Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

UNICEF: Napriek globálnemu
pokroku zostávajú milióny najchudobnejších detí zanedbaných

„Miléniové rozvojové ciele pomohli svetu uvedomiť si náramný pokrok pre deti – ale zároveň nám ukázali, koľko detí zanedbávame,“ povedal výkonný riaditeľ UNICEF, Anthony Lake. „Záleží nám na životoch a budúcnosti najviac znevýhodnených – nielen kvôli nim samotným, ale aj kvôli ich rodinám, komunitám a spoločnosti.“

Rozdiely medzi krajinami spôsobujú, že pre deti v tých najchudobnejších domácnostiach je dvojnásobne pravdepodobnejšie, že sa nedožijú piatych narodenín a oveľa menej pravdepodobné, že dosiahnu minimálne štandardy gramotnosti v porovnaní s deťmi z bohatších domácností.

Pretrvávajúci neúspech dostať pomoc aj k týmto deťom môže mať dramatické následky. Pri súčasnom tempe pokroku a predpokladanom populačnom raste je odhad nasledovný:

  • Do roku 2030 zomrie ďalších 68 miliónov detí vo veku do 5 rokov väčšinou v dôsledku príčin, ktorým je možné predchádzať.
  • V roku 2030 bude približne 119 miliónov detí aj naďalej chronicky podvyživených.
  • V roku 2030 pol bilióna ľudí ešte stále nebude mať prístup k toalete, čo vystaví zdravie deti vážnym rizikám.
  • Bude trvať takmer 100 rokov, kým všetky dievčatá z najchudobnejších rodín v subsaharskej Afrike budú mať možnosť dokončiť nižšie stredoškolské vzdelanie.

Správa tiež vyzdvihuje významné úspechy od roku 1990:

  • Úmrtnosť do piatich rokov sa znížila o viac než polovicu, z 90 na 43 prípadov z 1000 narodených detí.
  • Medzi deťmi do 5 rokov sa podváha znížila o 42% a chronická podvýživa o 41%.
  • Úmrtnosť matiek klesla o 45%.
  • Približne 2,6 biliónov ľudí získalo prístup k lepším zdrojom vody.

Správa zdôrazňuje aj slabé stránky: Progres ešte stále obchádza asi 6 miliónov detí, ktoré každoročne umierajú pred piatym rokom života; 289 000 žien, ktoré každý rok prichádzajú o život pri pôrode a 58 miliónov detí, ktoré nenavštevujú základnú školu.

UNICEF tvrdí, že pri príprave nových udržateľných rozvojových cieľov, by mali svetoví lídri sústrediť pozornosť na najviac znevýhodnené deti. Lepšie zbieranie dát a ich vyhodnocovanie môže pomôcť identifikovať najviac zraniteľné deti a oblasti, kde žijú. Posilnenie zdravotníctva, vzdelávania a systému sociálnej ochrany môžu pomôcť viacerým deťom prežiť a rozvíjať sa. Rozumnejšie investície prispôsobené potrebám najzraniteľnejších detí môžu priniesť krátkodobý aj dlhodobý úžitok.

„Je pre nás veľkým zadosťučinením, že sa ako jeden z 36 národných výborov podieľame na ochrane a zlepšovaní podmienok detí na celom svete. Pozitívne výsledky sa nám darí dosahovať len vďaka našim darcom a podporovateľom,“ komentuje správu Pokrok pre deti predseda UNICEF Slovensko Juraj Mišura.

 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UN0475155/Nurullaev
celý článok

Cesta okolo sveta v kuchyni: vianočné dobroty

© UNICEF/UN0254202/Dejongh
celý článok

MY OSLAVUJEME NARODENINY, VY DOSTÁVATE DARČEKY