Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/Dejongh

160 miliónov
pracujúcich detí

Počet pracujúcich detí vzrástol na 160 miliónov – stalo sa tak prvý krát za posledné dve desaťročia

 

Medzinárodná organizácia práce (ILO - The International Labour Organization) a UNICEF varujú, že detskou prácou je ohrozených v dôsledku pandémie ďalších 9 miliónov detí 

 

Počet pracujúcich detí na svete stúpol na 160 miliónov - čo je nárast o 8,4 milióna detí za posledné štyri roky - ďalšie milióny detí sú ohrozené v dôsledku pandémie COVID-19. 

Detská práca: Globálne odhady roku 2020, trendy a ďalšie smery – správa zverejnená pred Svetovým dňom proti detskej práci, ktorý si pripomíname     12. júna, poukazuje na to, že po prvýkrát za posledných 20 rokov sa čísla detskej práce zvýšili. 
Správa poukazuje na výrazný nárast počtu pracujúcich detí vo veku od 5 do 11 rokov, ktoré v súčasnosti tvoria niečo viac ako polovicu z celkového čísla. Počet detí vo veku od 5 do 17 rokov v rizikových prácach - definovaných ako práce, ktoré môžu poškodiť ich zdravie, bezpečnosť alebo morálku - sa od roku 2016 zvýšil o 6,5 milióna, na 79 miliónov.
"Nové odhady sú alarmujúce. Nemôžeme sa nečinne prizerať, keď je ohrozená nová generácia detí,“ uviedol generálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie práce, Guy Ryder. „Inkluzívna sociálna ochrana, umožňuje rodinám ponechať svoje deti v škole aj napriek ekonomickým ťažkostiam. Zvýšené investície do rozvoja vidieka a dôstojnej práce v poľnohospodárstve sú nevyhnutné. Nachádzame sa v kľúčovom okamihu a veľmi záleží na našej reakcii. Je čas, aby sme prelomili kolobeh chudoby a detskej práce.“

 

 

V subsaharskej Afrike viedol populačný rast, opakujúce sa krízy, extrémna chudoba a neprimerané opatrenia sociálnej ochrany k tomu, že za posledné štyri roky došlo k zvýšeniu detskej práce o ďalších 16,6 milióna detí. COVID-19 zhoršil situáciu týkajúcu sa detskej práce aj v regiónoch, v ktorých sa situácia od roku 2016 zlepšovala – v Ázii, Tichomorí, Latinskej Amerike a Karibiku. Správa varuje, že na celom svete je do konca roku 2022 v dôsledku pandémie ohrozených 9 miliónov ďalších detí, ktoré budú nútené pracovať. Simulačný model ukazuje, že toto číslo by mohlo stúpnuť na 46 miliónov. Ďalšie ekonomické otrasy a zatváranie škôl, spôsobené COVID-19 sú príčinou toho, že deti, ktoré už pracujú, môžu pracovať dlhšie alebo za zhoršených podmienok a oveľa viac z nich môže byť nútených k najhorším formám detskej práce z dôvodu straty zamestnania v ich rodinách.


„Čo sa týka detskej práce, strácame v boji proti nej pôdu pod nohami a posledný rok nám situáciu vôbec neuľahčil,“ uviedla výkonná riaditeľka UNICEF Henrietta Fore. „Teraz, v druhom roku globálnych výluk, zatvárania škôl, znižovania štátnych rozpočtov, sú rodiny nútené robiť ťažké rozhodnutia. Žiadame vlády a medzinárodné rozvojové banky, aby uprednostnili investície do programov, ktoré pomôžu dostať deti z práce späť do školy a do programov sociálnej ochrany. 

 

 

Medzi ďalšie kľúčové zistenia v správe patria:


• Najviac pracujúcich detí - 70 percent (112 miliónov) pracuje v poľnohospodárskom sektore, po ktorom nasleduje 20 percent v službách (31,4 milióna) a 10 percent v priemysle (16,5 milióna).
• Takmer 28 percent detí vo veku od 5 do 11 rokov a 35 percent detí vo veku od 12 do 14 rokov nemôže chodiť do školy, pretože musia pracovať.
• Detská práca prevláda u chlapcov v každom veku viac ako u dievčat. Keď sa vezmú do úvahy domáce práce vykonávané najmenej 21 hodín týždenne, rodové rozdiely v detskej práci sa zmenšujú.
• Prevalencia detskej práce vo vidieckych oblastiach (14%) je takmer trikrát vyššia ako v mestských oblastiach (5%).

 

Pracujúcim deťom zanecháva práca fyzické aj psychické následky. Detská práca ohrozuje vzdelávanie detí, obmedzuje ich práva, obmedzuje ich budúce príležitosti a vedie k začarovaným medzigeneračným cyklom chudoby a detskej práce.
Na zvrátenie stúpajúceho trendu detskej práce ILO a UNICEF požadujú:


• Primeranú sociálnu ochranu pre všetkých vrátane univerzálnych prídavkov na deti.
• Zvýšené výdavky na kvalitné vzdelávanie a návrat všetkých detí do školy - vrátane detí, ktoré boli mimo školy pred COVID-19.
• Podpora dôstojnej práce pre dospelých, aby rodiny nemuseli posielať do práce svoje deti.
• Skončenie so škodlivými rodovými normami a diskrimináciou, ktoré majú vplyv na detskú prácu.
• Investície do systémov ochrany detí, rozvoja poľnohospodárstva, vidieckych verejných služieb, infraštruktúry a obživy.

 


V rámci Medzinárodného roku eliminácie detskej práce je súčasťou globálneho partnerstva Aliancia 8.7, ktorej partnermi sú UNICEF a ILO a v rámci Medzinárodného roku eliminácie detskej práce podporuje členské štáty, podniky, odbory, občiansku spoločnosť a regionálne a medzinárodné organizácie, aby zdvojnásobili svoje úsilie v globálnom boji proti detskej práci, prijatím konkrétnych opatrení. Počas týždňa od 10. do 17. júna sa generálny riaditeľ ILO, Guy Ryder a výkonná riaditeľka UNICEF, Henrietta Fore, pripoja k ďalším rečníkom a obhajcom mládeže na  Medzinárodnej konferencii práce, s cieľom diskutovať o problematike a nájsť riešenia do budúcnosti.

 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/UNI371434/Canaj/Magnum Photos
celý článok

20. jún: Svetový deň utečencov