Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Rok 2014 si
na deťoch vybral svoju daň – 15 miliónov detí sa ocitlo v krvavých konfliktoch

„Milióny detí prežili zničujúci rok,“ vyhlásil Anthony Lake, výkonný riaditeľ organizácie UNICEF. „Deti zomierali v triedach počas vyučovania i vo vlastných posteliach, prišli o rodičov, boli unášané, mučené, verbované do armád, znásilňované a dokonca predávané do otroctva. Už dávno sa nestalo, že by toľko detí čelilo takej nevýslovnej krutosti.“

V osídlach ozbrojených konfliktov v Stredoafrickej republike, Iraku, Južnom Sudáne, Palestíne, Sýrii a Ukrajine je dnes chytených pätnásť miliónov detí vrátane tých, ktoré sú vysídlené v rámci štátu alebo žijú ako utečenci. Odhaduje sa, že v krajinách a oblastiach postihnutých vojnou žije v súčasnosti 230 miliónov detí.

Stovky detí uniesli v roku 2014 zo školy alebo cestou domov. Desiatky tisícok naverbovali alebo zneužili ozbrojené zložky a skupiny. Na mnohých miestach sa zvýšil počet útokov na školské a zdravotnícke zariadenia i prípadov zneužívania škôl na vojenské účely.

  • V Stredoafrickej republike zasiahol konflikt 2,3 milióna detí, viac ako 10 000 v poslednom roku zrejme naverbovali ozbrojené skupiny a viac než 430 detí prišlo o život alebo bolo zmrzačených. Toto číslo je trojnásobne vyššie ako v roku 2013.
  • V Gaze ostalo v lete v dôsledku 50 dní trvajúceho konfliktu 54 000 detí bez domova, zomrelo ich 538 a viac než 3 370 utrpelo zranenia.
  • V Sýrii zasiahol konflikt 7,3 milióna detí, z toho 1,7 milióna detských utečencov. Organizácia spojených národov potvrdila v prvých deviatich mesiacoch roka 35 útokov na školy, kde zomrelo 105 detí a zranilo sa 300 ďalších. Počet zasiahnutých detí v Iraku sa odhaduje na 2,7 milióna. 700 z nich v tomto roku pravdepodobne zmrzačili, zabili či dokonca popravili. Deti sa v oboch spomenutých krajinách stali obeťami, svedkami či dokonca páchateľmi stále surovejších a extrémnejších násilností.
  • V Južnom Sudáne je akútne podvyživených odhadom 235 000 detí mladších ako päť rokov. Takmer 750 000 detí bolo vysídlených a z viac než 320 000 sa stali utečenci. Podľa overených údajov OSN zomrelo v tomto roku viac než 600 detí a zmrzačených ostalo viac než 200. Zhruba 12 000 detí využívajú ozbrojené zložky a skupiny.


Počet kríz v roku 2014 paradoxne viedol k tomu, že sa na mnohé z nich rýchlo zabudlo, alebo sa im venovala len malá pozornosť. Zdĺhavé konflikty v krajinách, ako sú Afganistan, Demokratická republika Kongo, Nigéria, Pakistan, Somálsko, Sudán a Jemen, pritom najviac ohrozujú životy a budúcnosť detí.  

Uplynulý rok však deťom priniesol aj nové ohrozenia. Ide predovšetkým o epidémiu eboly v Guinei, Libérii a Sierra Leone, kde osireli tisíce detí a odhadom 5 miliónov ich prestalo chodiť do školy.

Napriek obrovským výzvam, ktorým čelili v roku 2014, žiari pre milióny detí uprostred konfliktov a kríz iskierka nádeje. Navzdory obmedzeniam prístupu, neistote a nedostatočným zdrojom humanitárne organizácie vrátane UNICEF na najnebezpečnejších miestach sveta spolupracujú pri záchrane životov a poskytovaní nevyhnutných služieb, akými sú vzdelávanie a emočná podpora, ktoré deťom pomáhajú pri dospievaní.  

  • V Stredoafrickej republike prebieha kampaň s cieľom vrátiť 662 000 detí, v závislosti od bezpečnostnej situácie, do školských lavíc.
  • Do krajín Blízkeho východu bolo doručených takmer 68 miliónov orálnych očkovacích vakcín na zastavenie epidémie detskej obrny v Iraku a Sýrii.
  • V Južnom Sudáne sa viac než 70 000 detí liečilo na vážnu podvýživu.
  • V krajinách, kde vyčíňa ebola, pokračuje v miestnych komunitách boj proti vírusu podporou centier všeobecnej starostlivosti a jednotiek pre pacientov s ebolou. Na zníženie rizika prenosu sa školia zdravotnícki pracovníci a vznikajú kampane na zvýšenie povedomia. Okrem iného je poskytovaná psycho-sociálna podpora deťom, ktoré ebola pripravila o rodičov. 

„Je smutne ironické, že na 25. výročie Dohovoru o právach dieťaťa, keď môžeme oslavovať obrovský pokrok, ktorého sa deti vo všeobecnosti dočkali, sa ohavným spôsobom porušujú práva miliónov z nich,“ povedal Luke. „Násilie a traumy neubližujú len jednotlivým deťom, ale podkopávajú stav spoločností. Svetové spoločenstvo v roku 2015 môže a musí urobiť viac, aby bol pre každé dieťa lepším rokom. Lebo každé dieťa, ktoré vyrastie silné, v bezpečí, zdravé a vzdelané, následne zlepší svoju, rodinnú, miestnu, národnú i našu spoločnú budúcnosť. “

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UN0475155/Nurullaev
celý článok

Cesta okolo sveta v kuchyni: vianočné dobroty

© UNICEF/UN0254202/Dejongh
celý článok

MY OSLAVUJEME NARODENINY, VY DOSTÁVATE DARČEKY