Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF Mohammed

Pomoc
vo svete

Programové úsilie UNICEF je zamerané na pomoc deťom vo všetkých oblastiach, ktoré negatívne ovplyvňujú kvalitu ich života a rozvoj ich potenciálu - na zdravie detí, výživu, prístup k nezávadnej vode, hygienu, prevenciu a liečbu AIDS, vzdelávanie a ochranu detí pred týraním a zneužívaním akéhokoľvek druhu.

Aby prežili tí najmenší

Každý deň vo svete stále ešte umiera takmer 17 000 detí vo veku do piatich rokov z dôvodov, ktorým sa dá predísť. Umierajú na podvýživu a choroby, proti ktorým existuje bežné očkovanie alebo lieky.

Cieľom projektov UNICEF zameraných na prežitie najmenších detí je zabezpečiť pre ne dobrý štart do života - zdravotnú starostlivosť vrátane očkovania, dostatočnú výživu, monitoring rastu detí, pitnú vodu, ale aj riadnu registráciu pri narodení a ochranu pred násilím a zneužívaním.

Aj keď je veľa úloh ešte pred nami, naša práca prináša pozitívne výsledky - za posledných 25 rokov sa podarilo úmrtnosť najmenších detí znížiť o viac ako tretinu (z 12 miliónov úmrtí detí do piatich rokov veku v roku 1990 na 6,3 miliónov v roku 2013). Väčšou dostupnosťou očkovania proti osýpkam pomohol UNICEF medzi rokmi 2000 až 2013 zachrániť životy viac ako 15 miliónov detí.

V celosvetovom meradle sú 5 najčastejšími príčinami úmrtí detí do 5 rokov veku zápal pľúc (15%), komplikácie u detí narodených predčasne (17%), komplikácie počas pôrodu (11%), hnačkové ochorenia (9%) a malária (7% ).

Podvýživa

Príčinou takmer polovice úmrtí detí vo veku do piatich rokov je podvýživa. V roku 2013 jej následkom zomrelo 3 milióny najmenších detí. Podvýživa je tiež dôvodom úmrtia pol milióna žien ročne v čase tehotenstva a pôrodu.

Väčšinou býva podvýživa spájaná s  hladomormi, prírodnými katastrofami či vojnami, v skutočnosti je však väčšina prípadov podvýživy spôsobená jednotvárnou stravou, nízkou kalorickou hodnotou prijímanej stravy, nedostatočným príjmom proteínov, vitamínov, minerálov, nedostatočnou zdravotnou starostlivosťou a nevhodnými stravovacími návykmi. Najviac sú podvýživou postihnuté deti, ktoré sa narodia v krajinách subsaharskej Afriky a južnej Ázie.

Základné vzdelanie a rovnosť pohlaví

Na svete ešte stále nemôže chodiť do školy viac ako 58 miliónov detí (9 % svetovej detskej populácie) - najhoršia situácia je v subsaharskej Afrike, kde je právo na vzdelanie odopreté každému štvrtému dieťaťu.

UNICEF na podporu dostupnosti vzdelania v mnohých krajinách rozvíja projekty tzv. Škôl priateľských k deťom, ktoré umožňujú deťom získať základné vzdelanie a vedomosti potrebné pre kvalitnejší život. V týchto nízko-nákladových školách, vybavených pitnou vodou a oddelenými toaletami, sa neplatí školné a uniforma nie je povinnosťou. Hlavnou myšlienkou projektu je aktívne zapojenie celej komunity: školy sa stavajú za pomoci dedinčanov, UNICEF im poskytuje stavebný materiál a náradie, ktoré sú pre komunitu príliš drahé alebo nedostupné a zaisťuje tiež prípravu učiteľov a vybavenie škôl jednoduchým nábytkom či učebnými pomôckami.

V Afrike UNICEF v spolupráci s Nadáciou Nelsona Mandelu rozvíja na princípe Škôl priateľských k deťom projekt známy pod názvom „Školy pre Afriku“, ktorý je zameraný na sprístupnenie školskej dochádzky pre najviac znevýhodnené detí: dievčatá, siroty a deti z extrémne chudobných rodín.

Na rovnakom princípe sú zriaďované tiež neformálne komunitné školy určené pre deti, ktoré musia pracovať, a režim školy je preto prispôsobený ich časovým možnostem.

Deti a HIV/AIDS

Na svete práve teraz žije viac ako 17,7 miliónov detí, ktoré stratili jedného alebo oboch rodičov nakazených vírusom HIV. 3,2 milióna z tohto počtu tvoria deti, ktoré sú samy choré - prevažná väčšina z nich sa smrteľným vírusom nakazila od svojich matiek počas tehotenstva, pôrodu alebo dojčenia. Bez lekárskej pomoci polovica týchto detí zomrie ešte skôr, ako oslávi svoje druhé narodeniny.

Hoci v mnohých krajinách s vysokým výskytom HIV v subsaharskej Afrike počet prípadov nákazy vírusom HIV medzi deťmi do 14 rokov od roku 2009 významne poklesol (v Ghane o 76 %, v Juhoafrickej republike o 46 %), krajiny subsaharskej Afriky stále predstavujú 71 % všetkých prípadov, t. j. detí i dospelých, z celkového počtu nakazených vírusom HIV na celom svete.

Dve tretiny tehotných žien v najchudobnejších krajinách, ktoré sú pozitívne na HIV, o svojej chorobe vôbec nevedia, pritom včasná diagnostika jednoduchým testom v priebehu tehotenstva je jedinou zárukou, že sa podarí zabrániť prenosu vírusu na dieťa a že postup choroby bude môcť byť spomalený aj u matky. Je preto nutné, aby každá žena aj z tej najchudobnejšej a najizolovanejšej časti sveta mala možnosť sa počas tehotenstva nechať vyšetriť lekárom, ktorý okrem iných vyšetrení vykoná aj test na AIDS.

A ak vírus skutočne má, musí včas dostať lieky, ktoré prenosu vírusu na dieťa zabránia. Od roku 2005 sa takto podarilo zabrániť 850 tisícom prípadov prenosu vírusu HIV z matky na dieťa.

V najchudobnejších krajinách bez rozvinutých zdravotníckych systémov je však uskutočnenie tejto úlohy veľmi ťažké: veľká časť žien rodí doma a lekára počas tehotenstva navštívi raz, maximálne dvakrát, pretože cesta pešo na kliniku zo vzdialených oblastí, kde žijú, je veľmi obtiažna a trvá príliš dlho. Ďalším dôvodom je skutočnosť, že pre 38 % matiek, ktoré žijú s HIV, a pre takmer 65 % ich detí, sú ešte stále nedostupné lieky, ktoré môžu prenosu HIV zabrániť alebo priebeh choroby spomaliť.

Práca UNICEF sa okrem prevencie prenosu vírusu z matky na dieťa a liečby chorých detí zameriava aj na ochranu sirôt, ktorým rodičia na AIDS už zomreli. Pomáhame im zabezpečiť základné potreby ako sú zdravotná starostlivosť, výživa, pitná voda a možnosť chodiť do školy. Vďaka osvetovým programom pracujeme aj na tom, aby aj neskôr v ich živote boli deti pred rizikom nákazy chránené.

Ešte pred časom bolo takmer nemožné zabrániť, aby tehotenstvo už infikovanej ženy nebolo súčasne rozsudkom smrti pre jej dieťa, avšak vďaka sústavnému úsiliu za zníženie nebezpečenstva a dopadov HIV/AIDS na deti a ich matky sa podarilo dosiahnuť významný úspech. Mieru nových infekcií u detí sa podarilo v porovnaní s rokom 2001 znížiť o 40 % (na 240 000 nakazených detí v roku 2013). V decembri 2013 podstúpilo antiretrovirálnu liečbu o 20 % viac tehotných žien ako roku 2010.

Stále ešte je však liečba dostupná iba pre tretinu detí a dve tretiny tehotných žien (na rozdiel od celosvetového priemeru liečby u dospelej populácie, ktorý predstavuje 64 %).

Ochrana detí

Na svete žije 2,2 miliardy detí - 500 miliónov až 1,5 miliardy detí sa stalo obeťou nejakej formy násilia, týrania a zneužívania, 150 miliónov z nich je zapojených do najhorších foriem detskej práce, 1,2 milióna detí sa každoročne stáva obeťami obchodu s deťmi, až 230 miliónov detí nie je registrovaných pri narodení, 1 milión detí je držaný vo väzbe bez súdneho konania, 3 milióny dievčat ročne musí podstúpiť obriezku (celkovo na svete žije viac ako 130 miliónov obrezaných žien a dievčat), 7,3 miliónov dievčat otehotnie a porodí dieťa pred dosiahnutím plnoletosti, z toho 2 milióny dievčat porodí dieťa pred svojimi 15. narodeninami, celosvetovo je každé desiate dievča vydaté skôr, než dosiahne vek 15 rokov.

Programy UNICEF na ochranu detí sú zamerané na registráciu detí pri narodení, vyhľadávanie pracujúcich a zneužívaných detí, poskytovanie zdravotnej a psychosociálnej pomoci, na osvetu, ako sa brániť rizikám predčasných sobášov a tehotenstiev, vrátane prevencie HIV/AIDS, a osvetou sa snažia postupne pôsobiť aj na odstránenie škodlivých tradícií, ako je ženská obriezka.

Pomoc UNICEF nie je zameraná iba na obete takýchto situácií, ale rokuje aj s vládami a vodcami komunít, aby problémy a rôzne formy násilia páchancých na deťoch boli vyriešené natrvalo.

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF Njiokiktjien
celý článok

Daruj TUČNIAKA – ZÁCHRANÁRA na MDD