Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© UNICEF/Aldroubi


Sýria: 10 rokov vojny

Vojna trvá už 10 rokov - viac než prvá a druhá svetová vojna dohromady 

 

Situácia väčšiny detí v Sýrii nebola nikdy horšia. Takmer 90 % detí potrebuje humanitárnu pomoc, čo je až o 20 % viac ako v minulom roku. Napriek týmto neuveriteľným ťažkostiam, deti a mladí ľudia v celej Sýrii prežívajú. Usilujú sa o mier a snažia sa vybudovať lepší život pre seba a svoje komunity.

 

Čo sa deje v Sýrskej arabskej republike?


Desať rokov trvajúci konflikt sa dotkol každého dieťaťa v krajine. Násilím, stratou domova a príbuzných, stratou možnosti plnohodnotne sa vzdelávať. Krajina je fyzicky zdevastovaná. Zvlášť alarmujúca je situácia v severnej Sýrii. Na severozápade zostávajú milióny detí vysídlených, pričom veľa rodín utieklo pred násilím viackrát, niektoré až sedemkrát, aby si našli bežpečné miesto na prežitie.

 

                                   

 

 

Rodiny tiež trpia ekonomicky. Ceny potravín (tvz. potravinový kôš) sa za posledných rok zvýšili v priemere o 230%. Predstavte si, že najbližšie keď pôjdete na nákup, bude chlieb, ktorý ste doteraz kupovali za 1€ stáť 3,30 €. Mnohé rodiny zháňajú jedlo len s veľkými ťažkosťami. Približne pol milióna detí je chronicky podvyživených. Pandémia COVID-19 túto krízu ešte prehĺbila. Rodičia jedia menej, aby mohli nakŕmiť svoje deti, namiesto do školy ich posielajú do práce a dievčatá aj chlapci čelia riziku predčasného alebo núteného sobáša.

Vzdelávací systém je preťažený, nedostatočne financovaný a rozdrobený. Začiatkom roku 2021 už nemohla byť používaná v Sýrii jedna z troch škôl, pretože boli zničené, poškodené alebo sa využívajú na vojenské účely. Takmer 2,45 milióna detí v Sýrii je mimo školy. Deti, ktoré môžu navštevovať školu sa často učia v preplnených triedach a v budovách s nedostatkom vody, hygienických zariadení, elektriny, kúrenia alebo vetrania.

 

Čo robí UNICEF na pomoc deťom v Sýrii?

 

Milióny sýrskych detí potrebujú určitú formu humanitárnej pomoci. UNICEF a partneri pôsobia v Sýrii a v celom regióne - pomáhajú deťom vyrovnať sa s dopadmi konfliktu, zabezpečujú vodu, jedlo, strechu nad hlavou, lieky... Umožňujú prístup ku vzdelaniu a službám psychosociálnej podpory s cieľom pomôcť deťom a rodinám zotaviť sa z traumy. 

V spolupráci s partnermi, UNICEF naďalej poskytuje pomoc vrátane hygienických súprav, nezávadnej pitnej vody, skríningu a liečby podvýživy. Aby sa zabránilo šíreniu COVID-19, UNICEF a partneri zdieľajú správy a materiály o prevencii. 

 

Výsledky práce UNICEF v Sýrii za rok 2020

 

  • Zlepšili sme prístup k vode pre približne 3,2 milióna ľudí
  • Vyšetrili sme 2,6 milióna žien a detí s podozrením na akútnu podvýživu
  • Zabezpečili sme prístup k vzdelaniu pre 2,2 milióna žiakov
  • Poskytli sme výživu pre 1,6 milióna detí, tehotných žien a dojčiacich matiek
  • Zaočkovali sme 2,6 milióna detí do 5 rokov proti detskej obrne
  • Zorganizovali sme preventívne školenia o rizikách spojených s výbušninami pre 1,3 milióna ľudí

 

Alarmujúce čísla po 10 rokoch vojny

 

© UNICEF

 

 

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF/Zaidi
celý článok

VIDEO: 22. marec - Svetový deň vody