Chcem prispieť
CHCEM POMôcť


Ochrana detí

UNICEF na celom svete propaguje práva detí a zasadzuje sa, aby boli chránené pred násilím, vykorisťovaním, obchodovaním, zneužívaním a AIDS, zriaďuje centrá, v ktorých siroty nachádzajú základnú starostlivosť - stravu, lieky a poradenstvo, v mnohých prípadoch aj alternatívne vyučovanie (ak nemôžu navštevovať školu), kde ich učí ako prežiť a ako sa o seba v budúcnosti postarať. Tiež vedie deti k tomu, aby spolurozhodovali o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú.

Celosvetovo až 700 miliónov dievčat bolo zosobášených ako deti. Z nich viac ako tretina dokonca pred svojimi 15tymi narodeninami. Dievčatá, ktoré vstúpia do manželstva ako deti, zvyčajne prestávajú chodiť do školy a často sa stávajú obeťami domáceho násilia. Je u nich tiež vyššie riziko, že umrú kvôli komplikáciám v tehotenstve, či pri pôrode, alebo že sa tak stane s ich dieťaťom. Posilnenie postavenia dievčat a žien je jadrom poslania UNICEF. Pracujeme s vládami aj priamo v komunitách, preto máme jedinečnú možnosť identifikovať a riešiť problémy týkajúce sa zdravia, práv a rodovej rovnosti.

Celosvetovo až 700 miliónov dievčat bolo zosobášených ako deti. Z nich viac ako tretina dokonca pred svojimi 15tymi narodeninami. Dievčatá, ktoré vstúpia do manželstva ako deti, zvyčajne prestávajú chodiť do školy a často sa stávajú obeťami domáceho násilia. Je u nich tiež vyššie riziko, že umrú kvôli komplikáciám v tehotenstve, či pri pôrode, alebo že sa tak stane s ich dieťaťom. Posilnenie postavenia dievčat a žien je jadrom poslania UNICEF. Pracujeme s vládami aj priamo v komunitách, preto máme jedinečnú možnosť identifikovať a riešiť problémy týkajúce sa zdravia, práv a rodovej rovnosti.

Milióny detí po celom svete sú nútené vykonávať detskú prácu, ktorá ich pripravuje o detstvo, zdravie, možnosť vzdelávať sa a odsudzuje ich na život v chudobe. Samozrejme existuje aj práca, ktorú deti robia, aby pomohli ich rodinám  ktorá nie je ani škodlivá, ani ich nevykorisťuje. Ale mnoho detí robí prácu, ktorá je pre deti neprijateľná a vážne porušuje ich práva. Detskej práci je možné predísť, nie je nevyhnutná. UNICEF je presvedčený, že účinné opatrenia proti detskej práci si vyžadujú, aby boli deti v strede nášho záujmu a preto realizuje viacero programov určených na ochranu práv detí.

Milióny detí po celom svete sú nútené vykonávať detskú prácu, ktorá ich pripravuje o detstvo, zdravie, možnosť vzdelávať sa a odsudzuje ich na život v chudobe. Samozrejme existuje aj práca, ktorú deti robia, aby pomohli ich rodinám  ktorá nie je ani škodlivá, ani ich nevykorisťuje. Ale mnoho detí robí prácu, ktorá je pre deti neprijateľná a vážne porušuje ich práva. Detskej práci je možné predísť, nie je nevyhnutná. UNICEF je presvedčený, že účinné opatrenia proti detskej práci si vyžadujú, aby boli deti v strede nášho záujmu a preto realizuje viacero programov určených na ochranu práv detí.

Deti so zdravotným postihnutím sú jednou z najviac vylúčených skupín vspoločnosti. Denne zápasia s diskrimináciou, negatívnymi postojmi anedostatkom vhodných politík, ktoré by im umožňovali uplatňovať svojeprávo na zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, či dokonca prežitie. Odhadynaznačujú, že na svete je najmenej 93 miliónov detí so zdravotným postihnutím,ale reálne čísla môžu byť oveľa vyššie. UNICEF sa usiluje budovať svet, kde každé dieťa vyrastie v prostredí, ktoré mu dovolí naplniť svoj potenciál. 

Deti so zdravotným postihnutím sú jednou z najviac vylúčených skupín v spoločnosti. Denne zápasia s diskrimináciou, negatívnymi postojmi a nedostatkom vhodných politík, ktoré by im umožňovali uplatňovať svoje právo na zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, či dokonca prežitie. Odhady naznačujú, že na svete je najmenej 93 miliónov detí so zdravotným postihnutím, ale reálne čísla môžu byť oveľa vyššie. UNICEF sa usiluje budovať svet, kde každé dieťa vyrastie v prostredí, ktoré mu dovolí naplniť svoj potenciál. 

Registrácia narodenia dieťaťa potvrdzuje jeho existenciu a jezákladom pre zabezpečenie občianskych, politických, ekonomických, sociálnych a kultúrnychpráv dieťaťa. Ani dnes to však nie je samozrejmosťou pre takmer 230 miliónovdetí mladších ako päť rokov, ktorých narodenie nebolo nikdy oficiálnezaznamenané. Domovom viac ako polovice z týchto detí je Ázia. UNICEF sa usilujeznižovať prekážky pri registrácii každého dieťaťa pri narodení.

Registrácia narodenia dieťaťa potvrdzuje jeho existenciu a je základom pre zabezpečenie občianskych, politických, ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv dieťaťa. Ani dnes to však nie je samozrejmosťou pre takmer 230 miliónov detí mladších ako päť rokov, ktorých narodenie nebolo nikdy oficiálne zaznamenané. Domovom viac ako polovice z týchto detí je Ázia. UNICEF sa usiluje znižovať prekážky pri registrácii každého dieťaťa pri narodení.

Odhadujesa, že až tri milióny dievčat v Afrike podstupujú každý rok ženskú obriezku. Támôže  spôsobiť infekciu, chronickúbolesť, komplikácie počas tehotenstva a pôrodu a zvýšený výskyt novorodeneckejúmrtnosti. Našťastie sa UNICEF-u spolu s partnermi darí dramatický početdievčat, ktoré prechádzajú touto nebezpečnou praktikou, znižovať.

Odhaduje sa, že až tri milióny dievčat v Afrike podstupujú každý rok ženskú obriezku. Tá môže  spôsobiť infekciu, chronickú bolesť, komplikácie počas tehotenstva a pôrodu a zvýšený výskyt novorodeneckej úmrtnosti. Našťastie sa UNICEF-u spolu s partnermi darí dramatický počet dievčat, ktoré prechádzajú touto nebezpečnou praktikou, znižovať.

PREČÍTAJTE SI VIAC