Chcem prispieť
CHCEM POMôcť

Týždeň modrého gombíka
štartuje 14. mája

Slovenský výbor pre UNICEF už po 14. raz organizuje celoslovenskú verejnú zbierku Týždeň modrého gombíka. Cieľom zbierky, ktorá sa bude konať 14. - 20. mája 2018, je zabezpečiť humanitárnu pomoc pre deti na Ukrajine v konfliktných oblastiach.

Na východe tejto krajiny vypukol ozbrojený konflikt ešte v roku 2014, pričom situácia v Doneckej a Luhanskej oblasti je stále vážna. Následky konfliktu sú aj dnes veľmi citeľné, a to aj v širších oblastiach v blízkosti týchto regiónov.

„Zbierkou a s heslom Pre každé dieťa, detstvo chceme upozorniť na to, že konflikt neberie deťom len materiálne veci, ale zanecháva na nich aj celoživotné postihnutia. Prichádzajú o domovy, školy, ale hlavne o detstvo, ktoré si zaslúžia. Radi by sme týmto deťom aspoň z časti vrátili kúsok detstva, na ktorý majú právo,“ uviedol predseda Slovenského výboru pre UNICEF Juraj Mišura.

V minulom roku sa vďaka školám a partnerom podarilo vyzbierať sumu 57 972,39 eur, ktorou sa pomohlo deťom v konfliktných oblastiach na Ukrajine. Predpokladá sa, že tento rok sa do zbierky zapojí viac ako 250 škôl, z viac ako 100 miest a obcí na celom Slovensku.

Deťom na Ukrajine, ktoré trpia v dôsledku ozbrojeného konfliktu, môžete pomôcť Vašimi príspevkami do pokladničiek dobrovoľníkov v uliciach slovenských miest a obcí alebo zaslaním príspevku na číslo účtu v tvare IBAN: SK58 0200 0000 0035 0186 8653, vedenom vo VÚB, a.s.

Partneri zbierky:

Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC