Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Až 30 miliónom
dievčat dnes hrozí ženská obriezka

Najnovšia štúdia organizácie UNICEF, ktorá sa zameriava na problém ženskej obriezky, prichádza so šokujúcim záverom. Viac ako 30 miliónom dievčat v súčasnosti hrozí, že podstúpi ženskú obriezku. Predstavuje pre ne hrozbu, že aj oni budú musieť podstúpiť úplne zbytočne bolestivý zákrok, ktorý zmrzačí ich telá a negatívne ovplyvní ich celý ďalší vývin. Popritom sa odhaduje, že v súčasnosti žije viac než 125 miliónov dievčat a žien, ktoré už túto bolestivú procedúru podstúpilo. „Pri vykonávaní tohto činu ide o porušenie práva dievčaťa na zdravie, zdravý vývoj a na slobodné rozhodovanie,“ vyjadruje sa zástupca výkonného riaditeľa UNICEF Geeta Rao Gupta.
Rituálna obriezka, ktorá znamená prakticky mrzačenie dievčenských pohlavných orgánov patrí medzi staré tradície a praktizuje sa v niektorých štátoch Afriky, na Strednom východe ako aj v niektorých ázijských komunitách. Ženská obriezka je v týchto krajinách vnímaná ako tradičný rituál, ktorý má zabezpečiť a hlavne ochrániť panenstvo dievčat a tým zaistiť, že žena bude vhodná na vydaj. Samotné obrezanie zahŕňa procedúry, ktoré menia alebo zraňujú ženské pohlavné orgány. Je často vykonávané tradičnými, nedezinfikovanými nástrojmi, ktoré sa používajú aj na iné účely v rámci jednej obce či komunity. Tento akt so sebou prináša viacero rizík – okrem fyzickej bolesti a psychickej traumy sú reálne hrozba vykrvácania a rôznych infekcií, problémy s močením ako aj zvýšené riziko úmrtia novorodenca pri pôrode.
Výsledky štúdie, ktorá skúmala dáta z 29 krajín sveta za ostatných 20 rokov, poukazujú aj na priaznivý vývoj v niektorých krajinách, kde už dievčatá nie sú nútené podstúpiť ženskú obriezku, čo by bolo ešte pred 30 rokmi prakticky nemožné. Miera vykonávania ženskej obriezky klesla za toto obdobie trojnásobne v krajinách ako Keňa, Tanzánia. V Benine, Stredoafrickej republike, Iraku, Libérii a v Nigérii sa táto miera znížila o polovicu.
Napriek zistenému pozitívnemu vývoju existujú krajiny, kde sa táto tradícia stále dodržiava. Viac ako 90% dievčat podstupuje obriezku v krajinách ako Somálsko, Guinea, Džibutskej republike a Egypte. Viac ako 80% výskyt ženskej obriezky je v štátoch Eritrea, Mali, Sierra Leone a Sudáne.
Napriek tomu, väčšina dievčat a žien a výrazná skupina chlapcov a mužov sa v týchto krajinách stavia proti tejto praktike. V krajinách ako Čad a Sierra Leone chce praktizovanie tohto ohavného činu ukončiť dokonca viac mužov ako žien. „Toto je výzva pre dievčatá a ženy, chlapcov a mužov hovoriť o tomto probléme jasne a nahlas a skoncovať s touto bolestivou tradíciou,“ povedal Rao Gupta.
UNICEF nesúhlasí s takýmto mrzačením ženských pohlavných orgánov ako aj života dievčat a žien a vyzýva na skoncovanie s vykonávaním ženskej obriezky. Nestačí len meniť zákony, v prípade ženskej obriezky ide o dlhoročnú tradíciu hlboko zakorenenú v jednotlivých národoch. Správa preto vyzýva k väčšej aktivite a záujmu zo strany verejnosti, komunikácii jej negatívnych dôsledkov na životy dievčat a žien, aby sa podarilo systematicky spochybňovať zmysel tejto stáročia dlhej tradície a nakoniec ju úplne eliminovať.
 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UN0475155/Nurullaev
celý článok

Cesta okolo sveta v kuchyni: vianočné dobroty

© UNICEF/UN0254202/Dejongh
celý článok

MY OSLAVUJEME NARODENINY, VY DOSTÁVATE DARČEKY