Ako využívame dary

Hoci Detský fond UNICEF formálne patrí medzi agentúry Organizácie spojených národov (OSN),  je jej jediným fondom, ktorý nie je financovaný zo zdrojov OSN a nemá ani pridelenú pevnú rozpočtovú položku zo štátneho rozpočtu.

Práca UNICEF je plne závislá od príspevkov individuálnych a korporátnych darcov z celého sveta. Hospodárenie UNICEF je prísne kontrolované medzinárodným tímom audítorov, pričom  každý rok na kontrolu vysiela svojich audítorov iná krajina. Týmto spôsobom je zaistená nestrannosť a objektivita.
 

Hospodárenie UNICEF

Počas roka 2015 Detský fond UNICEF pomáhal deťom v 155 krajinách a oblastiach sveta. Najväčšia pomoc putovala do oblastí zmietajúcich sa v konfliktoch, do krajín s najnižšími príjmami obyvateľov a tiež do oblastí sveta s najväčšou úmrtnosťou detí do 5 rokov ako aj najväčšou populáciou detí.

Klasifikácia vynaložených nákladov uvedená vo výročnej správe Detského fondu UNICEF za rok 2015
Klasifikácia vynaložených nákladov uvedená vo výročnej správe Detského fondu UNICEF za rok 2015

 

Aj vďaka Vašej pomoci sa nám roku 2015 podarilo zaistiť pre deti na celom svete

Údaje podľa výročnej správy Detského fondu UNICEF za rok 2015
Údaje podľa výročnej správy Detského fondu UNICEF za rok 2015

 

Podrobné informácie o hospodárení a využívaní získaných finančných prostriedkov, poskytnutej pomoci v rámci jednotlivých krajín sveta a oblastí zamerania práce UNICEF ako aj ďalšie informácie nájdete vo výročnej správe Detského fondu UNICEF za rok 2015.

Pozrite si aj výsledky našich verejných zbierok>