Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

4 veci, ktoré
treba vedieť o vode a hladomore

Milióny ľudí v Etiópii, Južnom Sudáne, na Madagaskare a v Jemene je ohrozených hladom 


Konflikty, klimatické zmeny, chudoba a teraz aj pandémia COVID-19 vedú k obrovským humanitárnym krízam a ohrozujú milióny ľudí hladom. Svetový potravinový program v júni 2021 (WFP-anglicky) varoval, že 41 miliónov ľudí v 43 krajinách  sú na pokraji hladomoru. 4 krajiny – Etiópia, Madagaskar, Južný Sudán a Jemen už podmienky hladomoru zažívajú. Deti sú v období hladomoru a extrémnej potravinovej neistoty najzraniteľnejšie, čelia riziku podvýživy a smrti. Tieto krízy majú pre deti nezvratné celoživotné dôsledky, vedú k vážnym zdravotným problémom a ohrozujú ich zdravý vývin. Keď myslíme na hladomor, väčšinou nás hneď napadne nedostatok jedla. Je to však aj nedostatok vody, hygienických potrieb, zdravotnej starostlivosti. Voda a hygienické potreby sú pre deti a rodiny, ktoré čelia hladomoru rovnako dôležité ako jedlo. 

 

Tú sú 4 dôvody, prečo: 
 

UNICEF/UN053466/Modola


1. Choroby a podvýživa


Nedostatok vody a hygienických potrieb vedú k podvýžive alebo ju zhoršujú. “Bez ohľadu na to, koľko jedla podvyživené dieťa zje, jeho stav sa nezlepší, ak voda, ktorú pije nie je bezpečná,” hovorí Manuel Fontaine, riaditeľ núdzových programov UNICEF. Kontaminovaná voda spôsobuje hnačky, ktoré zabraňujú vstrebávaniu živín. Podvyživené deti sú tiež náchylnejšie na choroby šíriace sa kontaminovanou vodou (cholera). Nedostatočný prístup k nezávadnej vode, sanitácii a hygienickým potrebám je zodpovedný celosvetovo za 50 % prípadov podvýživy.  

 

Zara vezie vodu do svojho prechodného domova v tábore Bakassi pre vnútorne vysídlené osoby v nigérijskom Maiduguri. UNICEF/UN057031/Hatcher-Moore

 

2. Klimatické zmeny


Klimatické zmeny (anglicky) a extrémne výkyvy počasia, ako suchá a povodne môžu vyčerpať alebo kontaminovať zásoby vody, ohrozujú kvalitu aj množstvo vody, na ktorých sú závislé celé komunity. Nedostatok vody vyháňa ľudí z domovov a ich zraniteľnosť sa tým zvyšuje. Celosvetovo, viac ako 1,42 miliardy ľudí, 450 miliónov detí (anglicky), žije v oblastiach s extrémnym nedostatkom vody. Na juhu Madagaskaru vyvolávajú dlhotrvajúce suchá humanitárnu krízu, vrátane vysokej potravinovej neistoty, podvýživy a chorôb prenášaných vodou. 

 


Deti, ktoré majú podozrenie na choleru sa liečia v Nemocnici Sab'een v Jemene. UNICEF/UN065871/Alzekri

 

3. Konflikt


Konflikt (anglicky) je často hlavným spúšťačom hladomoru, problémov so zásobovaním a pitnou vodou, zaťažovaním slabých zdravotníckych systémov. Až príliš často sa vo vojnových konfliktoch zneužíva závislosť ľudí na pitnej vode a útočí sa na infraštruktúru dodávania vody (anglicky). Takmer všetky humanitárne krízy, v ktorých UNICEF v posledných rokoch zasahoval, zahŕňali nejakú formu útoku, ktorý bráni prístupu k vode. Obzvlášť pre malé deti, môžu byť dôsledky smrteľné. Pri dlhotrvajúcich konfliktoch je u detí mladších ako 5 rokov, 20-krát vyššia pravdepodobnosť úmrtia na hnačkové ochorenia súvisiace s kontaminovanou vodou ako na následky zranení v konflikte. 

 

Mladá žena napĺňa bandasky vodou a nosí ich do tábora pre vnútorne vysídlené osoby v tábore Galkayo v Somálsku. UNICEF/UN057061/Abubakar

 

4. Vysídlenie

 

Keď boje alebo suchá vyženú ľudí z domovov, deti a rodiny sa stávajú extrémne zraniteľnými. Na cestách (anglicky) sú deti často odkázané na pitie kontaminovanej vody. Provizórne tábory bez toaliet sú miestom šírenia chorôb. Deti na cestách sú náchylnejšie na choroby a často sa pri zdravotných problémoch nedostanú do nemocníc a zdravotných stredísk. V štyroch krajinách ohrozených hladomorom je vysídlených asi 9,2 milióna ľudí.

 

Ako pomáha UNICEF?

 

V roku 2020 pomohol UNICEF v boji proti hladomoru zabezpečením  vody pre 39,1 milióna ľudí v krízových oblastiach a oblastiach postihnutých konfliktami. Udržiavame deti pri živote tým, že denne vozíme tisíce litrov vody do vysídľovacích táborov, podporujeme nemocnice a strediská na liečbu cholery, opravujeme veľké vodné a hygienické systémy v mestách... 


• V roku 2021 UNICEF plánuje zabezpečiť pre 4,8 milióna ľudí v Etiópii vodu, sanitárne a hygienické potreby a služby.
• Od januára do apríla 2021, zabezpečil UNICEF vodu a hygienické potreby pre 121 000 ľudí na Madagaskare, v oblastiach, ktoré sú najviac zasiahnuté pretrvávajúcim suchom. 
• V reakcii na pandémiu COVID-19 sme pomohli ďalším 255 000 ľuďom. Našim cieľom je pomôcť 400 000 ľuďom v oblastiach postihnutých suchom, trvalými a klimaticky odolnými službami WASH, ktoré pomôžu predchádzať budúcim krízam a zmierňovať ich.
• Od začiatku roku 2021 poskytuje UNICEF viac ako 200 000 ľuďom v Južnom Sudáne pitnú vodu prostredníctvom nových vrtov, sanácie nefunkčných vodných miest v komunitách, školách a zdravotníckych zariadeniach a výstavbou vodovodných systémov pre mestá a okolie.
• V Jemene zabezpečujeme denne vodu pre 2,4 milióna ľudí.  

 

Aj VY môžete pomáhať s UNICEFom

Ď A K U J E M E :-)

 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UN0503601/Rouzier)
celý článok

NA HAITI SA MNOHÝM ĽUĎOM ZRÚTIL SVET

© UNICEF/UN0431702/Schverdfinger
celý článok

Čo spôsobuje zatváranie škôl po celom svete?