Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UN0781880/Khomenko

Ukrajinské deti nás stále potrebujú

Pomôžte ukrajinským deťom prejsť ťažkým obdobím.

Podporte naše terénne programy na Ukrajine.

 

UNICEF podporuje deti a rodiny na Ukrajine už  od roku 1997. Svoju misiu rozšíril, keď v roku 2014 vypukol konflikt na východe Ukrajiny. Plnú núdzovú pohotovosť sme nasadili vo februári 2022, keď došlo k eskalácii napätia. UNICEF zostáva na Ukrajine a poskytuje nevyhnutnú pomoc rodinám a deťom.

 

Humanitárna kríza na Ukrajine

UNICEF na Ukrajine dlhodobo zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, dodávky pitnej vody, výživy, umožňuje deťom vzdelávať sa a poskytuje rodinám psychosociálnu pomoc. 

 

4,1 milióna ukrajinských detí je odkázaných na pomoc. Vojna má negatívny vplyv na všetky aspekty detských životov

Od eskalácie napätia vo februári 2022 neexistuje jediný aspekt v živote ukrajinských detí, ktorý by konflikt neovplyvnil. Deti prichádzajú o životy, sú zranené, vyháňané z domovov, nemajú možnosť chodiť do školy a nie je im umožnené vyrastať v bezpečnom prostredí.

 

 

Viac ako 800 zdravotníckych zariadení bolo poškodených alebo zničených ostreľovaním a leteckými útokmi. Tisícom detí, ktoré museli v rámci Ukrajiny opustiť svoje domovy, chýbajú aj dôležité vakcíny na ochranu pred detskou obrnou, osýpkami, záškrtom a inými život ohrozujúcimi chorobami.

Percento detí žijúcich v chudobe sa takmer zdvojnásobilo zo 43 na 82 percent. Situácia je obzvlášť náročná pre 5,9 milióna ľudí, ktorí sú v súčasnosti vysídlení v rámci Ukrajiny. Zároveň sa odhaduje, že približne 1,5 milióna detí je ohrozených depresiou, úzkosťou a inými duševnými poruchami, čo má dlhodobé dôsledky na ich fyzické a duševné zdravie.

 

Ukrajinské deti nás potrebujú práve teraz viac ako kedykoľvek predtým

UNICEF je tu vždy pre deti pred, počas a po humanitárnej kríze, ale sami to nezvládneme. Terénne programy UNICEF si vyžadujú 829,2 milióna USD na riešenie okamžitých a dlhodobých potrieb 17,6 milióna ľudí, vrátane 4,1 milióna detí, ktoré sú naďalej hlboko zasiahnuté vojnou na Ukrajine. Vaša podpora umožňuje UNICEFu poskytovať, udržiavať a rozširovať nevyhnutné služby v oblasti zdravia, výživy, vzdelávania, ochrany detí, WASH (voda, sanitácia a hygiena) a sociálnej ochrany. Zabezpečí tiež včasnú pripravenosť na ďalšie vnútorné presuny a pohyby vysídlených obyvateľov.

 

 

Ako pomáhame na Ukrajine? 

(výsledky k 31. 8. 2023)

  • Zabezpečili sme prístup k primárnej zdravotnej starostlivosti pre viac ako 7,3 milióna detí a žien v zariadeniach podporovaných UNICEFom a prostredníctvom našich mobilných tímov.
  • Takmer 5,7 milióna ľudí získalo prístup k pitnej vode.
  • 3,7 milióna detí a opatrovateľov využilo služby v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory.
  • S podporou UNICEF sa takmer 2,5 milióna detí od predškolského veku mohlo vrátiť k vzdelávaniu, či už v škole alebo v neformálnom prostredí.
  • Viacúčelové humanitárne peňažné transfery financované UNICEF pomohli viac ako 250 000 rodín, čím podporili približne 1,1 milióna ľudí vrátane viac ako 700 000 detí.

 

Ako pomáhame, v krajinách, do ktorých museli pred vojnou odísť ukrajinskí občania?

Od 24. februára 2022 do konca mája 2022 viac ako 6,4 milióna ľudí - vrátane takmer dvoch tretín všetkých detí na Ukrajine, odišlo do Poľska, Rumunska, Moldavska, na Slovensko, do Maďarska a ďalších susedných krajín. Do konca decembra 2022 bolo v celej Európe zaznamenaných 7,9 milióna ukrajinských utečencov. V septembri 2023 ich bolo stále viac ako 5,8 milióna - 94 % všetkých ukrajinských utečencov na celom svete. Zatiaľ čo mnohí z nich mohli dočasne navštíviť Ukrajinu, 40 percent z nich ju nenavštívilo z dôvodu finančných obmedzení a tiež zo strachu zo straty legálneho štatútu v hostiteľských krajinách.

 

Mnohí ukrajinskí utečenci v Európe naďalej čelia výzvam, pokiaľ ide o sociálnu integráciu a mnohí zápasia s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti a bývaniu. UNICEF naďalej spolupracuje s vládami a ďalšími miestnymi partnermi v hostiteľských krajinách na poskytovaní zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a ďalších podporných služieb ukrajinským odídencom.

 

 

UNICEF napríklad pomohol viac ako 500 000 ženám a deťom z radov odídencov získať prístup k základnej zdravotnej starostlivosti a viac ako 1,4 milióna detí dostalo podporu v oblasti vzdelávania. Takmer 1,7 milióna detí a opatrovateľov využilo služby v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory, ktoré sú ešte dostupnejšie vďaka 36 Modrým bodom - centrám podpory pre odídencov, zriadeným pozdĺž hlavných tranzitných trás.

Detailné informácie o našej pomoci odídencom v Bielorusku, Bulharsku, Českej republike, Maďarsku, Moldavsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku a v mnohých ďalších krajinách nájdete TU.

 

Pomôžte UNICEFu pokračovať v ochrane najzraniteľnejších detí a rodín na Ukrajine. Prebiehajúce programy sú stále nedostatočne financované. Vaša pomoc prináša veľkú zmenu v životoch detí, ktoré sa nie vlastnou vinou ocitli v núdzi. 

 

V prípade, že chcete informáciami pomôcť ukrajinským občanom, môžete ich nasmerovať na tento link Informácie pre občanov Ukrajiny.

 

Nedopusťme, aby v Európe či kdekoľvek vo svete vyrastali deti s hlbokými traumami. 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

celý článok

Útok na nemocnicu Okhmatdyt poukazuje na to, že ukrajinské deti nie sú v bezpečí

© UNICEF/UNI312535/Alghabri
celý článok

Výnos zbierky umožní vyliečiť z podvýživy 1 622 detí