Chcem prispieť
Chcem prispieť


Vzdelávacie programy

Prostredníctvom našich vzdelávacích programov chceme dostať dieťa, jeho prežívanie a potreby do centra pozornosti na školách v našej krajine. 


V tomto zmysle je naším poslaním na slovenských školách:

  • zvýšiť zaujímavou, prístupnou a neformálnou formou informovanosť detí o ich právach a o Dohovore o právach dieťaťa

  • rozvíjať rešpekt voči ľudským bytostiam, základným slobodám a prírodnému prostrediu; vedieť prijať aj iné názory, pochopiť kultúrne odlišnosti a kriticky myslieť

  • pripraviť dieťa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti a zvýšiť účasť mladých ľudí na občianskych aktivitách

© UNICEF Slovensko


Ako spolupracujeme so školami?

  • prostredníctvom nášho programu Škola priateľská k deťom motivujeme školy vytvárať atmosféru, ktorá bude ústretová a otvorená voči deťom

  • s pomocou našich dobrovoľníkov - Junior Ambasádorov pomáhame vzdelávať žiakov o ich právach; zároveň žiakom a žiačkam na celom Slovensku prinášame informácie o tom, ako sa žije ich rovesníkom v iných častiach sveta a interaktívnou formou im približujeme témy týkajúce sa Miléniových/Udržateľných rozvojových cieľov  

  • inšpirujeme školy a žiakov k zodpovednosti a pomoci deťom v rozvojových krajinách - prostredníctvom školských zbierok (Školy pre Afriku, Týždeň modrého gombíka, atď.)


Viac informácií o vzdelávacích programoch UNICEF Slovensko nájdete v samostatnej sekcii tu.

PREČÍTAJTE SI VIAC

celý článok

UNICEF a HC ´05 iClinic Banská Bystrica na Mikuláša pre všetky deti!