CHCEM POMôcť
CHCEM POMôcť


Kto sme

Kto sme

Slovenský výbor pre UNICEF je jedným z 36 národných výborov UNICEF, ktorých hlavnou úlohou je hlavne získavanie zdrojov pre potreby programových krajín.

Detský fond OSN (UNICEF) je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú
a systematickú pomoc deťom. V súčasnosti má svoje zastúpenie vo viac ako 190 krajinách
a teritóriách sveta, pričom v až 155 z nich priamo realizuje svoje programy pomoci deťom. 

Našim poslaním je prispievať k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdelanie, ochranu pred násilím a tiež príležitosť naplniť v živote svoj potenciál.

Sme hrdí, že za viac ako 70 rokov svojej existencie pomohol UNICEF zachrániť a zlepšiť životy stoviek miliónov detí.

Ako pracujeme

UNICEF je jediný fond OSN, ktorý je financovaný z čisto dobrovoľných príspevkov. Práca na pomoc deťom je úplne závislá od ochoty a darov jednotlivcov, spoločností a ďalších donorov.

 • Špecializujeme sa na dlhodobú rozvojovú pomoc, ktorá podporuje nové generácie ľudí v rozvojových krajinách v tom, aby sa dokázali postaviť na vlastné nohy.
 • Zabezpečujeme humanitárnu pomoc v prípade katastrof.
 • Na celom svete propagujeme práva detí v zmysle Dohovoru o právach dieťa a upozorňujeme na ich dodržiavanie.
 • Pri presadzovaní svojich cieľov priamo spolupracujeme s vládami jednotlivých krajín
  a s mimovládnymi organizáciami.
 • Máme potrebné know-how, dôveru partnerov, expertov a vplyv. Často radíme vládam pri určovaní priorít v politike voči deťom a koordinujeme poskytovanie pomoci.
 • Presadzujeme opatrenia umožňujúce deťom čo najlepší štart do života.
 • Zasadzujeme sa o to, aby boli všetky deti zaočkované proti základným detským chorobám, pretože je nemysliteľné, aby deti zomierali na choroby, ktorým sa dá predísť.
 • Záleží nám na tom, aby deti nezomierali od hladu a na nedostatok pitnej vody.
 • Podporujeme vzdelávanie dievčat a ich rovnosť voči chlapcom.
 • Prevenciou bojujeme proti šíreniu HIV/AIDS a staráme sa o deti a ich rodiny, ktoré sú nakazené týmto vírusom.
 • Využívame inovatívne, jednoduché a praxou overené postupy, ktoré prinášajú reálne výsledky pre deti, a všetky programy vyhodnocujeme, aby sme vedeli, čo naozaj funguje.

PREČÍTAJTE SI VIAC

celý článok

Týždeň modrého gombíka štartuje 14. mája

Slovenský výbor pre UNICEF už po 14. raz organizuje celoslovenskú verejnú zbierku Týždeň modrého gombíka. Cieľom zbierky, ktorá sa bude konať 14. - 20. mája 2018, je zabezpečiť humanitárnu pomoc pre deti na Ukrajine v konfliktných oblastiach.

celý článok

4 roky konfliktu na východe Ukrajiny

Konflikt berie deťom nielen materiálne veci, ale zanecháva na nich aj celoživotné postihnutia. Dostupné informácie z januára až novembra roku 2017 ukazujú v priemere za týždeň jedno detské nešťastie, ktorého hlavnou príčinou sú práve nášľapné míny, explozívne zvyšky a nevybuchnutá munícia.