Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Slovenský výbor pre
UNICEF sumarizuje výsledky svojho programu v Ugande

Vďaka štedrému príspevku:

  • získalo 9 000 vidieckych obyvateľov v oblasti Nebbi prístup k zdrojom pitnej vody do pešej vzdialenosti 0,5 km,
  • celkovo 2 500 domácností v okrese Nebbi získalo prístup k latrínam,
  • 15 000 ľudí dostalo tréning a informácie o bezpečných hygienických návykoch ohľadne zdravotne nezávadnej vody a umývania rúk.

Okres Nebbi nemá adekvátne vybavenie poskytujúce zdravotne nezávadnú vodu a pokrytie sanitárnymi zariadeniami je nedostatočné s priemerným pomerom detí na latríny na školách 70:1. Ide o jeden z okresov, ktoré v minulosti zaznamenali opakované vypuknutie cholery a iných črevných chorôb. Hnačka a choroby spôsobené vodou sú druhým najväčším zabijakom detí v Ugande. Detská úmrtnosť je na úrovni približne 54 na 1000 narodených detí. Vyše 75% predčasných úmrtí v Ugande je dôsledkom chorôb, ktorým je možné predísť, ako napríklad hnačka.

Cieľovou skupinou projektu UNICEF v okrese Nebbi sú predovšetkým rybári, ktorých živobytie závisí na rybolove. V začiatkoch projektu bolo obtiažne dosiahnuť účasť a podporu zo strany komunity. Miestni boli zvyknutí získavať pitnú vodu zadarmo z jazera a zároveň využívať toto jazero na vypúšťanie exkrementov. Bolo preto veľkou výzvou zmeniť ich postoj a zaistiť, aby zaplatili užívateľský poplatok, priviesť nezávadnú vodu prostredníctvom novovybudovaných vodovodov a postaviť latríny v domácnostiach. Avšak s postupne narastajúcim povedomím o správnych hygienických návykoch vďaka pôsobeniu školiteľov sa ich správanie začalo meniť.

Cieľom projektu bolo prispieť k zníženiu úmrtnosti a chorobnosti zapríčinenými vodou a zlou hygienou a znížiť záťaž žien a dievčat prostredníctvom lepšieho prístupu k sanitačným zariadeniam na základných školách, v okolitých obchodných a zdravotných centrách a rybárskych oblastiach v okrese Nebbi.

„Štedrý príspevok našich podporovateľov a darcov, medzi ktorými je dlhodobo spoločnosť Planeo Electro, má pozitívny dopad na život detí a ich rodín v okrese Nebbi a pomáha im postupne uplatňovať svoje ľudské práva. Nemalou čiastkou, za ktorú im patrí nesmierna vďaka, prispeli aj Unilever Foundation, FAnn parfumérie, partneri a dražitelia počas Aukčného gala večera UNICEF 2013, tí, ktorí  podporili našu zbierku Týždeň modrého gombíka 2013 a 2014 a v neposlednom rade TV JOJ a náš ambasádor moderátor Martin Pyco Rausch, ktorí spolu v začiatkoch realizácie projektu natočili pôsobivý dokument,” hovorí predseda Slovenského výboru pre UNICEF Juraj Mišura.

Pyco vysvetľuje, čo bolo cieľom jeho výpravy do Ugandy: „Je mi cťou byť oficiálnym vyslancom dobrej vôle UNICEF. O to viac ma zaujíma priama pomoc a riešenia, ktoré poskytujú deťom a ich rodičom v rozvojových krajinách lepšie podmienky na život. Sám som hľadal odpoveď na otázku, kam smeruje pomoc zo Slovenska, ako sú vynaložené financie a akú formu má reálna pomoc v teréne.“

„Na mieste som sa presvedčil, že najzákladnejším problémom je stále pitná voda. Žiadne zo zariadení, ktoré som navštívil, jej nemalo dostatok, alebo ju nemalo vôbec. Deti každý deň putujú s prázdnymi nádobami niekoľko kilometrov k vodným zdrojom, kde načerpajú, koľko unesú,“ vysvetľuje Pyco. Podobnú túru absolvoval aj sám v kŕdli bosých detí, ktoré mu rozprávali cestou po chodníkoch vo vysokej, hustej tráve o miestnych kobrách či pytónoch. „Absenciou pitnej vody klesá aj hygiena a deti manuálnym nosením vody prichádzajú o časť vyučovania. Výstavba funkčných vodovodov je nesmierne potrebná aj pre zdravotné strediská, kde sú lekári nútení vykonávať len najzákladnejšie ošetrenia v primitívnych podmienkach,“ dodáva obľúbený moderátor, ktorý v Ugande videl aj realizáciu projektu financovaného zo Slovenska.

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UN0475155/Nurullaev
celý článok

Cesta okolo sveta v kuchyni: vianočné dobroty

© UNICEF/UN0254202/Dejongh
celý článok

MY OSLAVUJEME NARODENINY, VY DOSTÁVATE DARČEKY