 000 domov bolo poškodených alebo zničených. Nepálska vláda odhaduje, že až 1 milión ľudí z najviac postihnutých oblastiach sa môže ocitnúť pod úrovňou medzinárodnej hranice chudoby, ktorá zodpovedá príjmu 1,25 amerického dolára na deň.

„V takýchto časoch sa chudobné domácnosti často uchýlia ku škodlivým praktikám, ako napríklad menšia konzumácia jedla, zníženie výdavkov na zdravie a vzdelanie a posielanie detí do práce – všetky tieto voľby majú nezvratné a dlhodobé negatívne dôsledky predovšetkým  na rozvoj detí,“ vyjadruje obavu predseda Slovenského výboru pre UNICEF Juraj Mišura.

„UNICEF poskytuje týmto najzraniteľnejším rodinám dokopy 15 miliónov dolárov prevodom hotovosti, určených pre približne 330 000 domácností, vrátane asi 450 000 detí, v 19 najviac postihnutých okresoch. Pomoc je distribuovaná vládnymi programami sociálnej pomoci. Poskytnutá hotovosť pomôže zraniteľným domácnostiam uspokojiť aspoň základné potreby ako jedlo a lieky,“ povedal Tomoo Hozumi, predstaviteľ UNICEF v Nepále.

UNICEF poskytuje od apríla deťom a rodinám žijúcim v oblastiach najviac zasiahnutými zemetrasením aj širokú škálu služieb vrátane:

  • zaopatrenia 1000 ton základných zásob vrátane stanov, hygienických balíčkov, terapeutického jedla, vakcín a iných život zachraňujúcich liekov, zdravotníckych balíčkov, sieťok na postele, novorodeneckých balíčkov, balení „škola v krabici“ a rozvojových balíčkov pre menšie deti,
  • umožnenia vyše 100 000 deťom pokračovať vo vzdelávaní v dočasných školských centrách podporovaných UNICEF-om,
  • dodávok pitnej vody pre vyše 650 000 ľudí doma aj v táboroch,
  • obnovenia pôrodníckych centier vo viac ako 150 zdravotníckych zariadeniach,
  • pomoci 513 deťom a ženám pri zabránení obchodovania alebo ilegálneho presídlenia z krajiny,
  • psychosociálnej podpory pre takmer 30 000 detí s cieľom pomôcť im zotaviť sa zo zlých skúseností.

„Za posledných 90 dní sa nám spolu s vládou a partnermi podarilo veľa dosiahnuť. Zároveň vzhľadom na rozsah škôd a strát a hrozbu monzúnov je ešte stále čo robiť, aby sme navrátili normálny život tým, ktorí prežili zemetrasenie, “ povedal Honzumi.

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UN0475155/Nurullaev
celý článok

Cesta okolo sveta v kuchyni: vianočné dobroty

© UNICEF/UN0254202/Dejongh
celý článok

MY OSLAVUJEME NARODENINY, VY DOSTÁVATE DARČEKY