Chcem prispieť
Chcem prispieť
CHCEM PRISPIEŤ
© Martin Hatala


Ako si overovať informácie

Ako overovať informácie a bojovať proti dezinformáciám

 
Keď narazíme na informácie, ktoré sa nám zdajú podozrivé alebo nie celkom správne, mali by sme si pred ich ďalším zdieľaním overiť, nakoľko sú pravdivé. 
 
Tým, že dezinformácie apelujú na našu predpojatosť a emócie, môžu sa neuveriteľne rýchlo šíriť, podnecovať alebo vyvolávať predsudky a konflikty, podporovať škodlivé praktiky alebo prispievať k strate dôvery voči iným ľuďom a inštitúciám. 
 
Overovaním faktov a povzbudzovaním ostatných, aby tak robili, prispievame k lepšie informovanej a odolnejšej spoločnosti.
 
 
 

Ako si môžem overiť informácie?

 
1. Pozastavte sa a overujte: Keď sa stretnete s novou informáciou, neprijímajte ju hneď alebo ju nezdieľajte. Skôr ako si vytvoríte názor alebo ju budete šíriť ďalej, venujte chvíľu overeniu tvrdení.
 
2. Overte si zdroj: Preskúmajte zdroj informácií. Hľadajte renomované a spoľahlivé zdroje, ako sú známe spravodajské organizácie, vládne agentúry, akademické inštitúcie alebo vyjadrenia odborníkov.
 
3. Rozpoznajte hlavné tvrdenie: Jasne porozumejte hlavnému tvrdeniu alebo vyhláseniu, ktoré sa uvádza. Rozdeľte ho na konkrétne zložky, aby ste ho mohli ľahšie preskúmať.
 
4. Vyhľadajte primárne zdroje: Vždy, keď je to možné, vyhľadajte primárne zdroje - pôvodné údaje, výskumné štúdie, oficiálne správy alebo oficiálne vyhlásenia, aby ste sa ubezpečili o presnosti a predišli nesprávnej interpretácii.
 
5. Porovnajte informáciu s viacerými zdrojmi: Overte si tvrdenie pomocou viacerých spoľahlivých zdrojov. Ak je tá istá informácia podporená viacerými uznávanými zdrojmi, zvyšuje to jej dôveryhodnosť.
 
6. Vyvarujte sa emocionálnej manipulácii: Dezinformácie môžu používať emocionálny jazyk alebo apelovať na vaše predsudky. Ak je vašou reakciou na novú informáciu akákoľvek extrémna emócia, je to ukazovateľ toho, že by ste mali venovať viac úsilia a pozornosti overovaniu faktov. Zachovajte si objektivitu a sústreďte sa na dôkazy a fakty.
 
7. Skontrolujte jazyk a štýl: Venujte pozornosť tónu a štýlu písania. Dezinformácie môžu obsahovať gramatické chyby, nadmerné používanie výkričníkov alebo senzačný jazyk.
Každé dieťa
si zaslúži
detstvo,
budúcnosť,
nádej...

PREČÍTAJTE SI VIAC

celý článok

Útok na nemocnicu Okhmatdyt poukazuje na to, že ukrajinské deti nie sú v bezpečí

© UNICEF/UNI312535/Alghabri
celý článok

Výnos zbierky umožní vyliečiť z podvýživy 1 622 detí