Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ

Svetový deň
detí UNICEF

20. novembra oslavujeme prijatie základného ľudsko - právneho dokumentu Dohovor o právach dieťaťa. Tento dokument ratifikovalo 195 krajín sveta, čím sa stal najširšie prijatou zmluvou o ľudských právach v histórii. Je postavený na 4 základných princípoch, ktorými sú:

  • Nediskriminácia
  • Najlepší záujem dieťaťa
  • Právo na život, prežitie a rozvoj
  • Právo na rešpektovanie názorov dieťaťa

264 miliónov detí a adolescentov nemá možnosť navštevovať školu, alebo ukončiť školskú dochádzku z dôvodu chudoby, konfliktov a humanitárnych kríz.

Unicef sa snaží vytvoriť svet, kde každé dieťa chodí do školy, žije v bezpečí a môže naplniť svoj potenciál.

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

© UNICEF
celý článok

Pri príležitosti Svetového dňa detí sa 12 slovenských pamiatok a najväčšia LED fasáda rozžiarili namodro

© UNICEF/UN0253008/Hibbert
celý článok

UNICEF v TV o posolstve Svetového dňa detí