Naše poslanie

UNICEF - Detský fond OSN je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú
a systematickú pomoc deťom. V súčasnosti má svoje zastúpenie vo viac ako 190 krajinách
a teritóriách sveta, pričom v až 155 z nich priamo realizuje svoje programy pomoci deťom. 

Úlohou Národných výborov je havne získavanie zdrojov pre potreby programových krajín (Field offices). Programové krajiny sa takisto usilujú o získavanie prostriedkov pre svoje a iné programy.
Úlohou Národných výborov je havne získavanie zdrojov pre potreby programových krajín (Field offices). Programové krajiny sa takisto usilujú o získavanie prostriedkov pre svoje a iné programy.

Poslaním UNICEF je prispievať k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdelanie, ochranu pred násilím, a tiež príležitosť naplniť v živote svoj potenciál.

Sme hrdí, že za takmer 70 rokov svojej existencie pomohol UNICEF zachrániť a zlepšiť životy stoviek miliónov detí. Je naším záväzkom v tejto práci pokračovať aj naďalej, aby všetky deti na svete mohli prežívať šťastné detstvo, na ktoré majú právo.

Ako pracujeme?

 • Špecializujeme sa na dlhodobú rozvojovú pomoc, ktorá podporuje nové generácie ľudí v rozvojových krajinách v tom, aby sa dokázali postaviť na vlastné nohy. Zabezpečujeme humanitárnu pomoc v prípade katastrof. Na celom svete propagujeme práva detí v zmysle Dohovoru o právach dieťa a upozorňujeme na ich dodržiavanie.
 • Pri presadzovaní svojich cieľov priamo spolupracujeme s vládami jednotlivých krajín
  a s mimovládnymi organizáciami. Máme potrebné know-how, dôveru partnerov, expertov a vplyv. Často radíme vládam pri určovaní priorít v politike voči deťom
  a koordinujeme poskytovanie pomoci
  .
 • Presadzujeme opatrenia umožňujúce deťom čo najlepší štart do života. Zasadzujeme sa o to, aby boli všetky deti zaočkované proti základným detským chorobám, pretože je nemysliteľné, aby deti zomierali na choroby, ktorým sa dá predísť. Záleží nám na tom, aby deti nezomierali od hladu a na nedostatok pitnej vody. Podporujeme vzdelávanie dievčat a ich rovnosť voči chlapcom. Prevenciou bojujeme proti šíreniu HIV/AIDS a staráme sa o deti a ich rodiny, ktoré sú nakazené týmto vírusom.
 • Využívame inovatívne, jednoduché a praxou overené postupy, ktoré prinášajú reálne výsledky pre deti, a všetky programy vyhodnocujeme, aby sme vedeli, čo naozaj funguje.
 • UNICEF je jediný fond OSN, ktorý je financovaný z čisto dobrovoľných príspevkov. Práca na pomoc deťom je úplne závislá od ochoty a darov jednotlivcov, spoločností
  a ďalších donorov.

Ak chcete vedieť viac o práci UNICEF vo svete, stiahnite si aktuálnu Výročnú správu Detského fondu UNICEF.