CHCEM POMôcť
CHCEM POMôcť


Vzdelávacie programy

Prostredníctvom našich vzdelávacích programov chceme dostať dieťa, jeho prežívanie a potreby do centra pozornosti na školách v našej krajine. 


V tomto zmysle je naším poslaním na slovenských školách:

  • zvýšiť zaujímavou, prístupnou a neformálnou formou informovanosť detí o ich právach a o Dohovore o právach dieťaťa

  • rozvíjať rešpekt voči ľudským bytostiam, základným slobodám a prírodnému prostrediu; vedieť prijať aj iné názory, pochopiť kultúrne odlišnosti a kriticky myslieť

  • pripraviť dieťa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti a zvýšiť účasť mladých ľudí na občianskych aktivitách

© UNICEF Slovensko


Ako spolupracujeme so školami?

  • prostredníctvom nášho programu Škola priateľská k deťom motivujeme školy vytvárať atmosféru, ktorá bude ústretová a otvorená voči deťom

  • s pomocou našich dobrovoľníkov - Junior Ambasádorov pomáhame vzdelávať žiakov o ich právach; zároveň žiakom a žiačkam na celom Slovensku prinášame informácie o tom, ako sa žije ich rovesníkom v iných častiach sveta a interaktívnou formou im približujeme témy týkajúce sa Miléniových/Udržateľných rozvojových cieľov  

  • inšpirujeme školy a žiakov k zodpovednosti a pomoci deťom v rozvojových krajinách - prostredníctvom školských zbierok (Školy pre Afriku, Týždeň modrého gombíka, atď.)


Viac informácií o vzdelávacích programoch UNICEF Slovensko nájdete v samostatnej sekcii tu.

PREČÍTAJTE SI VIAC

celý článok

Týždeň modrého gombíka štartuje 14. mája

Slovenský výbor pre UNICEF už po 14. raz organizuje celoslovenskú verejnú zbierku Týždeň modrého gombíka. Cieľom zbierky, ktorá sa bude konať 14. - 20. mája 2018, je zabezpečiť humanitárnu pomoc pre deti na Ukrajine v konfliktných oblastiach.

celý článok

4 roky konfliktu na východe Ukrajiny

Konflikt berie deťom nielen materiálne veci, ale zanecháva na nich aj celoživotné postihnutia. Dostupné informácie z januára až novembra roku 2017 ukazujú v priemere za týždeň jedno detské nešťastie, ktorého hlavnou príčinou sú práve nášľapné míny, explozívne zvyšky a nevybuchnutá munícia.