Chcem prispieť
CHCEM POMôcť


Vzdelanie

UNICEF usiluje o kvalitné základné vzdelanie pre všetky dievčatá aj chlapcov, dodáva učebné pomôcky a školí učiteľov, zriaďuje alternatívne školy pre pracujúce deti, zriaďuje centrá pre deti z ulice a podporuje rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť poslať dieťa do školy.

V posledných desaťročiach presvedčenie ekonómov, pedagógov a vedcov, že vzdelanie v prvých piatich až šiestich rokov života najvýznamnejšie formuje inteligenciu, osobnosť aj celkové sociálne správanie. UNICEF zabezpečuje, aby všetky deti - bez ohľadu na pohlavie, etnický pôvod, sociálno-ekonomického zázemia alebo okolnosti - mali právo na kvalitné vzdelanie. Podporujeme inovačné programy a iniciatívy, ktoré sa zameriavajú na najviac vylúčené a ohrozené deti, vrátane dievčat, osoby so zdravotným postihnutím, etnické menšiny, deti z vidieckych a izolovaných oblastí, obete konfliktov a prírodných katastrof a detí postihnutých HIV a AIDS.

V posledných desaťročiach presvedčenie ekonómov, pedagógov a vedcov, že vzdelanie v prvých piatich až šiestich rokov života najvýznamnejšie formuje inteligenciu, osobnosť aj celkové sociálne správanie. UNICEF zabezpečuje, aby všetky deti - bez ohľadu na pohlavie, etnický pôvod, sociálno-ekonomického zázemia alebo okolnosti - mali právo na kvalitné vzdelanie. Podporujeme inovačné programy a iniciatívy, ktoré sa zameriavajú na najviac vylúčené a ohrozené deti, vrátane dievčat, osoby so zdravotným postihnutím, etnické menšiny, deti z vidieckych a izolovaných oblastí, obete konfliktov a prírodných katastrof a detí postihnutých HIV a AIDS.

Vzdelanie dievčat má obrovský vplyv na jednotlivca aspoločnosť. Dievčatá, ktoré dostávajú kvalitné základné vzdelanie majúsilnejšie postavenie a lepšie sa dokážu chrániť pred násilím, zneužívaním,vykorisťovaním a obchodovaním s ľuďmi, lepšie vedia predchádzať ochoreniam vrátaneHIV / AIDS. Stredná škola dokáže dievčatám zabezpečiť zvýšenie budúcej mzdy ažo 25%. UNICEF sa usiluje o odstraňovanie prekážok na ceste dievčat doškoly ako je neexistenia oddelených WC pre dievčatá a chlapcov, povery a miestetradície, detské sobáše, či detská práca.

Vzdelanie dievčat má obrovský vplyv na jednotlivca a spoločnosť. Dievčatá, ktoré dostávajú kvalitné základné vzdelanie majú silnejšie postavenie a lepšie sa dokážu chrániť pred násilím, zneužívaním, vykorisťovaním a obchodovaním s ľuďmi, lepšie vedia predchádzať ochoreniam vrátane HIV / AIDS. Stredná škola dokáže dievčatám zabezpečiť zvýšenie budúcej mzdy až o 25%. UNICEF sa usiluje o odstraňovanie prekážok na ceste dievčat do školy ako je neexistenia oddelených WC pre dievčatá a chlapcov, povery a mieste tradície, detské sobáše, či detská práca.

Všetky deti majú právo na vzdelanie, a to aj v prípade núdzea v krízových situáciách. V skutočnosti, školy majú ešte väčší význam práve vtedy.Školy ponúkajú deťom ochranu a pomoc, pomáhajú obnoviť pocit normálnosti aprekonať citovú traumu. UNICEF sa usiluje v krízových situáciách dostaťvšetky deti späť do školy. Paradoxne, práve mimoriadne udalosti poskytujú príležitosťpre najviac vylúčené deti začať sa vzdelávať. Staviame dočasné vzdelávacie centrá, poskytujeme učebné pomôcky, školíme dobrovoľníkov aj profesionálnych učiteľov a pomáhame školám po kríze začať odznova.

Všetky deti majú právo na vzdelanie, a to aj v prípade núdze a v krízových situáciách. V skutočnosti, školy majú ešte väčší význam práve vtedy. Školy ponúkajú deťom ochranu a pomoc, pomáhajú obnoviť pocit normálnosti a prekonať citovú traumu. UNICEF sa usiluje v krízových situáciách dostať všetky deti späť do školy. Paradoxne, práve mimoriadne udalosti poskytujú príležitosť pre najviac vylúčené deti začať sa vzdelávať. Staviame dočasné vzdelávacie centrá, poskytujeme učebné pomôcky, školíme dobrovoľníkov aj profesionálnych učiteľov a pomáhame školám po kríze začať odznova.

PREČÍTAJTE SI VIAC