Chcem prispieť
CHCEM POMôcť

Voda
a sanitácia

UNICEF zabezpečuje, aby deti mali prístup k pitnej vode, hygiene a primeranej sanitácii - hĺbi studne a inštaluje ručné čerpadlá, stavia lapače dažďovej vody tam, kde je čistá, poskytuje prostriedky dezinfekciu a čistenie vody, vzdeláva o hygiene.

Štatistiky WHO a UNICEF ukazujú, že aj dnes chýba čistá voda pitie jednému z desiatich ľudí na svete. Nedostačujúca kvalita vody a sanitácie spôsobuje hnačkovité a iné nebezpečné ochorenia a je dôvodom úmrtia tisícov detí denne. UNICEF preto stavia zdroje vody a zlepšuje jej kvalitu vo viac ako 100 krajinách.

Štatistiky WHO a UNICEF ukazujú, že aj dnes chýba čistá voda pitie jednému z desiatich ľudí na svete. Nedostačujúca kvalita vody a sanitácie spôsobuje hnačkovité a iné nebezpečné ochorenia a je dôvodom úmrtia tisícov detí denne. UNICEF preto stavia zdroje vody a zlepšuje jej kvalitu vo viac ako 100 krajinách.

Domáce práce, ako je nosenie vody, je často dievčenskouprácou, ktorá dievčatám bráni chodiť do školy. Ak sa dievčatám aj podarí doškoly ísť, musia ju často vynechávať, ak v areáli školy neexistujúoddelené WC pre dievčatá a chlapcov. Stavba vodných a sanitačných zariadenípri školách tak dokáže prospieť celej komunite a skutočne zmeniť budúcnosťdievčat.

Domáce práce, ako je nosenie vody, je často dievčenskou prácou, ktorá dievčatám bráni chodiť do školy. Ak sa dievčatám aj podarí do školy ísť, musia ju často vynechávať, ak v areáli školy neexistujú oddelené WC pre dievčatá a chlapcov. Stavba vodných a sanitačných zariadení pri školách tak dokáže prospieť celej komunite a skutočne zmeniť budúcnosť dievčat.

Zlepšenie prístupu k nezávadnej vode a hygienickýmzariadeniam vedie k zlepšeniu zdravia rodín a aj celých komunít.Avšak, správna hygiena - najmä umývanie rúk mydlom – prevenciu voči infekčnýchchorobám výrazne zlepší. UNICEF distribuuje hygienické balíčky a učí správnymhygienickým návykom.

Zlepšenie prístupu k nezávadnej vode a hygienickým zariadeniam vedie k zlepšeniu zdravia rodín a aj celých komunít. Avšak, správna hygiena - najmä umývanie rúk mydlom – prevenciu voči infekčných chorobám výrazne zlepší. UNICEF distribuuje hygienické balíčky a učí správnym hygienickým návykom.

Spolu s jedlom a prístreším sú nezávadná voda ahygienické zariadenia najvyššou prioritou v núdzových situáciách ajutečeneckých táboroch.

Spolu s jedlom a prístreším sú nezávadná voda a hygienické zariadenia najvyššou prioritou v núdzových situáciách aj utečeneckých táboroch.

PREČÍTAJTE SI VIAC