Nemocnice priateľské k deťom

Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI), v preklade iniciatíva Nemocnice priateľské k deťom je globálnym programom UNICEF, ktorý zaradil už v roku 1993 medzi svoje aktivity aj Slovenský výbor pre UNICEF a dnes ho zastrešuje Slovenská pediatrická spoločnosť. Jeho cieľom je podporovať na Slovensku zdravý vývin detí aj matiek prostredníctvom šírenia osvety medzi slovenskými matkami o význame dojčenia a podpory transformácie pôrodníckych nemocníc so zastaranými postupmi starostlivosti o matky a novorodencov na moderné nemocnice priateľské k deťom a matkám. Materské mlieko predstavuje absolútny základ, ktorý dieťa po narodení potrebuje. Dojčenie je kľúčový faktor adaptácie novorodencov nielen z hľadiska výživy, ale aj podpory vývoja vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom po pôrode.

©UNICEF/HQ05-1803/Pirozzi

Ako program BFHI funguje?

Program BFHI je predovšetkým určený zdravotníckym pracovníkom, organizátorom, pôrodníkom a pediatrom. Spočíva v školení personálu nemocníc a pôrodníc, ktoré majú za cieľ transformovať zastarané postupy „klasickej“ nemocničnej rutiny a začať presadzovať kritériá BFHI v čo najviac nemocniciach. Po splnení všetkých kritérií získa nemocnica plaketu a titul Baby Friendly Hospital.

Program formuluje v desiatich krokoch praktické postupy starostlivosti a podpory úspešného materstva s jeho kľúčovým faktorom dojčením. Tento medzinárodný program sa pritom zameriava komplexne na celé obdobie, ktoré je považované v živote matky aj dieťaťa za najdôležitejšie, t.j. obdobie tehotnosti, pôrodu aj popôrodnej adaptácie.
 

Ako sa stať nemocnicou BFHI?

Titul a plaketu Baby Friendly Hospital získa nemocnica, ktorá sa prihlási do programu BFHI, pracuje na jeho naplnení a keď vedúci programu v nemocnici podľa dotazníka pre interné hodnotenie predpokladá úspešné splnenie všetkých krokov, požiada o externé zhodnotenie koordinátora BFHI na Slovensku. Splnenie všetkých kritérií programu preveria externí odborníci podľa medzinárodne platných protokolov, ktoré vypracovali odborníci WHO/UNICEF. Ak nemocnica spĺňa požadovanú úroveň, dostane plaketu Baby Friendly Hospital. Plaketa BFHI bola doteraz udelená 30 nemocniciam na Slovensku.

 

OZNAM

Personálna zmena:

Dlhoročná koordinátorka iniciatívy BFHI - MUDr. Viera Haľamová sa v decembri 2016 vzdala svojej funkcie.

Plaketa Baby Friendly Hospital:

Zatiaľ žiadna z nemocníc po 4. rokoch od udelenia plakety BFHI nepodala žiadosť o prehodnotenie dodržiavania krokov iniciatívy, a preto tieto nemocnice nemajú nárok na ponechanie titulu BFHI. Vedenie nemocnice, ktoré má záujem o znovuzískanie titulu, sa musí prihlásiť na predsedníctvo Slovenskej pediatrickej spoločnosti.

 

Kontakt

Email: dojcenie@unicef.sk

Slovenská pediatrická spoločnosť: www.sls-sps.sk

 

Dokumenty na stiahnutie