Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/Panjwani

PANDÉMIA - SVET
- ŠKOLY

 

 

Globálny nástroj na sledovanie dôsledkov pandémie na vzdelanie

 Výsledok spolupráce Univerzity Johna Hopkinsa, Svetovej banky a UNICEF 
 
 
Pandémia COVID-19 prerušila za posledný rok vzdelávanie 1,6 miliardy detí na celom svete. S cieľom pomôcť zmerať prebiehajúcu globálnu reakciu sa Univerzita Johna Hopkinsa, Svetová banka a UNICEF spojili s cieľom vytvoriť tzv. Globálne sledovanie obnovy vzdelávania.
 
 
 
Tento nástroj umožňuje orientovať sa v tom, ako viac ako 200 krajín štartuje počas pandémie svoje školstvo. 
 

Informácie sú prezentované v 4 kľúčových oblastiach

 
• Stav školskej dochádzky
• Spôsoby vyučovania (na diaľku, prezenčne, 
• kombinovane)
• Dostupnosť náhradnej formy vzdelávania
• Dostupnosť vakcinácie pre učiteľov
 
Globálny tracker obnovy vzdelávania nadväzuje na kľúčovú prácu Univerzity Johna Hopkinsa pri zhromažďovaní kvalitných údajov o prípadoch COVID-19, testovaní a očkovaní, spolu so strategickými úlohami, ktoré zohrávajú Svetová banka a UNICEF v operatívnej a politickej podpore krajín počas pandémie.
 
„Počas pandémie preukázala Univerzita Johna Hopkina zásadnú úlohu univerzít pri poskytovaní presných údajov a informácií založených na dôkazoch,“ viceprezident pre akademické záležitosti Sunil Kumar. „Dúfame, že toto partnerstvo prinesie pochopenie toho, ako COVID-19 naďalej ovplyvňuje študentov po celom svete.“
 
Údaje zo začiatku marca 2021 ukazujú, že 51 krajín sa úplne vrátilo k prezenčnému vzdelávaniu. Vo viac ako 90 krajinách, sa učia študenti rôznym spôsobom, niektoré školy sú otvorené, niektoré zavreté a mnohé ponúkajú kombinované možnosti vzdelávania.  
 
Diaľkové vzdelávanie naďalej dominuje na Blízkom východe a v severnej Afrike, kde boli v posledných týždňoch školy zväčša zatvorené. V subsaharskej Afrike však väčšina študentov fyzicky navštevuje školu. Vo východnej Ázii a Tichomorí sa prezenčné vzdelávanie väčšinou obnovilo. Regióny južnej Ázie, strednej Ázie a Európy sa spoliehajú hlavne na hybridné vzdelávanie, pokiaľ to umožňuje infraštruktúra. V celej Latinskej Amerike krajiny využívajú zmiešané prístupy, ktoré zahŕňajú diaľkové, hybridné a prezenčné vzdelávanie. Väčšina škôl však zostáva čiastočne alebo úplne uzavretá. 
 
"Svet čelil vzdelávacej kríze pred COVID-19," uviedol Jaime Saavedra, globálny riaditeľ Svetovej banky pre vzdelávanie. „Miera vzdelanostnej chudoby - podiel 10-ročných detí, ktoré nedokázali prečítať krátky text vhodný pre vek - bola pred COVID-19 v krajinách s nízkym a stredným príjmom 53%. V krajinách s vysokým príjmom 9%. Rok pandémie, pokračujúce prerušovanie školskej dochádzky, zmeny v modalitách učenia, spôsobujú obavy o blaho študentov a táto kríza vzdelávania sa zhoršuje. Je pravdepodobné, že zatváranie škôl spojené s COVID-19 zvýši mieru chudoby učenia až na 63%. “
 
Saavedra zdôraznil význam tohto identifikátora: „V mnohých krajinách potrebujú študenti a učitelia urgentnú podporu. Návrat do školy si vyžaduje zrýchlené, hybridné učenie, ako aj ďalšie intervencie. Zhromažďovanie a sledovanie týchto údajov o tom, čo krajiny robia, je kriticky dôležité, aby sme mohli sledovať trendy v jednotlivých krajinách.“
 
Okrem sledovania otvárania škôl bude Tracker monitorovať aj to, ako sú podporovaní študenti. Zahŕňa to zmeny v rozvrhu školského roka, doučovanie a nápravu, najmä pre ročníky základných škôl. Tieto intervencie budú kritickou súčasťou procesu obnovy vzdelávania po roku, ktorý ovplyvnil učenie a pohodu 95% školákov po celom svete.
 
V krajinách, kde je vakcína COVID-19 k dispozícii, tento nástroj sleduje, či sú učitelia prioritná skupina pri očkovaní. Učitelia nie sú väčšinou imunizovaní ako prioritná skupina v krajinách s nízkym a stredným príjmom. Zo 130 krajín, kde boli k dispozícii informácie o vakcinácii, viac ako dve tretiny v súčasnosti neočkujú učiteľov ako prioritnú skupinu. https://equityschoolplus.jhu.edu/global-tracker/maps/
 
„Aj keď sa vakcinuje po celom svete, pre stovky miliónov školákov následky tejto pandémie ani zďaleka neskončili,“ uviedol šéf školstva UNICEF Robert Jenkins. „Musíme dať prednosť opätovnému otvoreniu škôl, vrátane uprednostnenia učiteľov, aby boli zaočkovaní proti COVID-19, akonáhle budú očkovaní zdravotnícki pracovníci v prvej línii a vysoko riziková populácia. Aj keď takéto rozhodnutia nakoniec spočívajú na vládach, ktoré robia zložité kompromisy, musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili budúcnosť nasledujúcej generácie.” 
 
Tracker má ponúknuť dôkazy, ktoré informujú politikov aj výskumných pracovníkov v jednotlivých krajinách. Tento nástroj je zostavený tak, aby umožňoval flexibilné začlenenie vznikajúcich problémov a zároveň ponúkol časový trend zmien v posledných mesiacoch.
 
spolupracuje s Konzorciom pre školské riešenia zdravotníctva, Bermanovým bioetickým ústavom a školami vzdelávania, medicíny a verejného zdravia Johna Hopkinsa. Iniciatíva eSchool + sa zameriava na blaho dieťaťa z hľadiska rovnosti, vyvíja nástroje a zdroje pre školy K-12, aby pomohla tvorcom politík a pedagógom podporovať študentov počas pandémie COVID-19.
 
Svetová banka
pracuje na vzdelávacích programoch vo viac ako 100 krajinách a podporuje prístup ku kvalitným vzdelávacím službám a možnosti celoživotného vzdelávania pre všetkých. Ako najväčší externý finančník v oblasti vzdelávania v rozvojovom svete, pokrýva jeho portfólio 20 miliárd dolárov, vzdelávacie programy, technickú pomoc a ďalšie projekty zamerané na budovanie ľudského kapitálu prostredníctvom lepších výsledkov vzdelávania. To je doplnené nástrojmi a zdrojmi, ktoré sú k dispozícii tvorcom politík, výskumníkom, vedúcim škôl, učiteľom a verejnosti, a ktoré sú zamerané na podporu dosiahnutia dvojitých cieľov Svetovej banky, ktorými sú ukončenie extrémnej chudoby a podpora spoločnej prosperity.
 
UNICEF
je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Pôsobíme vo viac ako 190 krajinách, na tých najťažšie dosiahnuteľných miestach. Pracujeme deň čo deň, aby sme pomohli prežiť deťom, ktoré sa ocitli v núdzi. Ochraňujeme ich práva, zabezpečujeme pre ne vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky, vzdelanie, aby dostali šancu naplniť svoj potenciál. 
Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/Zaidi
celý článok

VIDEO: 22. marec - Svetový deň vody