Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

chcem pomôcť

Deti v Gaze zúfalo potrebujú pomoc

 

Eskalácia nepriateľských akcií v pásme Gazy má katastrofálny vplyv na deti a rodiny. Tisíce detí prišlo o život a tisíce ďalších bolo zranených. Odhaduje sa, že približne 1,7 milióna ľudí v pásme Gazy bolo vnútorne vysídlených. Polovica z nich sú deti. Nemajú dostatočný prístup k vode, potravinám, palivu a liekom. Ich domovy boli zničené, ich rodiny rozdelené.


Vo všetkých vojnách sú to práve deti, ktoré trpia ako prvé a trpia najviac.


Aj vojny majú svoje pravidlá. Žiadne dieťa by nemalo byť odrezané od základných služieb, ani by nemalo ostať bez možnosti humanitárnej pomoci. Žiadne dieťa by nemalo byť rukojemníkom alebo zneužívané akýmikoľvek prostriedkami v ozbrojenom konflikte. Nemocnice a školy musia byť chránené pred bombardovaním a v súlade s medzinárodným humanitárnym právom sa nesmú zneužívať na vojenské účely. To čo takéto násilie spôsobuje deťom, budú znášať ešte ďalšie generácie.


Ako UNICEF pomáha v Gaze? 

Napriek náročnej humanitárnej a bezpečnostnej situácii, UNICEF a jeho partneri aktívne pôsobia v pásme Gazy a poskytujú humanitárnu pomoc. Dodávame zdravotnícky materiál, potraviny, stany, prikrývky, hygienické súpravy, balenú vodu, palivo na prevádzku dôležitých zariadení na zásobovanie vodou, hygienické potreby, školské potreby. UNICEF tiež dôkladne monitoruje závažné porušovania práv detí. 


Ako môj dar pomôže deťom v Gaze? 

50 € je suma, vďaka, ktorej vyliečime jedno dieťatko z podvýživy v priebehu 6-8 týždňov.
30 €, ktoré venujete zabezpečí pre choré deti 382 vrecúšok rehydratačného roztoku.
15 € nám umožní dodať 16 000 purifikačných tabliet na čistenie vody, ktoré vyčistia až 75 000 litrov vody. 
12 €, ktoré venujete zabezpečí 2 teplé deky pre uzimené deti. 

 

Pôsobí UNICEF aj v Izraeli?

V krajinách s vysokými príjmami, ako je Izrael, majú vlády vo všeobecnosti dostatočné kapacity na reakciu na núdzové situácie. Za mimoriadnych okolností môže UNICEF na žiadosť vlády zvážiť rozšírenie podpory, napríklad psychosociálnej podpory pre deti.

Vo viac ako 30 krajinách, v ktorých UNICEF nevykonáva programové činnosti, šíria výbory UNICEF informácie o misii UNICEF a získavajú finančné prostriedky na pomoc deťom. Izraelský výbor UNICEF bol založený v roku 2009 a pracuje na zvyšovaní povedomia o právach detí v Izraeli a na získavaní finančných prostriedkov na pomoc deťom v núdzi po celom svete.