Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/UN0389282/Panjwani

NEPUSTITE SVOJE 2%
DOLU VODOU...

... venujte ich deťom v núdzi

 

Pomáhame deťom v núdzi po celom svete. Čím nás bude viac, tým bude naša pomoc efektívnejšia. Pomáhame už viac ako 75 rokov a naša pomoc sa za tento čas dostala k miliónom detí.
 

Na čo využijeme vaše 2 %?

 
 • Školíme slovenských študentov a študentky v oblasti humanitárnej pomoci a zapájame ich do našich aktivít, aby naša pomoc deťom v núdzi bola ešte efektívnejšia
 • Pripravujeme programy na zlepšenie duševného zdravia detí a mladých ľudí na Slovensku
 • Pripravujeme programy na ochranu klímy a ovzdušia, aby sme chránili zdravie detí na Slovensku

 

Naše údaje ako prijímateľa vašich 2 % z dane

 

Obchodné meno (názov): SLOVENSKÁ NADÁCIA PRE UNICEF
Sídlo: MICHALSKÁ 371/7, 810 00 BRATISLAVA
IČO: 52 147 908 (vypĺňa sa sprava)
Právna forma: NADÁCIA

 

 

Postup pre venovanie 2 % z dane


Pre zamestnancov:

Ak ste ZAMESTNANCOM, za ktorého odvádza daň zamestnávateľ:

 • Požiadajte zamestnávateľa o Ročné zúčtovania dane najneskôr do 15.2.2022 a zaškrtnite v ňom bod VII (žiadosť o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov). 
 • Na základe vystaveného Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej danej z príjmov fyzickej osoby.
 • Z Potvrdenia o zaplatení dane zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať 2 %, resp. 3 % z vašej zaplatenej dane.
 • 2 % zo zaplatenej dane môže darovať každý zamestnanec. Minimálna suma poukázanej dane sú 3 €.  
 • 3 % zo zaplatenej dane môžete darovať, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali. V tomto prípade je toto potvrdenie povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.
 • Obe tlačivá (+ prípadne Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti) je potrebné doručiť osobne či poslať poštou na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do 30.4.2022. 

 

Pre fyzické osoby, vrátane SZČO:

Ak si daňové priznanie podávate sami:

 • Vypočítajte si 2 % z vašej zaplatenej dane resp. 3 % - ak ste v minulom roku aspoň 40 hod vykonávali dobrovoľnícku prácu.
 • Vyplňte daňové priznanie, ktorého súčasťou je aj Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane.
 • Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov. Ďakujeme.
 • Daňové priznanie podajte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3.) a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.
 • V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania.

 
Potrebné tlačivá:

  
Pre právnické osoby:

 • Vypočítajte 1 % z vašej zaplatenej dane. Ak do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely* sumu vo výške aspoň 0,5 % dane, môžete poukázať 2 % z dane.
 • Daňové priznanie je potrebné odoslať elektronicky v zákonnej lehote a tiež aj zaplatiť daň z príjmov.
 • Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/daňovom priznaní. Ďakujeme.
 • Podmienky venovania 2 % nájdete na portáli Finančnej správy. 

 
* Podmienkou je, že sumu vo výške minimálne 0,5 % dane daruje PO organizácii nezriadenej za účelom podnikania. Nemusí to byť nevyhnutne ten istý subjekt, ktorému PO poukazuje 2 % dane.

 

 ​Úprimne ďakujeme za Vaše rozhodnutie pomôcť deťom :-)

 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UN0616904/Mugisha
celý článok

Deň matiek: Neviditeľné hrdinky