Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Deti ohrozené v
dôsledku obnoveného násilia na východe Ukrajiny

UNICEF predpokladá, že skutočný počet detských obetí je podstatne vyšší ako je hlásené, vzhľadom na to, že mnohé oblasti sú v dôsledku konfliktu neprístupné.

„Tieto čísla odzrkadľujú reálne počty životov dievčat a chlapcov, ktoré boli zničené bojmi na východe Ukrajiny,“ povedala Giovanna Barberis, zástupkyňa UNICEF na Ukrajine. „So stúpajúcim násilím v Donecku, svet nesmie zabúdať na tisícky detí žijúcich v konfliktných oblastiach, kde každá vystrelená guľka predstavuje hrozbu pre ich životy a zdravie.“

UNICEF spolu s partnermi pracujú na zaistení bezpečia pre deti na východe Ukrajiny, vrátane nedávno spustenej informačnej kampane, ktorá má poskytnúť 500 000 deťom a ich rodinám informácie o riziku, ktoré predstavujú nášľapné míny a výbušniny. UNICEF taktiež poskytuje psychologickú podporu deťom ovplyvneným konfliktom prostredníctvom školských alebo komunitných centier, ktoré pomohli od začiatku tohto roka už viac ako 20 000 chlapcom a dievčatám. UNICEF poskytol bezpečnú pitnú vodu pre viac ako 550 000 ľudí zasiahnutých konfliktom v oblastiach Doneck a Luhansk.

Konflikt na východe Ukrajiny, ktorý prebieha už druhý rok, vyvolal humanitárnu krízu, ktorá má dopad na viac ako 5 miliónov ľudí, vrátane 1,7 miliónov detí. Približne 1,3 milióna ľudí bolo vnútorne presídlených zo svojich domovov a komunít a zdravotníctvo a školstvo zostáva v ohrozených oblastiach pod veľkým tlakom. Vyše 6 400 ľudí, vrátane 626 žien a detí, prišlo o život.

„Obávame sa, že zintenzívňujúce sa boje budú viesť k narastajúcemu počtu detských obetí a zhoršeniu humanitárnej krízy na východe,“ dodala Barberis. „Mala by byť vynaložená všetka potrebná snaha, aby ostali deti v bezpečí.“

Slovenský výbor pre UNICEF takisto aktívne prikladá ruku k dielu zbierkou pre Ukrajinu. Prispieť je možné bankovým prevodom a viac informácií nájsť na webe www.unicef.sk
(číslo účtu.: 2629726297/1100 (Tatra banka) / IBAN: SK96 1100 0000 0026 2972 6297 / variabilný symbol: 0414)

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UN0475155/Nurullaev
celý článok

Cesta okolo sveta v kuchyni: vianočné dobroty

© UNICEF/UN0254202/Dejongh
celý článok

MY OSLAVUJEME NARODENINY, VY DOSTÁVATE DARČEKY